Način rada:  
 
        
 
        

Akti sjednice Skupštine od 06.-09.12.2017.

-          Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o članarini 09.12.2017.

-          Odluka o članarini – pročišćeni tekst 09.12.2017.

-          Odluka o oslobođenju plaćanja članarine 09.12.2017. - nova

-          Odluka o umanjenju broja bodova za obnavljanja licence 09.12.2017. - nova

 -          Zapisnik  sjednice Skupštine 06.-09.12.2017.


 

Poziv za Skupštinu 2017 dana 25. 11. 2017 na kojoj može sudjelovati na otvorenom dijelu sjednice kao zainteresirana javnost 5 članova Komore i to iz svakog Područnog vijeća po jedan član prema redosljedu prijave na mail Komore hkf@hkf.hr

Otvoreni dio sjednice počinje od 8. točke dnevnog reda.

 Akti sjednice Skupštine od 25.11.2017.

-          Plan i program rada za 2018.

-          Plan prihoda i rashoda za 2018.

-          Prihodi i rashodi za 2017.

-         Zapisnik sjednice Skupštine od 25.11.2017.


 

Na sjednici Skupštine su donešene sljedeće Odluke koje stupaju na snagu 01. siječnja 2016:

1. Odluka o oslobađanju plaćanja članarine

2. Odluka o umanjenju broja bodova za obnavljanje licence

3. Pročišćeni tekst Odluke o članarini

Molimo vas da proučite iste odluke i postupate glede vaših prava sukladno donešenim odlukama.

Ako ima nekih nejasnoća možete kontaktirati Komoru na slijedeći način: na telefon 01/5531411 ; na e-mail: hkf@hkf.hr; na fax 01/5581237 ; na adresu Derenčinova 1, Zagreb

Ured Komore

 

Akti sjednice Skupštine od 06.-09.12.2017.

-          Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o članarini 09.12.2017.

-          Odluka o članarini – pročišćeni tekst 09.12.2017.

-          Odluka o oslobođenju plaćanja članarine 09.12.2017. - nova

-          Odluka o umanjenju broja bodova za obnavljanja licence 09.12.2017. - nova

 -          Zapisnik  sjednice Skupštine 06.-09.12.2017.


 

Poziv za Skupštinu 2017 dana 25. 11. 2017 na kojoj može sudjelovati na otvorenom dijelu sjednice kao zainteresirana javnost 5 članova Komore i to iz svakog Područnog vijeća po jedan član prema redosljedu prijave na mail Komore hkf@hkf.hr

Otvoreni dio sjednice počinje od 8. točke dnevnog reda.

 Akti sjednice Skupštine od 25.11.2017.

-          Plan i program rada za 2018.

-          Plan prihoda i rashoda za 2018.

-          Prihodi i rashodi za 2017.

-         Zapisnik sjednice Skupštine od 25.11.2017.


 

Na sjednici Skupštine su donešene sljedeće Odluke koje stupaju na snagu 01. siječnja 2016:

1. Odluka o oslobađanju plaćanja članarine

2. Odluka o umanjenju broja bodova za obnavljanje licence

3. Pročišćeni tekst Odluke o članarini

Molimo vas da proučite iste odluke i postupate glede vaših prava sukladno donešenim odlukama.

Ako ima nekih nejasnoća možete kontaktirati Komoru na slijedeći način: na telefon 01/5531411 ; na e-mail: hkf@hkf.hr; na fax 01/5581237 ; na adresu Derenčinova 1, Zagreb

Ured Komore

 

HRVATSKA KOMORA FIZIOTERAPEUTA
Derenčinova 1, p.p. 254, 10000 Zagreb, Hrvatska
 
 
IBAN:HR63 2340 0091 1103 7235 4
Svrha plaćanja ČLANARINA  
Poziv na broj: OIB ustanove
              Članski broj
 
IBAN:HR62
2402 0061 1005 9408 6
Svrha plaćanja: UPISNINA  
Poziv na broj: JMBG (Podnositelja)

Svrha plaćanja: TROŠKOVI POSTUPKA KATEGORIZACIJE (5%)
Poziv na broj: OIB (Ustanove)

Svrha plaćanja: PROVJERA OSPOSOBLJENOSTI
Poziv na broj: JMBG (Podnositelja)

Svrha plaćanja: MIŠLJENJE
Poziv na broj: JMBG (Odgovorne  osobe
podn. zahtjeva)
 
 
 
 
Svrha plaćanja: ZBORNIK RADOVA Fizio kongres Hrvatske 2018
 
                                                                       cijena za članove Komore 230,00 kn Poziv na broj - vaš evidencijski /članski broj-9
                                                                   
 
 
 
 
 
 

 

HRVATSKA KOMORA FIZIOTERAPEUTA
Derenčinova 1, p.p. 254, 10000 Zagreb, Hrvatska
 
 
IBAN:HR63 2340 0091 1103 7235 4
Svrha plaćanja ČLANARINA  
Poziv na broj: OIB ustanove
              Članski broj
 
IBAN:HR62
2402 0061 1005 9408 6
Svrha plaćanja: UPISNINA  
Poziv na broj: JMBG (Podnositelja)

Svrha plaćanja: TROŠKOVI POSTUPKA KATEGORIZACIJE (5%)
Poziv na broj: OIB (Ustanove)

Svrha plaćanja: PROVJERA OSPOSOBLJENOSTI
Poziv na broj: JMBG (Podnositelja)

Svrha plaćanja: MIŠLJENJE
Poziv na broj: JMBG (Odgovorne  osobe
podn. zahtjeva)
 
 
 
 
Svrha plaćanja: ZBORNIK RADOVA Fizio kongres Hrvatske 2018
 
                                                                       cijena za članove Komore 230,00 kn Poziv na broj - vaš evidencijski /članski broj-9