Način rada:  
 
        
 
        
POSTUPAK OBNAVLJANJA LICENCE
 
 
 

UPUTE ZA OBNAVLJANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD – ( u daljnjem tekstu LICENCA) 

 Kako biste obnovili licencu, potrebno je popuniti obrazac  Zahtjeva za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad (vidi ispod) . Ukoliko ste ispunili potrebne uvjete, dakle imate dovoljan broj bodova i uplatili ste članarinu, dovoljno je samo popuniti i potpisati isti obrazac te ga poslati zajedno s popunjenim i potpisanim obrascem Izjava o poštivanju Kodeksa fizioterapeutske etike i deontologije poštom na adresu:  Hrvatska komora fizioterapeuta, Derenčinova 1, 10000 Zagreb, pp 254.

U tom slučaju ne popunjavate dio obrasca na kojem piše „Zahtjevu prilažem/ne prilažem dodatne dokaze o ispunjavanju uvjeta:“, popunjavate samo dio s općim podacima  (Ime i prezime, Evidencijski broj, OIB, Ustanova zaposlenja, Klasa, Ur.broj). Klasa i Urudžbeni broj nalaze se na Vašem Odobrenju za samostalan rad, na gornjoj lijevoj strani.

Broj bodova i uplata članarine možete provjeriti preko vašeg osobnog Evidencijskog lista na web stranici Komore. 

 

Ukoliko ste promijenili prezime, adresu stanovanja ili mjesto zaposlenja, uz Zahtjev za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad pošaljite i Zahtjev za promjenu i nadopunu podataka (i original ili ovjerenu presliku Vjenčanog lista ako ste promijenili prezime).

Troškovi postupka obnavljanja licence se ne naplaćuju.

Zahtjevi za obnavljanje licence  šalju se  mjesec dana prije isteka Licence.

Novi Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (Licenca)

OBRAZCI:

1.      Zahtjev za obnavljanje odobrenja za samostalan rad – Licence

2.      Izjava o poštivanju kodeksa

 

 
 
      POSLATI DOKUMENTACIJU NA ADRESU UREDA ZA REGISTRACIJU I LICENCIRANJE (obavezno preporučenom poštom)
 
 
Hrvatska komora fizioterapeuta
Ured za registraciju i licenciranje
p. p. 254

10000 Zagreb, Hrvatska

POSTUPAK OBNAVLJANJA LICENCE
 
 
 

UPUTE ZA OBNAVLJANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD – ( u daljnjem tekstu LICENCA) 

 Kako biste obnovili licencu, potrebno je popuniti obrazac  Zahtjeva za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad (vidi ispod) . Ukoliko ste ispunili potrebne uvjete, dakle imate dovoljan broj bodova i uplatili ste članarinu, dovoljno je samo popuniti i potpisati isti obrazac te ga poslati zajedno s popunjenim i potpisanim obrascem Izjava o poštivanju Kodeksa fizioterapeutske etike i deontologije poštom na adresu:  Hrvatska komora fizioterapeuta, Derenčinova 1, 10000 Zagreb, pp 254.

U tom slučaju ne popunjavate dio obrasca na kojem piše „Zahtjevu prilažem/ne prilažem dodatne dokaze o ispunjavanju uvjeta:“, popunjavate samo dio s općim podacima  (Ime i prezime, Evidencijski broj, OIB, Ustanova zaposlenja, Klasa, Ur.broj). Klasa i Urudžbeni broj nalaze se na Vašem Odobrenju za samostalan rad, na gornjoj lijevoj strani.

Broj bodova i uplata članarine možete provjeriti preko vašeg osobnog Evidencijskog lista na web stranici Komore. 

 

Ukoliko ste promijenili prezime, adresu stanovanja ili mjesto zaposlenja, uz Zahtjev za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad pošaljite i Zahtjev za promjenu i nadopunu podataka (i original ili ovjerenu presliku Vjenčanog lista ako ste promijenili prezime).

Troškovi postupka obnavljanja licence se ne naplaćuju.

Zahtjevi za obnavljanje licence  šalju se  mjesec dana prije isteka Licence.

Novi Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (Licenca)

OBRAZCI:

1.      Zahtjev za obnavljanje odobrenja za samostalan rad – Licence

2.      Izjava o poštivanju kodeksa

 

 
 
      POSLATI DOKUMENTACIJU NA ADRESU UREDA ZA REGISTRACIJU I LICENCIRANJE (obavezno preporučenom poštom)
 
 
Hrvatska komora fizioterapeuta
Ured za registraciju i licenciranje
p. p. 254

10000 Zagreb, Hrvatska

HRVATSKA KOMORA FIZIOTERAPEUTA
Derenčinova 1, p.p. 254, 10000 Zagreb, Hrvatska
 
 
IBAN:HR63 2340 0091 1103 7235 4
Svrha plaćanja ČLANARINA  
Poziv na broj: OIB ustanove
              Članski broj
 
IBAN:HR62
2402 0061 1005 9408 6
Svrha plaćanja: UPISNINA  
Poziv na broj: JMBG (Podnositelja)

Svrha plaćanja: TROŠKOVI POSTUPKA KATEGORIZACIJE (5%)
Poziv na broj: OIB (Ustanove)

Svrha plaćanja: PROVJERA STRUČNOSTI
Poziv na broj: JMBG (Podnositelja)

Svrha plaćanja: MIŠLJENJE
Poziv na broj: JMBG (Odgovorne  osobe
podn. zahtjeva)
 
 
 
 
Svrha plaćanja: KLINIČKE SMJERNICE U FIZIKALNOJ TERAPIJI
 
                                                                       cijena za članove Komore 200,00 kn Poziv na broj - vaš evidencijski /članski broj
                                                                       cijena za nečlanove Komore i ustanove 500,00 kn Poziv na broj - vaš OIB
 
 
 
 
 
 OIB: 48223065486

 

HRVATSKA KOMORA FIZIOTERAPEUTA
Derenčinova 1, p.p. 254, 10000 Zagreb, Hrvatska
 
 
IBAN:HR63 2340 0091 1103 7235 4
Svrha plaćanja ČLANARINA  
Poziv na broj: OIB ustanove
              Članski broj
 
IBAN:HR62
2402 0061 1005 9408 6
Svrha plaćanja: UPISNINA  
Poziv na broj: JMBG (Podnositelja)

Svrha plaćanja: TROŠKOVI POSTUPKA KATEGORIZACIJE (5%)
Poziv na broj: OIB (Ustanove)

Svrha plaćanja: PROVJERA STRUČNOSTI
Poziv na broj: JMBG (Podnositelja)

Svrha plaćanja: MIŠLJENJE
Poziv na broj: JMBG (Odgovorne  osobe
podn. zahtjeva)
 
 
 
 
Svrha plaćanja: KLINIČKE SMJERNICE U FIZIKALNOJ TERAPIJI
 
                                                                       cijena za članove Komore 200,00 kn Poziv na broj - vaš evidencijski /članski broj
                                                                       cijena za nečlanove Komore i ustanove 500,00 kn Poziv na broj - vaš OIB
 
 
 
 
 
 OIB: 48223065486