Način rada:  
 
        
 
        
FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR – državljanin RH
 
 
Izdavanje odobrenja za samostalan rad i upis u Registar fizioterapeutskih tehničara
 
Poštovani budući članovi Hrvatske komore fizioterapeuta, ova stranica služi da na njoj pronađete upute za izdavanje odobrenja za samostalan rad i podredno za upis u Registar fizioterapeutskih tehničara Hrvatske Komore fizioterapeuta.
 
Uputa po koracima za upis u Registar fizioterapeutskih tehničara:
  1. Prikupiti potrebnu dokumentaciju.
  2. Popuniti obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za samostalan rad i upis u Registar fizioterapeutskih tehničara
  3. Uplatiti naknadu za troškove postupka rješavanja zahtjeva iz točke 2.
  4. Poslati dokumentaciju.
 

1. PRIKUPITI POTREBNU DOKUMENTACIJU
 
 
 
Ovaj dokument možete prenijeti na vaše računalo i isprintati kako bi ga mogli popuniti.
 
 
 
2.  POPUNITI OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS U REGISTAR FIZIOTERAPEUTSKIH TEHNIČARA
 
Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za samostalan rad i upis u Registar fizioterapeutskih tehničara je službeni dokument neophodan za pokretanje postupka izdavanja odobrenaj za samostalan rad i podredno za upis u Registar fizioterapeutskih tehničara i izdavanje Licence. Obrazac je potrebno u potpunosti čitko popuniti. Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu zahtjeva. Postupak rješavanja zahtjeva za izdavanje licence za fizioterapeutskog tehničara ne može službeno započeti ukoliko obrazac nije točno i potpuno popunjen.
 
Ukoliko dođe do promjene podataka o podnositelju zahtjeva, za vrijeme trajanja postupka rješavanja  zahtjeva za izdavanje odobrenja za samostalan rad i upis u Registar fizioterapeutskih tehničara, podnositelj zahtjeva je dužan o tome pismeno obavijestiti Ured za registraciju i licenciranje.
 
 
Ovaj dokument možete prenijeti na vaše računalo i isprintati kako bi ga mogli popuniti.
 
 
 
3. UPLATITI NAKNADU ZA TROŠKOVE POSTUPKA RJEŠAVANJA ZAHTJEVA
 
Visina naknade za troškove postupka rješavanja zahtjeva određena je Odlukom Vijeća Komore, te iznosi 500,00 kuna (slovima:petsto kuna). U slučaju da je zahtjev odbijen uplaćeni iznos za troškove postupka rješavanja zahtjeva se ne vraća.
 
U nalogu za plaćanje treba navesti slijedeće podatke:
Primatelj: Hrvatska komora fizioterapeuta, Derenčinova 1, Zagreb
IBAN: HR62 2402 0061 1005 9408 6
Poziv na broj: JMBG podnositelja zahtjeva
Opis plaćanja: troškovi upisa u registar
Uplatitelj: čitko i vidljivo napisati ime, prezime i adresu osobe za koju je uplaćeno
 
Primjer popunjene uplatnice:
 
 
 
 
4.      POSLATI DOKUMENTACIJU NA ADRESU UREDA ZA REGISTRACIJU I LICENCIRANJE (obavezno preporučenom poštom)
 
 
 
Hrvatska komora fizioterapeuta
Ured za registraciju i licenciranje
p. p. 254

10 000 Zagreb, Hrvatska

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR – državljanin RH
 
 
Izdavanje odobrenja za samostalan rad i upis u Registar fizioterapeutskih tehničara
 
Poštovani budući članovi Hrvatske komore fizioterapeuta, ova stranica služi da na njoj pronađete upute za izdavanje odobrenja za samostalan rad i podredno za upis u Registar fizioterapeutskih tehničara Hrvatske Komore fizioterapeuta.
 
Uputa po koracima za upis u Registar fizioterapeutskih tehničara:
  1. Prikupiti potrebnu dokumentaciju.
  2. Popuniti obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za samostalan rad i upis u Registar fizioterapeutskih tehničara
  3. Uplatiti naknadu za troškove postupka rješavanja zahtjeva iz točke 2.
  4. Poslati dokumentaciju.
 

1. PRIKUPITI POTREBNU DOKUMENTACIJU
 
 
 
Ovaj dokument možete prenijeti na vaše računalo i isprintati kako bi ga mogli popuniti.
 
 
 
2.  POPUNITI OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS U REGISTAR FIZIOTERAPEUTSKIH TEHNIČARA
 
Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za samostalan rad i upis u Registar fizioterapeutskih tehničara je službeni dokument neophodan za pokretanje postupka izdavanja odobrenaj za samostalan rad i podredno za upis u Registar fizioterapeutskih tehničara i izdavanje Licence. Obrazac je potrebno u potpunosti čitko popuniti. Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu zahtjeva. Postupak rješavanja zahtjeva za izdavanje licence za fizioterapeutskog tehničara ne može službeno započeti ukoliko obrazac nije točno i potpuno popunjen.
 
Ukoliko dođe do promjene podataka o podnositelju zahtjeva, za vrijeme trajanja postupka rješavanja  zahtjeva za izdavanje odobrenja za samostalan rad i upis u Registar fizioterapeutskih tehničara, podnositelj zahtjeva je dužan o tome pismeno obavijestiti Ured za registraciju i licenciranje.
 
 
Ovaj dokument možete prenijeti na vaše računalo i isprintati kako bi ga mogli popuniti.
 
 
 
3. UPLATITI NAKNADU ZA TROŠKOVE POSTUPKA RJEŠAVANJA ZAHTJEVA
 
Visina naknade za troškove postupka rješavanja zahtjeva određena je Odlukom Vijeća Komore, te iznosi 500,00 kuna (slovima:petsto kuna). U slučaju da je zahtjev odbijen uplaćeni iznos za troškove postupka rješavanja zahtjeva se ne vraća.
 
U nalogu za plaćanje treba navesti slijedeće podatke:
Primatelj: Hrvatska komora fizioterapeuta, Derenčinova 1, Zagreb
IBAN: HR62 2402 0061 1005 9408 6
Poziv na broj: JMBG podnositelja zahtjeva
Opis plaćanja: troškovi upisa u registar
Uplatitelj: čitko i vidljivo napisati ime, prezime i adresu osobe za koju je uplaćeno
 
Primjer popunjene uplatnice:
 
 
 
 
4.      POSLATI DOKUMENTACIJU NA ADRESU UREDA ZA REGISTRACIJU I LICENCIRANJE (obavezno preporučenom poštom)
 
 
 
Hrvatska komora fizioterapeuta
Ured za registraciju i licenciranje
p. p. 254

10 000 Zagreb, Hrvatska

HRVATSKA KOMORA FIZIOTERAPEUTA
Derenčinova 1, p.p. 254, 10000 Zagreb, Hrvatska
 
 
IBAN:HR63 2340 0091 1103 7235 4
Svrha plaćanja ČLANARINA  
Poziv na broj: OIB ustanove
              Članski broj
 
IBAN:HR62
2402 0061 1005 9408 6
Svrha plaćanja: UPISNINA  
Poziv na broj: JMBG (Podnositelja)

Svrha plaćanja: TROŠKOVI POSTUPKA KATEGORIZACIJE (5%)
Poziv na broj: OIB (Ustanove)

Svrha plaćanja: PROVJERA OSPOSOBLJENOSTI
Poziv na broj: JMBG (Podnositelja)

Svrha plaćanja: MIŠLJENJE
Poziv na broj: JMBG (Odgovorne  osobe
podn. zahtjeva)
 
 
 
 
Svrha plaćanja: ZBORNIK RADOVA Fizio kongres Hrvatske 2018
 
                                                                       cijena za članove Komore 230,00 kn Poziv na broj - vaš evidencijski /članski broj-9
                                                                   
 
 
 
 
 
 

 

HRVATSKA KOMORA FIZIOTERAPEUTA
Derenčinova 1, p.p. 254, 10000 Zagreb, Hrvatska
 
 
IBAN:HR63 2340 0091 1103 7235 4
Svrha plaćanja ČLANARINA  
Poziv na broj: OIB ustanove
              Članski broj
 
IBAN:HR62
2402 0061 1005 9408 6
Svrha plaćanja: UPISNINA  
Poziv na broj: JMBG (Podnositelja)

Svrha plaćanja: TROŠKOVI POSTUPKA KATEGORIZACIJE (5%)
Poziv na broj: OIB (Ustanove)

Svrha plaćanja: PROVJERA OSPOSOBLJENOSTI
Poziv na broj: JMBG (Podnositelja)

Svrha plaćanja: MIŠLJENJE
Poziv na broj: JMBG (Odgovorne  osobe
podn. zahtjeva)
 
 
 
 
Svrha plaćanja: ZBORNIK RADOVA Fizio kongres Hrvatske 2018
 
                                                                       cijena za članove Komore 230,00 kn Poziv na broj - vaš evidencijski /članski broj-9