Način rada:  
Međunarodni standard klasifikacije zanimanja ISCO – 2008. Riječ je o međunarodnom standardu koji je pripremljen u skladu s Uredbom Komisije (EK) br. 1022/2009 od 29. listopada 2009. o izmjenama i dopunama Uredbe (EK) br. 1738/2005, Uredbe (EK) br. 698/2006 i Uredbe (EK) br. 377/2008 o Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji zanimanja (ISCO), te Preporuke Komisije (EK) br. 824/2009 od 29. listopada 2009. o primjeni Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja (ISCO-08). S navedenim dokumentimase uskladila i naša zemlja te je Zavod za statistiku RH istu klasifikaciju objavio u Narodnim novinama, broj 147/10. i opširno ju publicirao zanimanje fizioterapeut
            
Fizioterapeuti/fizioterapeutkinje - šifra 2264
Fizioterapeuti/fizioterapeutkinje procjenjuju, planiraju i provode rehabilitacijske programe kojima se poboljšavaju ili oporavljaju ljudske motoričke funkcije, povećava sposobnost pokreta/kretanja, ublažava bol te liječi ili sprječava tjelesne poteškoće povezane s ozljedama, bolestima i drugim oštećenjima. Služe se različitim fizioterapijskim vještinama i tehnikama kao što su pokret/kretanje, ultrazvuk, primjena toplinskih modaliteta, laser i druge metode.
                        Poslovi koje obavljaju uključuju:
(1)   provođenje testova pokretljivosti mišića, živaca, zglobova i funkcionalne sposobnosti radi utvrđivanja i procjene tjelesnih problema pacijenata
(2)   određivanje ciljeva liječenja s pacijentima i osmišljavanje programa liječenja radi smanjenja tjelesnoga bola, ojačavanja mišića, poboljšanja kardiotorakalnih, kardiovaskularnih i respiratornih funkcija, vraćanja pokretljivosti zglobova te poboljšanja ravnoteže i koordinacije
(3)  planiranje, provođenje i nadzor programa liječenja primjenom terapijskih vježbi, topline, hladnoće, masaže, manipulativnih tehnika, hidroterapije, elektroterapije, ultraljubičastih i infracrvenih zraka te ultrazvuka pri liječenju pacijenata
(4)  upućivanje pacijenta i njegove obitelji u postupke koje trebaju nastaviti provoditi izvan kliničkoga okruženja
(5)  bilježenje podataka o zdravstvenome stanju pacijenata i reakcijama na liječenje u bazama podataka o pacijentima te razmjena tih podataka s drugim zdravstvenim stručnjacima radi nastavka cjelokupne njege
(6)  planiranje i provođenje programa za praćenje i sprječavanje uobičajenih tjelesnih poteškoća i poremećaja
                   (7) nadzor nad radom fizioterapeutskih pomoćnika i drugih
 
 
PRILOZI:
 
 
 
 
Međunarodni standard klasifikacije zanimanja ISCO – 2008. Riječ je o međunarodnom standardu koji je pripremljen u skladu s Uredbom Komisije (EK) br. 1022/2009 od 29. listopada 2009. o izmjenama i dopunama Uredbe (EK) br. 1738/2005, Uredbe (EK) br. 698/2006 i Uredbe (EK) br. 377/2008 o Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji zanimanja (ISCO), te Preporuke Komisije (EK) br. 824/2009 od 29. listopada 2009. o primjeni Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja (ISCO-08). S navedenim dokumentimase uskladila i naša zemlja te je Zavod za statistiku RH istu klasifikaciju objavio u Narodnim novinama, broj 147/10. i opširno ju publicirao zanimanje fizioterapeut
            
Fizioterapeuti/fizioterapeutkinje - šifra 2264
Fizioterapeuti/fizioterapeutkinje procjenjuju, planiraju i provode rehabilitacijske programe kojima se poboljšavaju ili oporavljaju ljudske motoričke funkcije, povećava sposobnost pokreta/kretanja, ublažava bol te liječi ili sprječava tjelesne poteškoće povezane s ozljedama, bolestima i drugim oštećenjima. Služe se različitim fizioterapijskim vještinama i tehnikama kao što su pokret/kretanje, ultrazvuk, primjena toplinskih modaliteta, laser i druge metode.
                        Poslovi koje obavljaju uključuju:
(1)   provođenje testova pokretljivosti mišića, živaca, zglobova i funkcionalne sposobnosti radi utvrđivanja i procjene tjelesnih problema pacijenata
(2)   određivanje ciljeva liječenja s pacijentima i osmišljavanje programa liječenja radi smanjenja tjelesnoga bola, ojačavanja mišića, poboljšanja kardiotorakalnih, kardiovaskularnih i respiratornih funkcija, vraćanja pokretljivosti zglobova te poboljšanja ravnoteže i koordinacije
(3)  planiranje, provođenje i nadzor programa liječenja primjenom terapijskih vježbi, topline, hladnoće, masaže, manipulativnih tehnika, hidroterapije, elektroterapije, ultraljubičastih i infracrvenih zraka te ultrazvuka pri liječenju pacijenata
(4)  upućivanje pacijenta i njegove obitelji u postupke koje trebaju nastaviti provoditi izvan kliničkoga okruženja
(5)  bilježenje podataka o zdravstvenome stanju pacijenata i reakcijama na liječenje u bazama podataka o pacijentima te razmjena tih podataka s drugim zdravstvenim stručnjacima radi nastavka cjelokupne njege
(6)  planiranje i provođenje programa za praćenje i sprječavanje uobičajenih tjelesnih poteškoća i poremećaja
                   (7) nadzor nad radom fizioterapeutskih pomoćnika i drugih
 
 
PRILOZI:
 
 
 
 
HRVATSKA KOMORA FIZIOTERAPEUTA
Derenčinova 1, p.p. 254, 10000 Zagreb, Hrvatska
 
 
IBAN:HR63 2340 0091 1103 7235 4
Svrha plaćanja ČLANARINA  
Poziv na broj: OIB ustanove
              Članski broj
 
IBAN:HR62
2402 0061 1005 9408 6
Svrha plaćanja: UPISNINA  
Poziv na broj: JMBG (Podnositelja)

Svrha plaćanja: TROŠKOVI POSTUPKA KATEGORIZACIJE (5%)
Poziv na broj: OIB (Ustanove)

Svrha plaćanja: PROVJERA OSPOSOBLJENOSTI
Poziv na broj: JMBG (Podnositelja)

Svrha plaćanja: MIŠLJENJE
Poziv na broj: JMBG (Odgovorne  osobe
podn. zahtjeva)
 
 
 
 
Svrha plaćanja: ZBORNIK RADOVA Fizio kongres Hrvatske 2018
 
                                                                       cijena za članove Komore 230,00 kn Poziv na broj - vaš evidencijski /članski broj-9
                                                                   
 
 
 
 
 
 

 

HRVATSKA KOMORA FIZIOTERAPEUTA
Derenčinova 1, p.p. 254, 10000 Zagreb, Hrvatska
 
 
IBAN:HR63 2340 0091 1103 7235 4
Svrha plaćanja ČLANARINA  
Poziv na broj: OIB ustanove
              Članski broj
 
IBAN:HR62
2402 0061 1005 9408 6
Svrha plaćanja: UPISNINA  
Poziv na broj: JMBG (Podnositelja)

Svrha plaćanja: TROŠKOVI POSTUPKA KATEGORIZACIJE (5%)
Poziv na broj: OIB (Ustanove)

Svrha plaćanja: PROVJERA OSPOSOBLJENOSTI
Poziv na broj: JMBG (Podnositelja)

Svrha plaćanja: MIŠLJENJE
Poziv na broj: JMBG (Odgovorne  osobe
podn. zahtjeva)
 
 
 
 
Svrha plaćanja: ZBORNIK RADOVA Fizio kongres Hrvatske 2018
 
                                                                       cijena za članove Komore 230,00 kn Poziv na broj - vaš evidencijski /članski broj-9