Način rada:  
 
        
 
        

Hrvatska komora fizioterapeuta izdaje EU potvrdu fizičkim osobama koje obavljaju reguliranu profesiju sukladno Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj. 

 Na snagu je stupio novi Pravilnik o izdavanju EU potvrde  („Narodne novine“ broj 123/15)  koji je donio ministar nadležan za rad u suradnji s ministrom nadležnim za obrazovanje i znanost. 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_123_2341.html  

Prikupljenu dokumentaciju za izdavanje potvrda za rad u inozemstvu POŠALJITE ISKLJUČIVO POŠTOM na adresu:

HRVATSKA KOMORA FIZIOTERAPEUTA

DERANČINOVA 1, p.p. 254

10000 ZAGREB

Objavljujemo obrazac zahtjeva za izdavanje EU potvrde i što će sadržavati EU potvrda za fizičke osobe, a sve sukladno navedenom Pravilniku.

 Nastavno na navedeni propis (Pravilnik) i propisane obrasce, molimo da ubuduće prilikom dostavljanja zahtjeva za izdavanje EU potvrde isti dostavljate putem objavljenog obrasca zahtjeva za izdavanje, zajedno s prilozima propisanim Pravilnikom 

Zahtjev za izdavanje EU potvrde podnosi se Hrvatskoj komori fizioterapeuta na adresu Derenčinova 1, p.p. 254, 10000 Zagreb. Nakon zaprimljenog zahtjeva Komora će izdati potvrdu u roku od 15 dana od dana podnesenog urednog zahtjeva.

Za izdavanje EU potvrde ne naplaćuje se naknada. 

 OBRASCI:

Hrvatska komora fizioterapeuta izdaje EU potvrdu fizičkim osobama koje obavljaju reguliranu profesiju sukladno Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj. 

 Na snagu je stupio novi Pravilnik o izdavanju EU potvrde  („Narodne novine“ broj 123/15)  koji je donio ministar nadležan za rad u suradnji s ministrom nadležnim za obrazovanje i znanost. 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_123_2341.html  

Prikupljenu dokumentaciju za izdavanje potvrda za rad u inozemstvu POŠALJITE ISKLJUČIVO POŠTOM na adresu:

HRVATSKA KOMORA FIZIOTERAPEUTA

DERANČINOVA 1, p.p. 254

10000 ZAGREB

Objavljujemo obrazac zahtjeva za izdavanje EU potvrde i što će sadržavati EU potvrda za fizičke osobe, a sve sukladno navedenom Pravilniku.

 Nastavno na navedeni propis (Pravilnik) i propisane obrasce, molimo da ubuduće prilikom dostavljanja zahtjeva za izdavanje EU potvrde isti dostavljate putem objavljenog obrasca zahtjeva za izdavanje, zajedno s prilozima propisanim Pravilnikom 

Zahtjev za izdavanje EU potvrde podnosi se Hrvatskoj komori fizioterapeuta na adresu Derenčinova 1, p.p. 254, 10000 Zagreb. Nakon zaprimljenog zahtjeva Komora će izdati potvrdu u roku od 15 dana od dana podnesenog urednog zahtjeva.

Za izdavanje EU potvrde ne naplaćuje se naknada. 

 OBRASCI:

Zahtjev za izdavanje potvrde o kompetencijama - OBRAZAC JE OVDJE

Zahtjev za izdavanje potvrde o sukladnosti diplome sukladno čl. 11. 2005/36/EU Direktive - OBRAZAC JE OVDJE

Zahtjev za izdavanje potvrde za GOOD STANDING - OBRAZAC JE OVDJE

 Zahtjev za izdavanje potvrde o trenutnom profesionalnom statusu - OBRAZAC JE OVDJE

Zahtjev za izdavanje potvrde o kompetencijama - OBRAZAC JE OVDJE

Zahtjev za izdavanje potvrde o sukladnosti diplome sukladno čl. 11. 2005/36/EU Direktive - OBRAZAC JE OVDJE

Zahtjev za izdavanje potvrde za GOOD STANDING - OBRAZAC JE OVDJE

 Zahtjev za izdavanje potvrde o trenutnom profesionalnom statusu - OBRAZAC JE OVDJE

HRVATSKA KOMORA FIZIOTERAPEUTA
Derenčinova 1, p.p. 254, 10000 Zagreb, Hrvatska
 
 
IBAN:HR63 2340 0091 1103 7235 4
Svrha plaćanja ČLANARINA  
Poziv na broj: OIB ustanove
              Članski broj
 
IBAN:HR62
2402 0061 1005 9408 6
Svrha plaćanja: UPISNINA  
Poziv na broj: JMBG (Podnositelja)

Svrha plaćanja: TROŠKOVI POSTUPKA KATEGORIZACIJE (5%)
Poziv na broj: OIB (Ustanove)

Svrha plaćanja: PROVJERA STRUČNOSTI
Poziv na broj: JMBG (Podnositelja)

Svrha plaćanja: MIŠLJENJE
Poziv na broj: JMBG (Odgovorne  osobe
podn. zahtjeva)
 
 
 
 
Svrha plaćanja: KLINIČKE SMJERNICE U FIZIKALNOJ TERAPIJI
 
                                                                       cijena za članove Komore 200,00 kn Poziv na broj - vaš evidencijski /članski broj
                                                                       cijena za nečlanove Komore i ustanove 500,00 kn Poziv na broj - vaš OIB
 
 
 
 
 
 OIB: 48223065486

 

HRVATSKA KOMORA FIZIOTERAPEUTA
Derenčinova 1, p.p. 254, 10000 Zagreb, Hrvatska
 
 
IBAN:HR63 2340 0091 1103 7235 4
Svrha plaćanja ČLANARINA  
Poziv na broj: OIB ustanove
              Članski broj
 
IBAN:HR62
2402 0061 1005 9408 6
Svrha plaćanja: UPISNINA  
Poziv na broj: JMBG (Podnositelja)

Svrha plaćanja: TROŠKOVI POSTUPKA KATEGORIZACIJE (5%)
Poziv na broj: OIB (Ustanove)

Svrha plaćanja: PROVJERA STRUČNOSTI
Poziv na broj: JMBG (Podnositelja)

Svrha plaćanja: MIŠLJENJE
Poziv na broj: JMBG (Odgovorne  osobe
podn. zahtjeva)
 
 
 
 
Svrha plaćanja: KLINIČKE SMJERNICE U FIZIKALNOJ TERAPIJI
 
                                                                       cijena za članove Komore 200,00 kn Poziv na broj - vaš evidencijski /članski broj
                                                                       cijena za nečlanove Komore i ustanove 500,00 kn Poziv na broj - vaš OIB
 
 
 
 
 
 OIB: 48223065486