„KAKO SE POZICIONIRATI U STRUCI SA SVRHOM ZAŠTITE PROFESIJE“
ponedjeljak, 07. svibanj 2018 00:00
STRUČNO SAVJETOVANJE - Zagreb

   Stručno savjetovanje  „Kako se pozicionirati u struci sa svrhom zaštite profesije“ namijenjeno prvostupnicima fizioterapeutima i studentima fizioterapije će se održati  u Zagrebu  16. lipnja 2018., subota od 9 do 16 sati. Prijave se vrše isključivo putem maila hrvat.komora.fizioterapeuta@gmail.com do četvrtka 10. 06. 2018., do 12 sati.                              Ulaz za Savjetovanje je besplatno i uključuje ručak.

  U prijavi je potrebno navesti da se prijavljujete na Stručno savjetovanje  „Kako se pozicionirati u struci sa svrhom zaštite profesije“ – Zagreb, vaš članski/evidencijski broj ili za studente JMBAG.                                                                                 S obzirom da je ograničeni broj sudionika prijave zaprimamo prema redoslijedu zaprimanja, a ako bude prevelik broj prijavljenih Komora će napraviti selekciju da iz zdravstvenih ustanova bude ravnomjerno zastupljen broj sudionika.             Ured Komore će svim prijaviteljima putem maila odgovoriti o pozitivnoj prijavi i točnoj adresi odražavanja stručnog savjetovanja.

Savjetovanje se za članove  Komore boduje sa 10 bodova za sudionike.       

 

Povratak

 

 


Svjetska konfederacija za fizikalnu terapiju prepoznaje Hrvatsku komoru fizioterapeuta kao jedino ovlašteno tijelo za fizikalnu terapiju u Hrvatskoj. 


Svjetska konfederacija za fizikalnu terapiju prepoznaje Hrvatsku komoru fizioterapeuta kao jedino ovlašteno tijelo za fizikalnu terapiju u Hrvatskoj. Zaboravili ste lozinku?