Način rada:  
 
        
 
        

 FIZIOTERAPEUT- državljanin RH

 
Izdavanje odobrenja za samostalan rad i upis u Registar fizioterapeuta
 
Poštovani budući članovi Hrvatske komore fizioterapeuta, ova stranica služi da na njoj pronađete upute za izdavanje odobrenja za samostalan rad i podredno upis u Registar fizioterapeuta Hrvatske Komore fizioterapeuta.
 
Uputa po koracima za izdavanje dobrenja za samostalan rad i podredno upis u Registar fizioterapeuta:
 
1.       Prikupiti potrebnu dokumentaciju.
2.       Popuniti obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za samostalan rad i upis u Registar     fizioterapeuta.
3.       Uplatiti naknadu za troškove postupka rješavanja zahtjeva iz točke 2.
4.    Poslati dokumentaciju.

 
 
1. PRIKUPITI POTREBNU DOKUMENTACIJU
 
 
 
Ovaj dokument možete prenijeti na vaše računalo i isprintati kako bi ga mogli popuniti.
 
 
Što je "diploma supplement" možete vidjeti OVDJE
 
 
 
2.  POPUNITI OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD I UPIS U REGISTAR FIZIOTERAPEUTA
 
Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za samostalan rad i upis u Registar fizioterapeuta je službeni dokument neophodan za pokretanje postupka izdavanja odobrenja za samostalan rad ipodredno za upis u Registar fizioterapeuta i izdavanja Licence. Obrazac je potrebno u potpunosti čitko popuniti. Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu zahtjeva. Postupak rješavanja zahtjeva za izdavanje Licence fizioterapeuta ne može službeno započeti ukoliko obrazac nije točno i potpuno popunjen.
Ukoliko dođe do promjene podataka o podnositelju zahtjeva, za vrijeme trajanja postupka rješavanja  zahtjeva za izdavanje odobrenja za samostalan rad i upis u Registar fizioterapeuta, podnositelj zahtjeva je dužan o tome pismeno obavijestiti Ured za registraciju i licenciranje.
 
 
Ovaj dokument možete prenijeti na vaše računalo i isprintati kako bi ga mogli popuniti.
 
 
 
3.  UPLATITI NAKNADU ZA TROŠKOVE POSTUPKA RJEŠAVANJA ZAHTJEVA
 
Visina naknade za troškove postupka rješavanja zahtjeva određena je Odlukom Vijeća Komore, te iznosi 500,00 kuna (slovima:petsto kuna). U slučaju da je zahtjev odbijen uplaćeni iznos za troškove postupka rješavanja zahtjeva se ne vraća
 
U nalogu za plaćanje treba navesti slijedeće podatke:
Primatelj: Hrvatska komora fizioterapeuta, Derenčinova 1, Zagreb
IBAN: HR62 2402 0061 1005 9408 6
Poziv na broj: JMBG podnositelja zahtjeva
Opis plaćanja: troškovi upisa u registar
Uplatitelj: čitko i vidljivo napisati ime, prezime i adresu osobe za koju je uplaćeno
 
Primjer ispunjene uplatnice:
 
 
 
 
4.    POSLATI DOKUMENTACIJU NA ADRESU UREDA ZA REGISTRACIJU I LICENCIRANJE (obavezno preporučenom poštom)
 
 
Hrvatska komora fizioterapeuta
Ured za registraciju i licenciranje
p. p. 254

10000 Zagreb, Hrvatska 

 FIZIOTERAPEUT- državljanin RH

 
Izdavanje odobrenja za samostalan rad i upis u Registar fizioterapeuta
 
Poštovani budući članovi Hrvatske komore fizioterapeuta, ova stranica služi da na njoj pronađete upute za izdavanje odobrenja za samostalan rad i podredno upis u Registar fizioterapeuta Hrvatske Komore fizioterapeuta.
 
Uputa po koracima za izdavanje dobrenja za samostalan rad i podredno upis u Registar fizioterapeuta:
 
1.       Prikupiti potrebnu dokumentaciju.
2.       Popuniti obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za samostalan rad i upis u Registar     fizioterapeuta.
3.       Uplatiti naknadu za troškove postupka rješavanja zahtjeva iz točke 2.
4.    Poslati dokumentaciju.

 
 
1. PRIKUPITI POTREBNU DOKUMENTACIJU
 
 
 
Ovaj dokument možete prenijeti na vaše računalo i isprintati kako bi ga mogli popuniti.
 
 
Što je "diploma supplement" možete vidjeti OVDJE
 
 
 
2.  POPUNITI OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD I UPIS U REGISTAR FIZIOTERAPEUTA
 
Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za samostalan rad i upis u Registar fizioterapeuta je službeni dokument neophodan za pokretanje postupka izdavanja odobrenja za samostalan rad ipodredno za upis u Registar fizioterapeuta i izdavanja Licence. Obrazac je potrebno u potpunosti čitko popuniti. Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu zahtjeva. Postupak rješavanja zahtjeva za izdavanje Licence fizioterapeuta ne može službeno započeti ukoliko obrazac nije točno i potpuno popunjen.
Ukoliko dođe do promjene podataka o podnositelju zahtjeva, za vrijeme trajanja postupka rješavanja  zahtjeva za izdavanje odobrenja za samostalan rad i upis u Registar fizioterapeuta, podnositelj zahtjeva je dužan o tome pismeno obavijestiti Ured za registraciju i licenciranje.
 
 
Ovaj dokument možete prenijeti na vaše računalo i isprintati kako bi ga mogli popuniti.
 
 
 
3.  UPLATITI NAKNADU ZA TROŠKOVE POSTUPKA RJEŠAVANJA ZAHTJEVA
 
Visina naknade za troškove postupka rješavanja zahtjeva određena je Odlukom Vijeća Komore, te iznosi 500,00 kuna (slovima:petsto kuna). U slučaju da je zahtjev odbijen uplaćeni iznos za troškove postupka rješavanja zahtjeva se ne vraća
 
U nalogu za plaćanje treba navesti slijedeće podatke:
Primatelj: Hrvatska komora fizioterapeuta, Derenčinova 1, Zagreb
IBAN: HR62 2402 0061 1005 9408 6
Poziv na broj: JMBG podnositelja zahtjeva
Opis plaćanja: troškovi upisa u registar
Uplatitelj: čitko i vidljivo napisati ime, prezime i adresu osobe za koju je uplaćeno
 
Primjer ispunjene uplatnice:
 
 
 
 
4.    POSLATI DOKUMENTACIJU NA ADRESU UREDA ZA REGISTRACIJU I LICENCIRANJE (obavezno preporučenom poštom)
 
 
Hrvatska komora fizioterapeuta
Ured za registraciju i licenciranje
p. p. 254

10000 Zagreb, Hrvatska