Način rada:  
 
        
 
        

Hrvatska komora fizioterapeuta je nadležno tijelo za poslove priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za magistre fizioterapije, diplomirane fizioterapeute, prvostupnike fizioterapeute, fizioterapeutske tehničare i masere, a sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 82/2013 od 30.06.2013.)

Kriterije za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija možete pronaći OVDJE

Prikupljenu dokumentaciju za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija POŠALJITE ISKLJUČIVO POŠTOM na adresu:

HRVATSKA KOMORA FIZIOTERAPEUTA

DERENČINOVA 1, p.p. 254

10000 ZAGREB

Prema Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, u daljnjem tekstu: Zakon) propisan je način priznavanja inozemne stručne kvalifikacije, te za stručne kvalifikacije iz fizioterapeutske djelatnosti primjenjuje se Opći postupak priznavanja u Glavi VIII Zakona i to za:

  1. Priznavanje inozemne stručne kvalifikacije stečene unutar država članica Europske unije (EU), država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) i Švicarske Konfederacije – u daljnjem tekstu koristit se pojam - „država članica“. 

  2. Priznavanje inozemne stručne kvalifikacije stečene izvan država članica koristi se pojam tzv. treće zemlje).  

Mjerila za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija definirana su Pravilnikom o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 89/2013 od 10.07.2013.).
Obrazac za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije možete pronaći
OVDJE

Za detaljnije upute za pokretanje postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija kliknite OVDJE. 

 Hrvatsko-engleske upute za potrebnu dokumentaciju - Croatian-english instructions for required documents 

Hrvatska komora fizioterapeuta je nadležno tijelo za poslove priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za magistre fizioterapije, diplomirane fizioterapeute, prvostupnike fizioterapeute, fizioterapeutske tehničare i masere, a sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 82/2013 od 30.06.2013.)

Kriterije za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija možete pronaći OVDJE

Prikupljenu dokumentaciju za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija POŠALJITE ISKLJUČIVO POŠTOM na adresu:

HRVATSKA KOMORA FIZIOTERAPEUTA

DERENČINOVA 1, p.p. 254

10000 ZAGREB

Prema Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, u daljnjem tekstu: Zakon) propisan je način priznavanja inozemne stručne kvalifikacije, te za stručne kvalifikacije iz fizioterapeutske djelatnosti primjenjuje se Opći postupak priznavanja u Glavi VIII Zakona i to za:

  1. Priznavanje inozemne stručne kvalifikacije stečene unutar država članica Europske unije (EU), država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) i Švicarske Konfederacije – u daljnjem tekstu koristit se pojam - „država članica“. 

  2. Priznavanje inozemne stručne kvalifikacije stečene izvan država članica koristi se pojam tzv. treće zemlje).  

Mjerila za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija definirana su Pravilnikom o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 89/2013 od 10.07.2013.).
Obrazac za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije možete pronaći
OVDJE

Za detaljnije upute za pokretanje postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija kliknite OVDJE. 

 Hrvatsko-engleske upute za potrebnu dokumentaciju - Croatian-english instructions for required documents