Način rada:  
 
        
 
        

 

Adresa:

 

 

Derenčinova 1, p.p. 254
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 48223065486

 
Uplate članarina se isključivo uplaćuju na račun kod

Privredne banke d.d. IBAN: HR63 2340 0091 1103 7235 4

 SWIFT: PBZGHR2X
 
Naknade i troškovi postupaka se uplaćuju isključivo na

Erste&Steiermarkische Bank d.d.

IBAN: HR62 2402 0061 1005 9408 6   SWIFT: ESBCHR22

 

Službenik za informiranje:

Antun Štelma

E-mail:

hkf@hkf.hr

Telefon:

00 385 1 55 31 411
 

Fax: 00 385 1 55 81 237
   

 Uredovno vrijeme za rad sa strankama i telefonskim upitima:

- ponedjeljkom u vremenu od 14:00-17:00 sati,

- od utorka do četvrtka u vremenu od 09:00-12:00 sati

Molimo cijenjene članove Hrvatske komore fizioterapeuta i ostale stranke da se pridržavaju uredovnog radnog vremena.
 

Info:

Članarina se isključivo uplaćuje kod Privredne banke Zagreb na  

IBAN: HR63 2340 0091 1103 7235 4  

Svrha plaćanja: ČLANARINA
Poziv na broj:   OIB (Ustanove)
                       ČLANSKI BROJ

 

 

Sve ostale uplate za troškove postupka se uplaćuju kod Erste banke na:

IBAN: HR62 2402 0061 1005 9408 6

Svrha plaćanja:  UPISNINA
Poziv na broj:    OIB ili JMBG (Podnositelja)

 

Svrha plaćanja: DUPLIKATI LICENCA/ ČLANSKA ISKAZNICA 

                       KOD GUBITKA ILI PROMJENE PODATAKA

Poziv na broj:    OIB ili JMBG (Podnositelja)

 

Svrha plaćanja: ISPIT PROVJERE OSPOSOBLJENOSTI

Poziv na broj:    OIB ili JMBG (Podnositelja)

 

Svrha plaćanja: POTVRDA O KOMPETENCIJAMA

Poziv na broj:   ČLANSKI BROJ

 

Svrha plaćanja: GOOD STANDING

Poziv na broj:   ČLANSKI BROJ

 

Svrha plaćanja: TROŠKOVI PRIZNAVANJA INOZEMNE STRUČNE KVALIFIKACIJE

Poziv na broj:   OIB (Podnositelja)

 

Svrha plaćanja: KLINIČKE SMJERNICE U FIZIKALNOJ TERAPIJI

Poziv na broj:    OIB ili JMBG (Podnositelja)

                           OIB (Ustanove)

Svrha plaćanja: DAVANJE MIŠLJENJA ZA OSNIVANJE/PROŠIRENJE DJELATNOSTI PRIVATNE PRAKSE ILI TRGOVAČKOG DRUŠTVA

Poziv na broj:    OIB (Ustanove)

 

Svrha plaćanja: TROŠKOVI POSTUPKA KATEGORIZACIJE (5%)

Poziv na broj:    OIB (Ustanove)

 

Svrha plaćanja: OVJERA CJENIKA

Poziv na broj:    OIB (Ustanove)

 

  

DELEGATI SKUPŠTINE HRVATSKE KOMORE FIZIOTERAPEUTA

 

I.                     IZBORNA JEDINICA  - I PODRUČNO VIJEĆE

 

1.     Gordana Vešligaj       predsjednica I. Područnog  vijeća

2.     Pavica Gorupić    

3.     Ljiljana  Kralj           

4.     Renata Nenadić   

5.     Nedeljka Bodrožić  

6.     Snježana Schuster 

7.     Nikolino Žura

8.     Ivan Balagović

9.     Katarina Ivanković 

10.   Ivan Brtičević 

11.   Brankica Kurtoić 

12.   Mateja Znika 

13.   Zdravko Maček    

14.   Mirjana Grubišić 

15.   Mario Mandić

16.   Nedjeljko Beg

17.   Snježana Benko

18.   Mirjana Križnik

19.   Zoran Filipović 


 

 

 

 

II.                  IZBORNA JEDINICA – II PODRUČNO VIJEĆE

 

1.       Kološa Ana           predsjednica II. Područnog vijeća

2.       Delfina Malogorski  

3.       Zdenka Kuzmić 

4.       Dragica Rušnjak

5.       Nina Šangut 

6.       Jasmina Horvat 

 

 

 

III.                 IZBORNA JEDINICA – III PODRUČNO VIJEĆE

 

1.       Ivan Žilić          predsjednik III. Područnog vijeća

2.      Zdenka Floršić

3.       Matko  Vuksanić 

4.       Hrvoje Bašić

5.       Jasminka Baturina 

6.       Danijela Babojelić 

7.       Snježana Han 

8.       Adriana  Markanović

9.       Kristina Princip 

10.     Tomislav Gotal

 

IV.                 IZBORNA JEDINICA – IV PODRUČNO VIJEĆE

 

1.       Filip Borković       predsjednik IV. Područnog vijeća

2.       Tomila  Popac

3.       Anita Mišković

4.       Sanja Orlović

5.       Mirsad  Džanović 

6.       Siniša Jerković

7.       Branka  Aglić-Čuvić  

8.       Nediljka Škaričić

9.       Anita Šeparović

10.     Nino Kecman

11.     Josip Božiković 

 

V.                  IZBORNA JEDINICA – V PODRUČNO VIJEĆE

 

1.       Damir    Deković      predsjednik V. Područnog vijeća

2.       Tatjana Basanić

3.       Ivana     Župan

4.       Marina Pugel

5.       Denis    Dobravac 

6.       Gordana Poščić

7.       Anita     Gudac

8.       Sanja     Tomić

 

 STALNA POVJERENSTVA HRVATSKE KOMORE FIZIOTERAPEUTA

POVJERENSTVO ZA EDUKACIJU I TRAJNO USAVRŠAVANJE  

Pavica Gorupić, predsjednica  hkf@hkf.hr 

Snježana Schuster                                                                                   

Iva Šklempe Kokić                                                                                     

Nikolino Žura                                                                                        

Suzana Jukić Vlajić

POVJERENSTVO ZA ETIKU I  DEONTOLOGIJU

Tomislav Perica, predsjednik   hkf@hkf.hr

Nedjeljko Beg                    

Nataša Kos                                                                                   

Ana Međimorec

Ljiljana Barčot                                                                                                        

 

POVJERENSTVO ZA STALEŠKA PITANJA

Zoran Filipović, predsjednik hkf@hkf.hr                                                                                 

Marija Hrustić                                                                                               

Dražen Miočević                                                                                              

Jasenka Vurajić 

Katarina Lovrinović                                                                                                   

POVJERENSTVO ZA STRUČNI NADZOR

Iva Lončarić, predsjednica hkf@hkf.hr

Štefica Janković, 

Vesna Katanović 

Danijela Babojelić 

Nedjeljko Beg                                                   

NADZORNI ODBOR

Tatjana Raspović, predsjednica -email:  hkf@hkf.hr 

Katica Dominković

Marina Rak

 VIJEĆE KOMORE

Mihaela Črgar, predsjednica - e-mail: mihacrgar@gmail.com

Kata Jurić Abramović,

Damir Deković 

Gordana Vešligaj  

Filip Borković 

Ana Kološa 

Ivan Žilić 

STRUČNO VIJEĆE

Mirjana Berković Šubić, predsjednica email: hkf@hkf.hr

Gilbert Hofmann

Tomislav Perica

Anita Mišković

Rosarija Habuš

Iva Šklempe Kokić

Iva Lončarić

PREDSJEDNICA KOMORE

Mirjana Grubišić - hkf@hkf.hr

zamjenici predsjednice Pavica Gorupić i Zoran Filipović

 

 

Adresa:

 

 

Derenčinova 1, p.p. 254
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 48223065486

 
Uplate članarina se isključivo uplaćuju na račun kod

Privredne banke d.d. IBAN: HR63 2340 0091 1103 7235 4

 SWIFT: PBZGHR2X
 
Naknade i troškovi postupaka se uplaćuju isključivo na

Erste&Steiermarkische Bank d.d.

IBAN: HR62 2402 0061 1005 9408 6   SWIFT: ESBCHR22

 

Službenik za informiranje:

Antun Štelma

E-mail:

hkf@hkf.hr

Telefon:

00 385 1 55 31 411
 

Fax: 00 385 1 55 81 237
   

 Uredovno vrijeme za rad sa strankama i telefonskim upitima:

- ponedjeljkom u vremenu od 14:00-17:00 sati,

- od utorka do četvrtka u vremenu od 09:00-12:00 sati

Molimo cijenjene članove Hrvatske komore fizioterapeuta i ostale stranke da se pridržavaju uredovnog radnog vremena.
 

Info:

Članarina se isključivo uplaćuje kod Privredne banke Zagreb na  

IBAN: HR63 2340 0091 1103 7235 4  

Svrha plaćanja: ČLANARINA
Poziv na broj:   OIB (Ustanove)
                       ČLANSKI BROJ

 

 

Sve ostale uplate za troškove postupka se uplaćuju kod Erste banke na:

IBAN: HR62 2402 0061 1005 9408 6

Svrha plaćanja:  UPISNINA
Poziv na broj:    OIB ili JMBG (Podnositelja)

 

Svrha plaćanja: DUPLIKATI LICENCA/ ČLANSKA ISKAZNICA 

                       KOD GUBITKA ILI PROMJENE PODATAKA

Poziv na broj:    OIB ili JMBG (Podnositelja)

 

Svrha plaćanja: ISPIT PROVJERE OSPOSOBLJENOSTI

Poziv na broj:    OIB ili JMBG (Podnositelja)

 

Svrha plaćanja: POTVRDA O KOMPETENCIJAMA

Poziv na broj:   ČLANSKI BROJ

 

Svrha plaćanja: GOOD STANDING

Poziv na broj:   ČLANSKI BROJ

 

Svrha plaćanja: TROŠKOVI PRIZNAVANJA INOZEMNE STRUČNE KVALIFIKACIJE

Poziv na broj:   OIB (Podnositelja)

 

Svrha plaćanja: KLINIČKE SMJERNICE U FIZIKALNOJ TERAPIJI

Poziv na broj:    OIB ili JMBG (Podnositelja)

                           OIB (Ustanove)

Svrha plaćanja: DAVANJE MIŠLJENJA ZA OSNIVANJE/PROŠIRENJE DJELATNOSTI PRIVATNE PRAKSE ILI TRGOVAČKOG DRUŠTVA

Poziv na broj:    OIB (Ustanove)

 

Svrha plaćanja: TROŠKOVI POSTUPKA KATEGORIZACIJE (5%)

Poziv na broj:    OIB (Ustanove)

 

Svrha plaćanja: OVJERA CJENIKA

Poziv na broj:    OIB (Ustanove)

 

  

DELEGATI SKUPŠTINE HRVATSKE KOMORE FIZIOTERAPEUTA

 

I.                     IZBORNA JEDINICA  - I PODRUČNO VIJEĆE

 

1.     Gordana Vešligaj       predsjednica I. Područnog  vijeća

2.     Pavica Gorupić    

3.     Ljiljana  Kralj           

4.     Renata Nenadić   

5.     Nedeljka Bodrožić  

6.     Snježana Schuster 

7.     Nikolino Žura

8.     Ivan Balagović

9.     Katarina Ivanković 

10.   Ivan Brtičević 

11.   Brankica Kurtoić 

12.   Mateja Znika 

13.   Zdravko Maček    

14.   Mirjana Grubišić 

15.   Mario Mandić

16.   Nedjeljko Beg

17.   Snježana Benko

18.   Mirjana Križnik

19.   Zoran Filipović 


 

 

 

 

II.                  IZBORNA JEDINICA – II PODRUČNO VIJEĆE

 

1.       Kološa Ana           predsjednica II. Područnog vijeća

2.       Delfina Malogorski  

3.       Zdenka Kuzmić 

4.       Dragica Rušnjak

5.       Nina Šangut 

6.       Jasmina Horvat 

 

 

 

III.                 IZBORNA JEDINICA – III PODRUČNO VIJEĆE

 

1.       Ivan Žilić          predsjednik III. Područnog vijeća

2.      Zdenka Floršić

3.       Matko  Vuksanić 

4.       Hrvoje Bašić

5.       Jasminka Baturina 

6.       Danijela Babojelić 

7.       Snježana Han 

8.       Adriana  Markanović

9.       Kristina Princip 

10.     Tomislav Gotal

 

IV.                 IZBORNA JEDINICA – IV PODRUČNO VIJEĆE

 

1.       Filip Borković       predsjednik IV. Područnog vijeća

2.       Tomila  Popac

3.       Anita Mišković

4.       Sanja Orlović

5.       Mirsad  Džanović 

6.       Siniša Jerković

7.       Branka  Aglić-Čuvić  

8.       Nediljka Škaričić

9.       Anita Šeparović

10.     Nino Kecman

11.     Josip Božiković 

 

V.                  IZBORNA JEDINICA – V PODRUČNO VIJEĆE

 

1.       Damir    Deković      predsjednik V. Područnog vijeća

2.       Tatjana Basanić

3.       Ivana     Župan

4.       Marina Pugel

5.       Denis    Dobravac 

6.       Gordana Poščić

7.       Anita     Gudac

8.       Sanja     Tomić

 

 STALNA POVJERENSTVA HRVATSKE KOMORE FIZIOTERAPEUTA

POVJERENSTVO ZA EDUKACIJU I TRAJNO USAVRŠAVANJE  

Pavica Gorupić, predsjednica  hkf@hkf.hr 

Snježana Schuster                                                                                   

Iva Šklempe Kokić                                                                                     

Nikolino Žura                                                                                        

Suzana Jukić Vlajić

POVJERENSTVO ZA ETIKU I  DEONTOLOGIJU

Tomislav Perica, predsjednik   hkf@hkf.hr

Nedjeljko Beg                    

Nataša Kos                                                                                   

Ana Međimorec

Ljiljana Barčot                                                                                                        

 

POVJERENSTVO ZA STALEŠKA PITANJA

Zoran Filipović, predsjednik hkf@hkf.hr                                                                                 

Marija Hrustić                                                                                               

Dražen Miočević                                                                                              

Jasenka Vurajić 

Katarina Lovrinović                                                                                                   

POVJERENSTVO ZA STRUČNI NADZOR

Iva Lončarić, predsjednica hkf@hkf.hr

Štefica Janković, 

Vesna Katanović 

Danijela Babojelić 

Nedjeljko Beg                                                   

NADZORNI ODBOR

Tatjana Raspović, predsjednica -email:  hkf@hkf.hr 

Katica Dominković

Marina Rak

 VIJEĆE KOMORE

Mihaela Črgar, predsjednica - e-mail: mihacrgar@gmail.com

Kata Jurić Abramović,

Damir Deković 

Gordana Vešligaj  

Filip Borković 

Ana Kološa 

Ivan Žilić 

STRUČNO VIJEĆE

Mirjana Berković Šubić, predsjednica email: hkf@hkf.hr

Gilbert Hofmann

Tomislav Perica

Anita Mišković

Rosarija Habuš

Iva Šklempe Kokić

Iva Lončarić

PREDSJEDNICA KOMORE

Mirjana Grubišić - hkf@hkf.hr

zamjenici predsjednice Pavica Gorupić i Zoran Filipović

 

Pošalji