Plan aktivnosti

 


 

 

PROGRAM TRAJNOG USAVRŠAVANJA

U toku kalendarske godine će se popunjavati plan trajnog usavršavanja sukladno zahtjevima od organizatora za bodovanje trajnog usavršavanja te sve nadopune pratite na web stranici Komore : www.hkf.hr

 

SIJEČANJ  2013

 

VELJAČA  2013

 

Radionica: Trigger točke

Vrijeme održavanja: 23. veljače 2013. godine

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta

Mjesto održavanja: Zagreb, Jakuševečka cesta 4b

Voditelj: Tonči Šitić, bacc.physio.

Kotizacija: 800,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 16

Prijave na e-mail: fizioterapeut@fizioterapeut.net


 Stručni skup: 183. Gerontološka tribina

Tema: "Značenje procjene nutritivnog statusa u pothranjenih starijih osoba"

Vrijeme održavanja: 26. veljače 2013. (utorak) od 13.00 do 15.00 sati

Organizator: Zavod za javno zdravstvo "Dr.Andrija Štampar"

Mjesto održavanja: Zagreb, Mirogojska cesta 16

Kotizacija: nema kotizacije 

Kontakt: tel: 01/ 4696 164 ; fax: 01/ 4678 016


 

OŽUJAK  2013.

Tema:  "Savjetovanje o palijativnoj skrbi"

Vrijeme održavanja: 8. ožujka 2013. godine (petak) u 15 sati

Organizator: HDPM, Podružnica Pakrac, DZ Požeško-slavonske županije - Pakrac, SB Lipik,

                   OŽB Pakrac

Mjesto održavanja: Konferencijska dvorana "Quella" Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju

                            Lipik, Lipik, M.Terezije 13

Kotizacija: nema

Kontakt: Ljerka Pavković, dipl.ms.

             Tel: 034/440 749 ; 034/440 758, Mob: 098 983 1213

             e-mail: ljerka.pavkovic@bolnica-lipik.hr


Obavijesni tečaj:  "UVOD U OSTEOPATSKI KONCEPT I OSTEOPATSKU PALPACIJU S OBRADOM FASCIJA"

 

Vrijeme održavanja: 8.- 10. ožujka 2013. godine 

Organizator: Akademija osteopatije d.o.o., Velika Gorica, Jagodno 82 

Mjesto održavanja: bit će naknadno objavljeno

Kotizacija: 1.200,00 kuna

Telefon: 01/621 67 09 ; 098 176 6651 - kontakt osoba Gordana Vešligaj, Bacc.ft.,Osteopatski praktičar  

E-mail: maka@maka.hr


 

Tečaj: Ortopedska manualna fizioterapija Kaltenborn/evjenth pristup - Klinička praksa pod supervizijom 1 

Vrijeme održavanja: 15. - 19. ožujka 2013. godine

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31b, Sesvete

Kotizacija: 3.500,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 10

Prijave na tel: 01/ 3712 281; fax: 01/ 3712 206; 091/ 3712 191– Antun Jurinić, bacc.physioth.

                     e-mail: ajurinic@gmail.com


 

Stručni skup: 184. Gerontološka tribina

Tema: "Promjene na organima i organskim sustavima tijekom starenja - I. dio"

Vrijeme održavanja: 19. ožujka. (utorak) od 13.00 do 15.00 sati

Organizator: Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba  Zavoda za javno zdravstvo                          "Dr.Andrija Štampar"

Mjesto održavanja: Zagreb, Mirogojska cesta 16

Kotizacija: nema kotizacije 

Kontakt: tel: 01/ 4696 164 ; fax: 01/ 4678 102

 


 

Tečaj: Manualna fizioterapija Kaltenborn/Evjenth pristup - Gornji ekstremiteti

Vrijeme održavanja: 15. - 20. ožujka 2013. godine

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31b, Sesvete

Kotizacija: 3.800,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 16

Prijave na tel: 01/ 3712 281; fax: 01/ 3712 206; 091/ 3712 191– Antun Jurinić, bacc.physioth.

                     e-mail: ajurinic@gmail.com


 

Tečaj:  "OSTEOPATSKA OBRADA TRUDNICA I SPECIFIČNOSTI TRETMANA BEBA I MANJE DJECE"

Vrijeme održavanja: 19.- 23. ožujka 2013. godine 

Organizator: Akademija osteopatije d.o.o., Velika Gorica, Jagodno 82 

Mjesto održavanja: Centar za djecu, mlade i obitelj, Velika Gorica, Kurilovečka 48

Kotizacija: cijena za članove Hrvatskog društva osteopata 75 eura/dan (375 eura),

                a za ostale 80 eura/dan (400 eura) protuvrijednost u kunama na dan uplate po srednjem tečaju HNB-a

Telefon: 01/621 67 09 ; 098 176 6651 - kontakt osoba Gordana Vešligaj, Bacc.ft.,Osteopatski praktičar  

E-mail: maka@maka.hr

 


Tečaj:  "UVOD U OSTEOPATIJU, OSTEOPATSKA PALPACIJA I OBRADA FASCIJA - TEORETSKO - PRAKTIČNI                  DIO"

Vrijeme održavanja: 24.- 28. ožujka 2013. godine 

Organizator: Akademija osteopatije d.o.o., Velika Gorica, Jagodno 82 

Mjesto održavanja: Centar za djecu, mlade i obitelj, Velika Gorica, Kurilovečka 48

Kotizacija: 400 eura protuvrijednost u kunama na dan uplate po srednjem tečaju HNB-a

Telefon: 01/621 67 09 ; 098 176 6651 - kontakt osoba Gordana Vešligaj, Bacc.ft.,Osteopatski praktičar  

E-mail: maka@maka.hr

 


 

Simpozij:  "RAZVOJ ZDRAVOG DJETETA"

Vrijeme održavanja: 22.- 23. ožujka 2013. godine 

Organizator: Poliklinika za fizkalnu medicinu "Prof. dr.sc. Milena Stojčević Polovina" i Dječja bolnica Srebrnjak

Mjesto održavanja: DB Srebrnjak, Zagreb Srebrnjak 100

Kotizacija: rana (do 10.02.) 300 kuna, kasna 600 kuna

Telefon: 01/376 90 01; 01/376 87 28

E-mail: poliklinika@zg.t-com.hr


Škola manualne medicine - radionica : Postizometrička relaksacija

 

Vrijeme održavanja: 23. ožujka 2013. godine

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta

Mjesto održavanja: Zagreb, Jakuševečka cesta 4b

Voditelj: Tonči Šitić, bacc.physio.

Kotizacija: 800,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 16

Prijave na e-mail: fizioterapeut@fizioterapeut.net

  


 Tečaj:  Osnovni tečaj PNF-a

Vrijeme održavanja: I. dio:   22. - 26. veljače 2013. godine

                                     II.dio:   22. - 26. ožujka 2013. godine

Organizator: Hrvatska udruga proprioceptivne neuromuskularne facilitacije

Mjesto održavanja: Specijalna bolnica za rehabilitaciju Lipik

Kotizacija: 5.400,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 16

Prijave na tel: 051 431 326 , 091 275 1599 

                     e-mail: gordana.poscic@ri.t-com.hr

 

TRAVANJ  2013

 

Hrvatska udruga fizioterapeuta za zdravlje žena - Aerobni trening u trudnoći

Vrijeme održavanja: 06. travnja 2013. godine

Organizator: Hrvatska udruga fizioterapeuta za zdravlje žena

Mjesto održavanja:Privatna fizikalna terapija Nataša Kos

Kotizacija: 400,00 kuna

Broj sudionika: 10-15

Odgovorna osoba: Maja Maržić

Prijave na tel: 051/266 050 ; mob: 098/510163


Simpozij:  4. Domaći simpozij medicinskih sestara i fizioterapeuta neurološke rehabilitacije

                 s međunarodnim sudjelovanjem  

Vrijeme održavanja: 7.-10. travnja 2013. godine

Organizator: Hrvatska udruga za neurorehabilitaciju i restauracijsku neurologiju;

                   Klinika za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek;

                   Medicinski fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku;

                   Hrvatsko neurološko društvo

Mjesto održavanja: Osijek, Hotel Osijek, Šamačka 4

Kotizacija: 600,00 kuna

Odgovorna osoba: prof. Silva Butković Soldo, dr.med.

Prijave na tel: 031/512 351 ; fax: 031/512 216

            


 JAVNA TRIBINA POVODOM SVJETSKOG DANA PARKINSONOVE BOLESTI

 Vrijeme održavanja: 11. travnja 2013. godine od 17 - 19 sati

Organizator: Udruga Parkinson i mi

Mjesto održavanja: Zagreb, Kaptol 27

Predavači: Dr.sc. Vladimira Vuletić, dr.med., neurolog KB Dubrava - Liječenje Parkinsonove bolesti

                Anton Glasnović, dr.med.spec.neurolog KB Dubrava - Muzikoterapija kod bolesnika s PB

                Dr.sc. Ana Bonetti, prof.logoped - Poremećaj glasa kod bolesnika sa Parkinsonovom bolesti

                Marija Miletić, bacc. physioth. - Uloga fizioterapije kod bolesnika sa Parkinsonovom bolesti

Ulaz je slobodan 

 


 K- TAPING

Vrijeme održavanja: 12.- 14. travnja 2013. godine

Organizator: Fokus medical d.o.o.

Mjesto održavanja: Fokus medical d.o.o., Rimski put 31B,Sesvete

Kotizacija: 3.000,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 20

Odgovorna osoba: Danko Prgomet

Prijave na tel: 01/ 555 0570; faks:01/ 555 0571

               mob: 098 231 879

               e-mail:danko.prgomet@fokus-medical.hr

            


 

Simpozij:  VI.  Simpozij liječničke komore - "Položaj i uloga vještaka medicinske struke u sudskim postupcima"

Vrijeme održavanja:12. travnja 2013. godine

Organizator: Hrvatska liječnička komora

Mjesto održavanja: Zagreb, Hotel DoubleTree by Hilton

Kotizacija: 500,00 kuna za sudionike i izlagače , ( 600,00 kn na licu mjesta)

                    400,00 kuna za umirovljenike i specijalizante

                    300,00 kuna za prateće osobe ( 350,00 kn na licu mjesta )

 

Prijave na tel: više o simpoziju  i registracija na www.simpozijhlk2013.org

 

            

 


 

 Stručni skup: 185. Gerontološka tribina

Tema: "Prevencija i liječenje anemije u gerijatriji", Prof.dr.sc. Damir Nemet, dr.med.

Vrijeme održavanja: 16.travnja 2013. (13-15 sati)

Organizator: Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba  Zavoda za javno zdravstvo                            "Dr.Andrija Štampar"

Mjesto održavanja: Zagreb, Mirogojska cesta 16

Kotizacija: nema kotizacije 

Kontakt: tel: 01/ 4696 164 ; fax: 01/ 4678 102

 


Radionica : MANUALNA LIMFNA DRENAŽA MODUL 1

Vrijeme održavanja: 13. - 14. travnja 2013. godine

                                      27. - 28. travnja 2013. godine

Organizator: Centar za limfnu drenažu

Mjesto održavanja: Zagreb, Trnjanska 62

Kontakt tel: 01 615 75 97 , fax: 01 611 04 01 

e-mail: mira.biondic@net.hr

 


 

Tečaj: Bowen tehnika za zdravstvene djelatnike

Vrijeme održavanja: 19. - 21. travnja 2013. godine

Organizator: Ergovita i The Bowen School for Healthcare Professionals

Mjesto održavanja: Ustanova Galbanum, Jalkovečka 1, Zagreb

Kotizacija: 4.500,00 kuna i 250 eura

Predviđen broj sudionika: 10

Prijave na tel: 098 161 1438 – Ozana Pope Gajić

                     e-mail: info@ergovita.hr


 Tečaj:  Cyriax – Modul 5

Vrijeme održavanja: 18. - 22. travnja 2013. 

Organizator: Udruga za promicanje edukacije fizioterapeuta

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31b, Sesvete

Kotizacija: 2.800,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 20

Prijave na tel: 098 965 5435 – Tomislav Perica

                     e-mail: upefhr@gmail.com 

 


 

Škola manualne medicine - radionica: Gornji ekstremiteti

Vrijeme održavanja: 20. travnja 2013. godine

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta

Mjesto održavanja: Zagreb, Jakuševečka cesta 4b

Voditelj: Tonči Šitić, bacc.physio.

Kotizacija: 800,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 16

Prijave na e-mail: fizioterapeut@fizioterapeut.net

  

SVIBANJ  2013

 Škola manualne medicine - radionica : Donji ekstremiteti

Vrijeme održavanja: 18. svibnja 2013. godine

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta

Mjesto održavanja: Zagreb, Jakuševečka cesta 4b

Voditelj: Tonči Šitić, bacc.physio.

Kotizacija: 800,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 16

Prijave na e-mail: fizioterapeut@fizioterapeut.net

  


 Radionica : KOMPLETNA DEKONGESTIVNA FIZIOTERAPIJA LIMFEDEMA MODUL 2

Vrijeme održavanja: 18. - 19. svibnja 2013. godine

                                      25. - 26. svibnja2013. godine

Organizator: Centar za limfnu drenažu

Mjesto održavanja: Zagreb, Trnjanska 62

Kontakt tel: 01 615 75 97 , fax: 01 611 04 01 

e-mail: mira.biondic@net.hr

 


 

BAZIČNI TEČAJ : Generalna osteopatska tehnika i osteopatska obrada toraksa i torakalne kralježnice I

Vrijeme održavanja: 17. - 21. svibnja 2013. godine

Organizator: MAKA

Mjesto održavanja: Centar za djecu,mlade i obitelj, Velika Gorica, Kurilovečka 48

Kotizacija: 3.350,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 16

Prijave su u tijeku do popune

Kontakt osoba: Gordana Vešligaj, Bacc.pt, DO

                             mob:098 176 665, e-mail: maka@maka.hr


 

Stručni skup: 186. Gerontološka tribina

Tema: "Preventivna onkološka dijagnostika u gerijatriji", Prof.dr.sc. Mirko Šamija, dr.med.

Vrijeme održavanja: 21.svibnja 2013. (13-15 sati)

Organizator: Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba  Zavoda za javno zdravstvo                          "Dr.Andrija Štampar"

Mjesto održavanja: Zagreb, Mirogojska cesta 16, Velika dvorana Zavoda za javno zdravstvo "Andrija Štampar"

Kotizacija: nema kotizacije 

Kontakt: tel: 01/ 4696 164 ; fax: 01/ 4678 102

 Kongres fizioterapeuta Slovenije 

Vrijeme održavanja: 24.- 25. svibnja 2013.

Više o Kongresu možete vidjeti ovdje.

 


BOBATH TEMELJNI TEČAJ (1 I 2 DIO)

Vrijeme održavanja: 1 dio 19. - 27. svibnja 2013. godine

Organizator: Edukativa, Udruga za poticanje edukacije u fizioterapiji

Mjesto održavanja: Reaktiva centar d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

Kotizacija: 9.200,00 kn

Predviđen broj sudionika: 14

Instruktor: Adem Dizdarević, PT, Bobath Instruktor IBITA, Njemačka

Kontakt: tel: 01/ 364 9474; faks: 01/ 364 9476

             mob: 091 364 9474

e-mail: edukativa@reaktiva.hr

                             


 

 

LIPANJ  2013

VIII. KONGRES FIZIOTERAPEUTA HRVATSKE

        s međunarodnim sudjelovanjem

 

Vrijeme održavanja: 08.- 09. lipnja 2013. godine

Organizator: Hrvatska komora fizioterapeuta

Mjesto održavanja: Zagreb, Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100

Prijave na faks:01/  558 1237

                    e-mail: hkfkongres@gmail.com ili putem prijavnice koju možete preuzeti OVDJE.


Tečaj:  Cyriax – Modul 3

Vrijeme održavanja: 01.- 05. lipnja 2013. godine

Organizator: Udruga za promicanje edukacije fizioterapeuta

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31b, Sesvete

Kotizacija: 2.900,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 14

Prijave na tel: 098 965 5435 – Tomislav Perica

                     e-mail: upefhr@gmail.com 


 

Tečaj: Klinička neurodinamika - Donji kvadrant

Vrijeme održavanja: 14. - 15 lipnja 2013. godine

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31b, Sesvete

Kotizacija: 2.200,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 16

Prijave na e-mail : sinisa.poznic@hzf.hr

                           tel: 091/ 761 4874, faks: 01/ 371 2206 

                     


 K- TAPING

Vrijeme održavanja: 14.-16. lipnja 2013. godine

Organizator: Fokus medical d.o.o.

Mjesto održavanja: Privatna praksa fizikalne terapije Damir Deković

                             Materada 35, Poreč

Kotizacija: 3.000,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 20

Odgovorna osoba: Danko Prgomet

Prijave na tel: 01/ 555 0570; faks:01/ 555 0571

               mob: 098 231 879

               e-mail:danko.prgomet@fokus-medical.hr

 


 

Radionica: Klinička neurodinamika - "PROBLEM SOLVING"

Vrijeme održavanja: 16. lipnja 2013. godine

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta - HRVATSKO DRUŠTVO ZA MANUALNU FIZIOTERAPIJU HZF -a

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31b, Sesvete

Kotizacija: 1.000,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 15

Prijave na e-mail: sinisa.poznic@hzf.hr

                          tel: 091 761 4874 ;faks: 01/ 371 2206

 

SRPANJ  2013

 

 

KOLOVOZ  2013

 

 

RUJAN  2013

 1. NACIONALNA KONFERENCIJA

"Kvaliteta i sigurnost pacijenata, edukacija, akreditacija, procjena zdravstvenih tehnologija: Europska iskustva i perspektive"

 

Vrijeme održavanja: 16. rujna 2013. godine

Organizator: Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi

Mjesto održavanja: Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Rockfellerova 4, Zagreb

Kotizacija: nema

Više o Konferenciji možete pogledati OVDJE.


 

Tečaj: Manualna fizioterapija Kaltenborn/Evjenth pristup - Donji dio kralješnice

Vrijeme održavanja: 14. - 19. rujna 2013. godine

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizoterapiju)

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31b, Sesvete

Kotizacija: 3.800,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 16

Prijave na e-mail: sinisa.poznic@hzf.hr

                          tel: 091 761 4874; faks: 01/ 371 2206


 NAPREDNI TEČAJ PNF - a ( A,B)

IPNFA Advanced Instruktor Angela Oldenburg

IPNFA  Instruktor Gordana Pošćić

 

Vrijeme održavanja: 27. rujna - 01. listopada  2013. godine

Organizator: Hrvatska udruga proprioceptivne neuromuskularne facilitacije

Mjesto održavanja: Klinika za ortopediju Lovran, Lovran

Kotizacija: 3.400,00 kuna 

Predviđen broj sudionika: 20-24

Prijave na e-mail: gordana.poscic@ri.t-com.hr

                          tel: 051 431 326; 

                         mob: 091 275 1599

 Više informacija o Tečaju možete pogledati OVDJE.


Radionica:Kompletna dekongestivna fizioterapija sekundarnog limfedema ruke i noge Modul3

Organizator: Centar za limfnu drenažu

Datum održavanja: 28. rujna 2013.

Mjesto odražavanja:Centar za limfnu drenažu, Trnjanska 62, Zagreb

Konktakt:tel: 01/ 615 7597, fax:01/ 611 0401

Kontakt osoba: Mira Biondić


BOBATH TEMELJNI TEČAJ - 2. DIO

Vrijeme održavanja: 15.- 20. rujna 2013.

Organizator: Edukativa , Udruga za poticanje edukacije u fizioterapiji

Mjesto održavanja: Reaktiva centar d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

Kotizacija: 9.200,00 kn

Predviđen broj sudionika : 14

Instruktor: Adem Dizdarević, PT,Bobath Instruktor IBITA, Njemačka

Kontakt: tel: 01/ 364 9474, faks: 01/ 364 9476

             mob: 091 364 9474

e-mail: edukativa@reaktiva.hr


 ŠIRENJE ZDRAVSTVENIH SPOZNAJA U ZBRINJAVANJU NEUROLOŠKOG BOLESNIKA

Vrijeme održavanja: 25. - 28. rujna 2013.

Organizator: Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju

Mjesto održavanja: Hotel Milenium Opatija, Ulica Maršala Tita 109, Opatija

Kotizacija: 1.300,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 200

Kontakt osoba: Lenka Kopačević

e-mail: lkopacevic@gmail.com

 


 

RADIONICA PIR (postizometrička relaksacija)

Vrijeme održavanja:28. rujna 2013.

Mjesto održavanja: Poliklinika Cosmogamma(www.agmar.hr)

Adresa održavanja:Jakuševečka cesta 4b,10 000 Zagreb

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta

Voditelj: Tonći Šitić, prvostupnik fizioterapeut

Broj polaznika: 16

Prijave : do 15. kolovoza ili popunjenja broja polaznika na mail fizioterapeut@fizioterapeut.net

Vrijeme trajanja: 8 h-16 h sa par manjih pauza

Cijena radionice: 800,00 kuna

 


 

SIMPOZIJ "ORTOPEDSKA POMAGALA 2013" s međunarodnim sudjelovanjem

Vrijeme održavanja: 20. - 21. rujna 2013. godine

Organizator: KBC ZAGREB - Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala

                   Društvo za protetiku i ortotiku - ISPO Croatia

Mjesto održavanja: Zagreb, Hotel International

Kotizacija: 1.000,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 150

Više o simpoziju možete pogledati na www.ispozagreb2013.org/

                     

 

LISTOPAD  2013

 187. GERONTOLOŠKA TRIBINA

Tema: Mirovinska reforma i zaštita zdravlja starijih osoba

Predavač: Prof. dr.sc. Mirando Mrsić,dr.med.

Vrijeme održavanja: 1. listopada - Međunarodni dan starijih osoba, 2013. od 13,00 do 14,30

Mjesto održavanja: Starogradska Vijećnica Skupštine Grada Zagreba, Ćirila i Metoda 5, Zagreb

Organizator: Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba Zavoda za javno zdravstvo

                       "Dr. Andrija Štampar"

Kontakt:  tel: 01/ 4696 164; faks: 01/ 4678 102

 


I KONGRES FIZIOTERAPEUTA BOSNE I HERCEGOVINE

Vrijeme održavanja: 03.- 06. listopada 2013. godine

Organizator: Udruženje/Udruga za fizioterapiju Federacije Bosne i Hercegovine

Mjesto održavanja: Hotel Hollywood, Sarajevo, BiH

Prijave i informacije na mail : uffbih@hotmail.com

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.       

Više o Kongresu možete vidjeti ovdje.    

 


 K- TAPING

Vrijeme održavanja: 11.- 13. listopada 2013. godine

Organizator: Fokus medical d.o.o.

Mjesto održavanja: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik

                             Ulica Marije Terezije 13, Lipik

Kotizacija: 3.000,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 20

Odgovorna osoba: Danko Prgomet

Prijave na tel: 01/ 555 0570; faks:01/ 555 0571

               mob: 098 231 879

               e-mail:danko.prgomet@fokus-medical.hr

 


Tečaj: OSTEOPOROZA - ODGOĐENO DO DALJNJEG

 

Vrijeme održavanja: 19.- 20. listopada 2013. godine

Organizator: Hrvatska udruga fizioterapeuta za zdravlje žena

Mjesto održavanja: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

                                  Gajeva 2, Krapinske Toplice

Kotizacija: 1.800,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 15-20

Odgovorna osoba: Maja Maržić

Prijave na mob: 098 510 163

                   e-mail: maja.marzic@gmail.com

 


 

 RADIONICA : TRIGGER TOČKE

Vrijeme održavanja: 19. listopada 2013. godine

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta

Mjesto održavanja: Poliklinika Cosmogamma (www.agmar.hr)

Adresa održavanja:Jakuševečka cesta 4b, Zagreb

Voditelji: Tomislav Kukin dr. med. i Tonči Šitić, prvostupnik fizioterapeut

Kotizacija: 1.000,00 kuna

Predviđen broj sudionika: maksimalno 16

Prijave: do 15. kolovoza ili popunjenja broja polaznika

Vrijeme trajanja: 8h-16h sa manjim pauzama

Prijave na e-mail: fizioterapeut@fizioterapeut.net

 


 NOVE SPOZNAJE U DIJAGNOSTICI I LIJEČENJU VRTOGLAVICA

Vrijeme održavanja: 18. -19. listopada 2013.

Organizator: Sveučilište J.J. Strossmayera Osijek, Medicinski fakultet Osijek, Klinika za neurologiju

                       KBC Osijek, Odjel za ORL, OŽB Vukovar, Hrvatska udruga za neurorehabilitaciju

                       i restauracijsku neurologiju,

                       Hrvatsko društvo za vestibularnu rehabilitaciju Hrvatskog liječničkog zbora

Mjesto održavanja: Medicinski fakultet Osijek, Huttlerova 4, Osijek

Voditelji tečaja: Prof. dr.sc. Silva Butković Soldo

                             Dr.sc. Siniša Maslovara

Kotizacija: 600,00 kuna za specijaliste i više medicinske seste

                   400,00 kuna za specijalizante i medicinske sestre, znanstvene novake i liječnike opće medicine

Kotizaciju ne plaćaju studenti poslijediplomskog studija medicine i umirovljenici.

Informacije : Klinika za neurologiju KBC Osijek - tel: 031 512 384; faks: 031 512 216

                       Medicinski fakultet Osijek - tel: 031 399 612; 031 399 613

 


 

Tečaj:  Maitland- 1.stupanj

Vrijeme održavanja: 30.10.- 3.11. 2013. godine

                             18.12.- 22.12.2013. godine

                             26.03.- 30.03.2014.godine

                             18.- 22.06.2014. godine

Organizator: Udruga za promicanje edukacije fizioterapeuta

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31b, Sesvete

Kotizacija: 17.000,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 14

Prijave na tel: 098 965 5435 – Tomislav Perica

                     e-mail: upefhr@gmail.com 


Radionica: Manualna limfna drenaža Modul 1

Organizator : Centar za limfnu drenažu

Mjesto održavanja: Centar za limfnu drenazu, Trnjanska cesta 62

Datum održavanja: 12.-13. listopada,26.-27. listopada 2013.

Kontakt: tel: 01/ 615 7597; faks: 01/611 0401

Kontakt osoba : Mira Biondić

 


Tečaj NORMALAN POKRET

Vrijeme održavanja:17. - 19. listopada 2013.

Organizator:Edukativa,udruga za proticanje edukacije u fizioterapiji

Mjesto održavanja: Reaktiva centar  d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

Kotizacija: 2.500,00 kuna

Predviđen broj sudionika: nema

Instruktor: Adem Dizdarević,PT,Bobath Instruktor IBITA, Njemačka

Kontakt: 01/ 364 9474, faks: 01/ 364 9476

             mob: 091 364 9474

e-mail: edukativa@reaktiva.hr


Radionica: PIR (postizometrička relaksacija)

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta

Vrijeme održavanja: 26. listopada 2013.

Mjesto održavanja: Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, Trg hrvatske bratske zajednice bb,Split

Kotizacija: 800,00 kuna

Broj polaznika: 16

Vrijeme trajanja: 8h -16h

Voditelj: Tonći Šitić, prvostupnik fizioterapeut

Prijave: do 5. listopada ili popunjenja broja polaznika na mail fizioterapeut@fizioterapeut.net

 


 

STUDENI  2013

10. Simpozij distrofičara Istre - Ususret zdravlju 2013.

Vrijeme održavanja: 19.- 21. studeni 2013.

Organizator: Društvo distrofičara Istre

Mjesto održavanja: Hotel Park Plaza Histria, Pula

Kotizacija: nema

Predviđen broj sudionika: 400

Kontakt: tel: 052 217 242; faks: 052 217 242

                e-mail: ddi@pu.t-com.hr


1. Nacionalna konferencija o palijativnoj skrbi u RH - " Palijativna skrb u RH - kako dalje ?"

Vrijeme održavanja: 21. - 23. studeni 2013.

Organizator: Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora

Mjesto održavanja: Hotel Adriatic, Opatija

Više o prijavi i informacijama možete vidjeti OVDJE.


PNF radionica

Tema: PNF primjena kod problema ramena i koljena

Vrijeme održavanja: 23. studeni 2013. (od 9.00 - 15.00 sati)

Mjesto održavanja: Poliklinika Akromion, Vrbanićeva 26, Zagreb

Kotizacija: 600,00 kuna

Voditelj radionice: Gordana Poščić

Kontakt: mob: 091 275 1599; tel: 051 431 326

                e-mail: gordana.poscic@ri.t-com.hr


 

TEČAJ: CYRIAX MODUL 1. I MODUL 2.

Vrijeme održavanja: 1. Modul: 23. - 27.11.2013. godine

                              2. Modul: 05.- 09.04.2014. godine

Organizator: Udruga za promicanje edukacije fizioterapeuta

Mjesto održavanja: Fokus Medical, Zagreb, Rimski put 31b

Voditelj: Jožica Župančić

Kotizacija: 6.000,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 18

Prijave na e-mail: upefhr@gmail.com

 


 POSLOVNI BONTON I TEHNIKE SAMOZAŠTITE FIZIOTERAPEUTA I ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA NA RADNOM MJESTU

Vrijeme održavanja: 30.studeni i 01. prosinac 2013.godine

Organizator: UPEF

Mjesto održavanja: Fokus Medical, Zagreb, Rimski put 31b

Kotizacija: 850,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 35

Prijave na e-mail: upefhr@gmail.com

 


 K- TAPING

Vrijeme održavanja: 29. studenog - 01. prosinca 2013. godine

Organizator: Fokus medical d.o.o.

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete

Kotizacija: 3.000,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 20

Odgovorna osoba: Danko Prgomet

Prijave na tel: 01/ 555 0570; faks:01/ 555 0571

               mob: 098 231 879

               e-mail:danko.prgomet@fokus-medical.hr


Radionica: Kompletna dekongestivna fizioterapija limfedema Modul 2

Organizator: Centar za limfnu drenažu

Mjesto održavanja: Centar za limfnu drenažu, Trnjanska 62

Datum održavanja :23.-24. studeni,30. studeni; 01.prosinca 2013.

Kontakt: 01/ 615 7597; faks: 01/ 611 0401

Kontakt osoba: Mira Biondić


188. GERONTOLOŠKA TRIBINA

Tema: Nove spoznaje o menopauzi i andropauzi

Predavač: Prof. dr.sc. Velimir Šimunić, dr.med.

Vrijeme održavanja: 19. studeni 2013.  -  od 13,00 do 15,00 sati

Mjesto održavanja: Velika dvorana Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar",

                                   Mirogojska cesta16, Zagreb

Organizator: Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba

                       Zavoda za javno zdravstvo  "Dr. Andrija Štampar"

Kontakt:  tel: 01/ 4696 164; faks: 01/ 4678 102

 

 

PROSINAC  2013

Tečaj manualne fizioterapije po Kaltenborn/Evjenth pristupu, 10. dio: Osnovni manipulacijski tečaj

Vrijeme održavanja: 10. - 13. prosinca 2013. (utorak - petak)

Sadržaj: Gornji kvadrant - gornji ekstremiteti, vratna i torakalna kralješnica

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Voditelj: Rainer Schwarz, PT, senior OMT instruktor, Njemačka

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31 B, Sesvete

Cijena: 3.600,00 kuna

Jezik: engleski uz prijevod

Kontakt: tel: 091 761 4874, faks: 01 371 2206

Kontakt osoba: Siniša Poznić, bacc. physioth., email: sinisa.poznic@hzf.hr


OSNOVNI BOBATH TEČAJ ZA ODRASLE

Vrijeme održavanja: 12.- 22.prosinca 2013. godine (I. dio)

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta

Instruktor: Dr. Edit Nagy, Basic Course Instructor (IBITA)

Mjesto održavanja: Varaždinske toplice

Kotizacija: 8.500,00 kuna (I.i II. dio zajedno - mogućnost plaćanja u više rata)

Kontakt osoba: Srđan Borota - Buranich, bacc.physioth

Prijave na mob: 091 111 2521 (prijave najkasnije do 15. lipnja 2013.)

e-mail:srlebb@gmail.com

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.


CYRIAX - MODUL 5

Vrijeme održavanja: 14.- 18. prosinca 2013. godine 

Organizator: UPEF

Mjesto održavanja: Fokus medical d.o.o., Sesvete, Rimski put 31b

Kotizacija: 2.900,00 kuna 

Predviđen broj sudionika: 14

Prijave na e-mail:upefhr@gmail.com

            

SIJEČANJ 2014.

Radionica "Pozicioniranje neuroloških pacijenata"

Vrijeme održavanja: 18. - 19. siječnja 2014.

Organizator: Udruga za poticanje edukacije u fizioterapiji Edukativa

Mjesto održavanja: Reaktiva centar d.o.o. ( Centar terapeuta)

Kotizacija: 1500,00 kuna

Odgovorna osoba: Mirjana Ožegović

Kontakt: 091 364 9474

e-mail: edukativa@reaktiva.hr

Više ovdje


 

OSNOVNI BOBATH TEČAJ ZA ODRASLE

Vrijeme održavanja: 22.- 26.siječnja 2014. godine (II. dio)

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta

Instruktor: Dr. Edit Nagy, Basic Course Instructor (IBITA)

Mjesto održavanja: Varaždinske toplice

Kotizacija: 8.500,00 kuna (I.i II. dio zajedno - mogućnost plaćanja u više rata)

Kontakt osoba: Srđan Borota - Buranich, bacc.physioth

Prijave na mob: 091 111 2521 (prijave najkasnije do 15. lipnja 2013.)

e-mail:srlebb@gmail.com

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.

 

VELJAČA 2014.

 

MEĐUNARODNI TEČAJ - INN : NEURODINAMIKA U NEUROREHABILITACIJI

Vrijeme održavanja: 1.dio: 28.01.- 02.02.2014.

                              2. dio: 02. - 06.04.2014.

Organizator: Udruga za promicanje edukacije fizioterapeuta

Mjesto održavanja: Fokus Medical, Zagreb, Rimski put 31b

Instruktor: Nora Kern, napredni Bobath uinstruktor IBITA, napredni NOI instruktor,Njemačka

Kotizacija: 11.500,00 kuna

Predviđen broj sudionika: do 12

Prijave na e-mail: upefhr@gmail.com


Tečaj "Normalni pokret"

Vrijeme održavanja: 21.,22. i 23. veljače 2014.

Organizator: Udruga za poticanje edukacije u fizioterapiji "Edukativa"

Mjesto održavanja: Reaktiva centar d.o.o. (Centar terapeuta)

Kotizacija: 2500,00 kuna

Odgovorna osoba: Mirjana Ožegović

Kontakt: 091 364 9474

E-mail: edukativa@reaktiva.hr

Više ovdje


 

Tečaj manualne fizioterapije po Kaltenborn/Evjenth pristupu, 3. dio: Gornji dio kralješnice

Vrijeme održavanja: 15.02.-20.02.2014. (subota-četvrtak)

Sadržaj: Terapija torakalne kralješnice i rebara, pregled i terapija donje i gornje vratne kralješnice,

                pregled i terapija temporomandibularnog zgloba. Diferencijalni pregled zglobova,

                mišića i živaca u gornjem kvadrantu

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Voditelj: Matthias Burket, PT, instruktor OMT, Njemačka

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete

Cijena: 3.800,00 kuna

Jezik: engleski uz prijevod

Kontakt: tel: 091 761 4874; faks: 01 371 2206

Kontakt osoba: Siniša Poznić, bacc. physioth., e-mail: sinisa.poznic@hzf.hr

 

OŽUJAK  2014.

Tečaj: Osnovni tečaj PNF- a

Vrijeme održavanja: I. dio 7.-11.03. 2014.

                              II. dio 17- 21.05.2014.

Organizator: Hrvatska udruga proprioceptivne neuromuskularne facilitacije

Mjesto održavanja: Thalassotherapia Opatija

Instruktori: Gordana Poščić

Kotizacija: 5400,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 16

Prijave : tel. 051/431-326; 091/275-1599 ili na e-mail: gordana.poscic@ri.t-com.hr


 

Tečaj: Bowen tehnika za zdravstvene djelatnike

Vrijeme održavanja:21.-23. ožujka 2014.(Modul 1)

                             07.lipnja 2014. (Ponavljanje 1)

                             20.-21. rujna 2014. (Modul 2)

                             22. studeni 2014. (Ponavljanje 2)

                             07.ožujka 2015. (Ponavljanje 3)

                             08. ožujka 2015. (Ispit)

Organizator:Ergovita u suradnji sa The Bowen School for Healthcare Professionals

Mjesto održavanja: Ustanova Galbanum, Zagreb

Instruktori: Ozana Pope- Gajić, bacc. fizioterapije, Bowen terapeut

                 Anneke Loode, dipl. MSCP MBTER HPC Registered

Kotizacija 4.500,00 kn i 250 eura

Predviđen broj sudionika: 12

Prijave na e-mail: info@ergovita.hr

 


CYRIAX - MODUL 4

Vrijeme održavanja: 15. - 19 . ožujka 2014.

 Organizator: UPEF

Mjesto održavanja: Fokus Medical, Sesvete, Rimski put 31b

Kotizacija: 2.900,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 14

Prijave na e-mail: upefhr@gmail.com

 


 

Tečaj ortopedske manualne fizioterapije - Kaltenborn / Evjenth pristup

Osnovni manipulacijski tečaj, 2. dio (1. i 2. generacija)

Sadržaj: SI zglob, lumbalna i vratna kralješnica 

Vrijeme održavanja: 24. ožujka - 27. ožujka 2014. (ponedjeljak - četvrtak)

Voditelj: Rainer Schwarz , FT, senior OMT instruktor , Njemačka

Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31 B, Sesvete

Kotizacija: 3600, 00 kuna

Jezik: engleski uz prijevod

Bodovano od HKF

Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.

Email: sinisa.poznic@hzf.hr

Tel: 091 761 4874; Fax: 01 3712 206

 

TRAVANJ  2014

 

MEĐUNARODNI TEČAJ - INN : NEURODINAMIKA U NEUROREHABILITACIJI

Vrijeme održavanja: 1.dio: 28.01.- 02.02.2014.

                              2. dio: 02. - 06.04.2014.

Organizator: Udruga za promicanje edukacije fizioterapeuta

Mjesto održavanja: Fokus Medical, Zagreb, Rimski put 31b

Instruktor: Nora Kern, napredni Bobath uinstruktor IBITA, napredni NOI instruktor,Njemačka

Kotizacija: 11.500,00 kuna

Predviđen broj sudionika: do 12

Prijave na e-mail: upefhr@gmail.com

 


VII. Simpozij „Organizacija trajne izobrazbe liječnika nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju“

Vrijeme održavanja: 4. travnja 2014. u Zagrebu, Hotel Westin

Više ovdje.


 191.GERONTOLOŠKA TRIBINA

ZNAČENJE PREVENCIJE I DIJAGNOSTIKE INFEKCIJA KOJE PRENOSE VEKTORI U STARIJOJ DOBI

Mjesto održavanja: Zavod za javno zdravstvo "Dr.Andrija Štampar" , Velika dvorana, Mirogojska 16 , Zagreb

Vrijeme održavanja: 13,00 - 14,30

Datum održavanja . 07.travnja.2014.

Voditeljica: Prim.dr.sc. S.Tomek-Roksandić

Predavači : Prof.dr.sc.Antoniette Kaić-Rak,dr.med.,Prof.dr.cs.Jasmina Vraneš,prim.dr.med.,Dr.sc.Tatjana Vilibić-Čavlek dr.med

 


NAPREDNI BOBATH TEČAJ  - CORE - STABILITY BASIC FOR LOCOMOTION AND USE OF THE ARMS

Vrijeme održavanja: 09.- 13. travnja 2014. godine

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta

Mjesto održavanja: Varaždinske Toplice, Varaždinske Toplice, Trg slobode 1

Instruktor: Ms Florence Kraus - Irslinger, Senior Course Instructor (IBITA)

Kotizacija: 4.500,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 9

Odgovorna osoba: Srđan Borota- Buranich, bacc. physioth

Prijave na  e-mail: srlebb@gmail.com   (prijave do 15. studenog)


POSLIJEOPERACIJSKA REHABILITACIJA ORTOPEDSKOG BOLESNIKA

Organizator: Akromion- Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju

Datum održavanja: 12.04.2014.

Mjesto održavanja: Hotel Antunović, Zagreb

Kontakt: Branimir Ćurić, mag. bioproc. inž.

E-mail: akromion@akromion.hr

Tel.: 049 587 487, mob. 095 258 7489

Kotizacija: nema

Više ovdje

 

 

 

 

Specijalni normalni pokret - Lokomocija

Vrijeme održavanja: 26. -27. travnja 2014.

Mjesto održavanja: Reaktiva centar d.o.o.

Kotizacija: 1900,00 kuna

Odgovorna osoba: Mirjana Ožegović

Kontakt: edukativa@reaktiva.hr ; 091 364 9474

Više ovdje

 

SVIBANJ 2014

"KAKO KORISTITI ORTOPEDSKU TERAPIJU ( FOOT ORTHOTICS THERAPY ) KAO POUZDANI TRETMAN ZA PROBLEME MIŠIĆNO KOŠTANE DISFUNKCIJE"

Organizator: Mediadria d.o.o.

Vrijeme i mjesto održavanja:

12.05.2014. Rijeka ( Best Western Hotel Jadran)

15.05.2014. Varaždinske toplice ( Varaždinske toplice)

17.05.2014. Dubrovnik ( Opća bolnica Dubrovnik)

PredavačDr Charlie Baycroft

Odgovorna osoba: Davor Novosel, prof.

Kontakt:   01 33 270 50;     mediadria01@gmail.com

Kotizacija: 300,00 kn + pdv

 


 

BOBATH TEMELJNI TEČAJ  

Vrijeme održavanja: 1. dio 17. 05. - 25. 05. 2014.

                                     2. dio 13. 09. - 18. 09. 2014.

Mjesto održavanja: Reaktiva centar d.o.o. , Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

Voditelj tečaja: Adem Dizdarević, PT, Bobath instruktor IBITA, Njemačka

Cijena: 9.200, 00 kuna

Predujam: 2.000, 00 kn

Rok prijave: 01.05.2014.

Polaznici: fizioterapeuti, radni terapeuti

Uvjet za pristupanje tečaju: jednogodišnje iskustvo rada s neurološkim pacijentima ili

                                                 završen tečaj Normalni pokret

Broj polaznika: 12

Više ovdje


 K- TAPING

Organizator: Fokus medical d.o.o.

Datum održavanja: 16. - 18. 05. 2014.

                                   19. - 21. 09. 2014.

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o. ( Rimski put 31 b, Sesvete)

Odgovorna osoba: Danko Prgomet

Kontakt: 01/555 - 0570;   098/ 231 - 879

email: info@fokus-medical.hr


 1. KONFERENCIJA O OSTEOPATIJI U HRVATSKOJ

Organizator: Akademija osteopatije

Datum održavanja: 24.05.2014.

Mjesto održavanja: Hotel Dubrovnik Zagreb

Kotizacija: 100 € (protuvrijednost u kunama na dan uplate po srednjem tečaju HNB)

Prijave do: 19.05.2014.

Kontakt: maka@maka.hr 

Više ovdje.

 


NEURODINAMIKA

 

1.dio: Gornji kvadrant

Vrijeme održavanja: 24.5. - 25.5.2014.

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Sadržaj: Neurodinamski pregled perifernih živaca gornjih ekstremiteta. Diferencijalna dijagnostika živčanih od ostalih neuromišićnokoštanih struktura. Dekompresijska terapija korijena i perifernih živaca. Terapija klizanjem i tenzijom živaca. Interforaminalna terapija korijena živca detenzioniranjem i klizanjem.

Voditelj: Marinko Rade, MSc. Orth. Med., PhD Candidate in Clinical Medicine, NDS instruktor

Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete

Jezik: Hrvatski

Cijena: 2200 kn

Bodovano od HKF

Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206


TEČAJ ZA VODITELJE TJELESNIH AKTIVNOSTI U TRUDNOĆI

Vrijeme održavanja: 23. - 25. svibanj 2014.

Mjesto održavanja: naknadno će se objaviti

Kotizacija: 1800, 00 kuna

Predviđeni broj sudionika: 10-15

Prijave: do 20. travnja

Organizator: HUFZŽ ( Hrvatska udruga fizioterapeuta za zdravlje žena)

Odgovorna osoba: Maja Maržić

Prijave na: maja.marzic@gmail.com ili 098 510 163

Bodovano od HKF

 


 

 192. GERONTOLOŠKA TRIBINA TRIBINA 

ZNAČAJKE TERMOREGULACIJE U GERIJATRIJI

Datum održavanja: 20.svibnja.2014.

Vrijeme održavanja: 13,00-14,30 sati

Mjesto održavanja: Velika dvorana- Zavod za javno zdravstvo "Dr.Andrija Štampar", Mirogojska 16, Zagreb

Pozvani predavač: Prof dr.sc. Zijad Duraković, dr.med.

Bodovano od strane HKF

 

LIPANJ 2014

6. HRVATSKI COCHRANE SIMPOZIJ - BOLJI DOKAZI ZA BOLJU BUDUĆNOST

Vrijeme održavanja: 06. 06. 2014.

Mjesto održavanja: Medicinski fakultet Split

Detaljnije informacije na www.cochrane.hr

 


Radionica: Trigger točke

Voditelji: Tonći Šitić, prvostupnik fizioterapeut

Vrijeme održavanja: 7. lipanj 2014.

Mjesto održavanja: Poliklinika Cosmogamma (www.agmar.hr)

Adresa održavanja: Jakuševečka cesta 4b, 10000 Zagreb

Broj polaznika: maximalno 16

Prijave: do 4. svibnja 2014 ili popunjenja broja polaznika

Vrijeme trajanja: 8h – 16h sa par manjih pauza

Cijena radionice :1000kn

 

Prijave na: fizioterapeut@fizioterapeut.net


 TEČAJ MEDIJI I ZDRAVLJE  - "RECITE DA KAMPANJI"

Organizatori: Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" Medicinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu; Hrvatska mreža zdravih gradova; Hrvatsko novinarsko društvo - Zbor zdravstvenih i medicinskih novinara HND-a te udruga Difrakcija

Vrijeme održavanja: 19. - 22. 06. 2014.

Mjesto održavanja: 21. motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja u Grožnjanu

Registracija i prijava na: www.361events.hr/miz2014

Više ovdje.


 

Tečaj ortopedske manualne fizioterapije - Kaltenborn / Evjenth pristup

Napredni manipulacijski tečaj  (1. i 2. generacija)

Sadržaj: SI zglob, lumbalna i vratna kralješnica

Vrijeme održavanja: 25. lipnja 2014.- 28. lipnja 2014. (srijeda - subota)

Voditelj: Rainer Schwarz, FT, senior OMT instruktor, Njemačka

Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31 B, Sesvete

Kotizacija: 3600,00 kuna

Jezik: engleski uz prijevod

Bodovano od HKF

Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.

Email: sinisa.poznic@hzf.hr

Tel: 091 761 4874 ; Fax: 01 3712 206

 


Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo "Dr.Andrija Štampar"

193. GERONTOLOŠKA TRIBINA

Tema: Biomarkeri za starije i DNA test koagulacije za aktivno zdravo starenje

Predavači: prof.dr.sc. Gordan Lauc i Prof.dr.sc. Dragan Primorac

Datum: 12.lipnja. 2014.

Vrijeme: 13,00 - 14,30

Mjesto: Velika dvorana, Zavod za Javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampae" , Mirogojska 16

HKF boduje 193. Gerontološku tribinu

Kontakt: Marica Lukić 

e-mail: marica.lukic@stampar.hr

tel: 01/4696-164, 01/4678102

 

 

 

SRPANJ 2014

 

KOLOVOZ 2014

 

RUJAN 2014

 Tečaj manualne fizioterapije po Kaltenborn/Evjenth pristupu, 1. dio: Donji ekstremiteti

Vrijeme održavanja: 13. - 18. rujan 2014.

Sadržaj: Pregled i terapija zglobova stopala, koljena i kuka. Pregled i

                terapija mišića donjih ekstremiteta. Diferencijalni pregled zglobova i mišića donjih ekstremiteta.

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Voditelj: Matthias Burkert, PT, OMT instruktor, Njemačka

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete

Cijena: 3.800,00 kuna

Jezik: engleski uz prijevod

Kontakt: mob: 091 761 4874; faks: 01 3712 206

Kontakt osoba: Siniša Poznić, bacc. physioth., email: sinisa.poznic@hzf.hr

 


 TEČAJ OSTEOPATIJE

Akademija osteopatije

Vrijeme održavanja: 1) Od 17 rujna do 21 rujna 2014. (srijeda – nedjelja) starija grupa sa temom Visceralna osteopatija                                     3 -urogenitalni sustav

                                 2) Od 24 rujna do 28 rujna 2014. (srijeda – nedjelja) nova grupa sa temom Osteopatska obrada                                          donjeg uda – kuk i koljeno

Više ovdje.

Prijava.


 

K- TAPING

Organizator: Fokus medical d.o.o.

Datum održavanja: 19. - 21. 09. 2014.

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o. ( Rimski put 31 b, Sesvete)

Odgovorna osoba: Danko Prgomet

Kontakt: 01/555 - 0570;   098/ 231 - 879

email: info@fokus-medical.hr


 3. Poslovno-tehnološka konferencija - hospITal days

Datum održavanja: 23. do 24. rujna 2014. u Zagrebu

Više ovdje.


 

2. SAVJETOVANJE - SIGURNOST U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Vrijeme održavanja: 25. - 26. 09. 2014.

Mjesto održavanja: Hotel 4 opatijska cvijeta, Opatija

Pod pokroviteljstvom ministra zdravlja, prof.dr.sc. Rajka Ostojića

Rezervacije putem web stranice www.isr.hr ( obrazac za prijavu )

Više ovdje.

 


3. XV. SIMPOZIJ ORTOPEDSKA POMAGALA

Organizator: Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala KBC Zagreb i Društvo za protetiku i ortotiku - ISPO Croatia

Mjesto održavanja: Poreč, Hotel Laguna Parentium

Vrijeme održavanja: 25. - 27. rujna 2014.

Tema: Ortotika udova i trupa- novo istaro u kliničkoj praksi, CAT-CAM tehnologija u protetici i ortotici

Kategorizacija : više na linku

Više informacija o Simpoziju  pročitajte na odgovarajućem linku

 

LISTOPAD 2014

PRVI KONGRES FIZIOTERAPEUTA CRNE GORE

Organizator : Udruženje fizioterapeuta Crne Gore

Mjesto : Igal, Institut za fizikalnu medicinu,rehabilitaciju i reumatologiju "Dr. Simo Milošević"

Datum održavanja: 08.-11.10.2014.

Kotizacija

Više ovdje 


Tečaj Normalni pokret

Vrijeme održavanja: 16.-18.10.2014.

Mjesto održavanja: Reaktiva centar d.o.o.

Organizator: Udruga Edukativa

Kotizacija: 2500,00 kuna

Kontakt: edukativa@reaktiva.hr ; 091 364 9474

Više ovdje

 


 

Cyriax Modul 3

Vrijeme održavanja: 25.-29.10.2014.

Mjesto održavanja: Fokus medical

Kotizacija: 3000,00 kuna

Odgovorna osoba: Tomislav Perica

Kontakt: upefhr@gmail.com

 

STUDENI 2014

Mulligan A+B+C

Vrijeme održavanja: 14.-16.11.2014.

                                     27.-29.03.2015.

Mjesto održavanja: Fokus medical

Odgovorna osoba: Tomislav Perica

Kotizacija: 5000,00 kuna

Kontakt: upefhr@gmail.com


 Stručni skup: 195. Gerontološka tribina

Tema: "Nove spoznaje o mehanizmima starenja", Prof.dr.sc. Ivica Rubelj

Vrijeme održavanja: 18.studenog 2014. (13-14.30 sati)

Organizator: Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba  Zavoda za javno zdravstvo                           "Dr.Andrija Štampar"

Mjesto održavanja: Zagreb, Mirogojska cesta 16, Velika dvorana Zavoda za javno zdravstvo "Andrija Štampar"

Kotizacija: nema kotizacije 

Kontakt: tel: 01/ 4696 164 ; fax: 01/ 4678 016


 RADIONICA: Analiza i razumijevanje senzo-motornog razvoja

Vrijeme održavanja: 21-22. studeni 2014

Mjesto održavanja: Zagreb

Kotizacija : za članove udruge 700 kuna, za ne članove 800 kuna

Organizator: Hrvatska udruga neurorazvojnih Bobath terapeuta

 Kontakt: hunrbt@gmail.com

Odgovorna osoba:Karolina Župetić

Više o radionici LinkClick.aspx


Specijalna analiza - Gornji ekstremiteti

Vrijeme održavanja: 28. - 29. 11. 2014.

Mjesto održavanja: Reaktiva centar d.o.o.

Kotizacija : 1900,00 kuna

Organizator: Udruga Edukativa

Kontakt: edukativa@reaktiva.hr

Više ovdje

 

PROSINAC  2014

 

NEURODINAMIKA

2.dio: Donji kvadrant

Vrijeme održavanja: 06.12. - 07.12.2014.

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Sadržaj: Neurodinamski pregled perifernih živaca donjih ekstremiteta. Diferencijalna dijagnostika živčanih od ostalih neuromišićnokoštanih struktura. Dekompresijska terapija korijena i perifernih živaca. Terapija klizanjem i tenzijom živaca. Interforaminalna terapija korijena živca detenzioniranjem i klizanjem.

Voditelj: Marinko Rade, MSc. Orth. Med., PhD Candidate in Clinical Medicine, NDS instruktor

Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete

Jezik: Hrvatski

Cijena: 2200 kn

Bodovano od HKF

Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206

 

 
OSNOVNI PNF TEČAJ: PNF1 + PNF2 (10 dana ili 75 sati)
 

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za neurološku fizioterapiju)

Vrijeme: 

PNF1: 10. prosinca - 14. prosinca 2014.

PNF2: 16. prosinca - 20. prosinca 2014.

Sadržaj: ovdje 

Voditelj: Jose Vicente Martins, PT, PhD Candidate, IPNFA, napredni PNF instruktor, Rio de Janeiro, Brazil; profesor iz kolegija Neurološka fizioterapija na sveučilišnom studiju fizioterapije u Rio de Janeiro, vlasnik neurološkog rehabilitacijskog centra Cirta, Rio de Janeiro

Asistent: Siniša Poznić, bacc.physioth., IPNFA asistent

Mjesto: Varaždinske toplice

Broj polaznika: 20

Jezik: Engleski, uz hrvatski prijevod

Cijena: 5100 kn (PNF1+2)

Bodovano od HKF

Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/761 4874, Fax: 01/3712 206

 

SIJEČANJ  2015

 

 

 

VELJAČA  2015

 Tečaj: Manualna fizioterapija Kaltenborn/Evjenth pristup - Gornji ekstremiteti

Sadržaj: Diferencijalni pregled zglobova i mišića ruke. Pregled i terapija zglobova šake i prstiju, lakta, ramena i ramenog obruča. Pregled i terapija mišića ruke.
Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Vrijeme: 14.2.2015. - 19.2.2015. (subota - četvrtak). Početak u 8.00
Voditelj: Matthias Burkert, PT, OMT instruktor, Njemačka
Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete
Cijena: 3800 kn
Jezik: engleski uz prijevod
Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206


 

Tečaj: Ortopedska manualna fizioterapija Kaltenborn/Evjenth pristup - Klinička praksa 2

Sadržaj: Pregled i terapija na bolesniku, pod mentorstvom.

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Vrijeme: 14.2.2015. - 18.2.2015. (subota - srijeda). Početak u 14.00
Voditelj: Matthias Burkert, PT, OMT instruktor, Njemačka
Mjesto: Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb
Cijena: 3600 kn
Jezik: engleski uz prijevod
Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206

OŽUJAK  2015

  Cyriax Modul 4

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31 B, Sesvete


Vrijeme održavanja  21 - 25.3. 2015

Koordinator tečaja: Tomislav Perica , dipl.physio, bacc.rth

Kontakt: upefhr@gmail.com

 

098 9655 435

 

  

SVIBANJ  2015

 Bobath napredni tečaj

Vrijeme održavanja: 23.05.2015. - 27.05.2015. 

Organizator: Edukativa

Email: edukativa@reaktiva.hr ; Tel: 01 3649 474

Više ovdje

 

LIPANJ 2015

 Tečaj: Manualna fizioterapija Kaltenborn/Evjenth pristup - Napredni tečaj ekstremiteta

Sadržaj: Mobilizacija svih releventnih mišića ekstremiteta. Napredne zglobne tehnike. Diferencijacija svih zglobova ekstremiteta.

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Vrijeme: 9.6.2015. - 14.6.2015. (utorak - nedjelja). Početak u 9.00
Voditelj: Matthias Burkert, PT, OMT instruktor, Njemačka
Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete
Cijena: 3800 kn
Jezik: engleski uz prijevod
Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206

 

SRPANJ  2015

 Međunarodni tečaj Maitland 2 stupanj

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31 B, Sesvete

Termin:

1. tjedan 14.07. - 18.07. 2015

2. tjedan 21.09.- 25.09.2015.

Kotizacija: 11100 kuna

Koordinator tečaja: Tomislav Perica , dipl.physio, bacc.rth

Kontakt: upefhr@gmail.com

098 9655 435

  

RUJAN 2015

 Međunarodni tečaj Maitland 1 stupanj 2015/16

 Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31 B, Sesvete

Termin:

1. tjedan 30.09. - 4.10. 2015.

2. tjedan 17.12. - 21.12. 2015.

3. tjedan 17.03. - 21.03. 2016. 

4. tjedan 09.06. - 13. 06. 2016.

Predavač: Rene Bakodi, OMT

Kotizacija: 17000 kn

Koordinator tečaja: Tomislav Perica , dipl.physio, bacc.rth

Kontakt: upefhr@gmail.com

098 9655 435


 

 Tečaj: Manualna fizioterapija Kaltenborn/Evjenth pristup - Donji dio kralješnice

Sadržaj: SI zglob, lumbalna kralješnica, pregled torakalne kralješnice i rebara. Osnovni neurološki pregled.

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Vrijeme: 8.9.2015. - 13.9.2015. (utorak - nedjelja). Početak u 8.00
Voditelj: Rainer Schwarz, PT, senior OMT instruktor, Njemačka
Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete
Cijena: 4000 kn
Jezik: engleski uz prijevod
Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206


 

 

Tečaj: Ortopedska manualna fizioterapija Kaltenborn/Evjenth pristup - Klinička praksa 3

 

Sadržaj: Pregled i terapija na bolesniku, pod mentorstvom.

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Vrijeme: 8.9.2015. - 12.9.2015. (utorak - subota). Početak u 14.00
Voditelj: Rainer Schwarz, PT, senior OMT instruktor, Njemačka
Mjesto: Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb
Cijena: 3600 kn
Jezik: engleski uz prijevod
Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.

Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206 
 
 

LISTOPAD 2015

 

NOVA GENERACIJA

Tečaj: Manualna fizioterapija Kaltenborn/Evjenth pristup - Donji ekstremiteti

Sadržaj: Diferencijalni pregled zglobova i mišića noge. Pregled i terapija zglobova stopala, koljena i kuka. Pregled i terapija mišića noge.

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Vrijeme: 10.10.2015. - 15.10.2015. (subota - četvrtak). Početak u 9.00
Voditelj: Matthias Burkert, PT, OMT instruktor, Njemačka
Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete
Cijena: 4000 kn
Jezik: engleski uz prijevod
Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206

 


 

 Tečaj: Manualna fizioterapija Kaltenborn/Evjenth pristup - Napredni tečaj kralješnice

Sadržaj: Diferencijacija zglobova kralješnice u svim smjerovima. Napredne zglobne tehnike. Predmanipulativni položaji. Mobilizacija svih relevantnih mišića.

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Vrijeme: 20.10.2015. - 25.10.2015. (utorak - nedjelja). Početak u 9.00
Voditelj: Matthias Burkert, PT, OMT instruktor, Njemačka
Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete
Cijena: 3800 kn
Jezik: engleski uz prijevod
Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206

 

 

 


 

 

PROGRAM TRAJNOG USAVRŠAVANJA

U toku kalendarske godine će se popunjavati plan trajnog usavršavanja sukladno zahtjevima od organizatora za bodovanje trajnog usavršavanja te sve nadopune pratite na web stranici Komore : www.hkf.hr

 

SIJEČANJ  2013

 

VELJAČA  2013

 

Radionica: Trigger točke

Vrijeme održavanja: 23. veljače 2013. godine

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta

Mjesto održavanja: Zagreb, Jakuševečka cesta 4b

Voditelj: Tonči Šitić, bacc.physio.

Kotizacija: 800,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 16

Prijave na e-mail: fizioterapeut@fizioterapeut.net


 Stručni skup: 183. Gerontološka tribina

Tema: "Značenje procjene nutritivnog statusa u pothranjenih starijih osoba"

Vrijeme održavanja: 26. veljače 2013. (utorak) od 13.00 do 15.00 sati

Organizator: Zavod za javno zdravstvo "Dr.Andrija Štampar"

Mjesto održavanja: Zagreb, Mirogojska cesta 16

Kotizacija: nema kotizacije 

Kontakt: tel: 01/ 4696 164 ; fax: 01/ 4678 016


 

OŽUJAK  2013.

Tema:  "Savjetovanje o palijativnoj skrbi"

Vrijeme održavanja: 8. ožujka 2013. godine (petak) u 15 sati

Organizator: HDPM, Podružnica Pakrac, DZ Požeško-slavonske županije - Pakrac, SB Lipik,

                   OŽB Pakrac

Mjesto održavanja: Konferencijska dvorana "Quella" Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju

                            Lipik, Lipik, M.Terezije 13

Kotizacija: nema

Kontakt: Ljerka Pavković, dipl.ms.

             Tel: 034/440 749 ; 034/440 758, Mob: 098 983 1213

             e-mail: ljerka.pavkovic@bolnica-lipik.hr


Obavijesni tečaj:  "UVOD U OSTEOPATSKI KONCEPT I OSTEOPATSKU PALPACIJU S OBRADOM FASCIJA"

 

Vrijeme održavanja: 8.- 10. ožujka 2013. godine 

Organizator: Akademija osteopatije d.o.o., Velika Gorica, Jagodno 82 

Mjesto održavanja: bit će naknadno objavljeno

Kotizacija: 1.200,00 kuna

Telefon: 01/621 67 09 ; 098 176 6651 - kontakt osoba Gordana Vešligaj, Bacc.ft.,Osteopatski praktičar  

E-mail: maka@maka.hr


 

Tečaj: Ortopedska manualna fizioterapija Kaltenborn/evjenth pristup - Klinička praksa pod supervizijom 1 

Vrijeme održavanja: 15. - 19. ožujka 2013. godine

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31b, Sesvete

Kotizacija: 3.500,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 10

Prijave na tel: 01/ 3712 281; fax: 01/ 3712 206; 091/ 3712 191– Antun Jurinić, bacc.physioth.

                     e-mail: ajurinic@gmail.com


 

Stručni skup: 184. Gerontološka tribina

Tema: "Promjene na organima i organskim sustavima tijekom starenja - I. dio"

Vrijeme održavanja: 19. ožujka. (utorak) od 13.00 do 15.00 sati

Organizator: Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba  Zavoda za javno zdravstvo                          "Dr.Andrija Štampar"

Mjesto održavanja: Zagreb, Mirogojska cesta 16

Kotizacija: nema kotizacije 

Kontakt: tel: 01/ 4696 164 ; fax: 01/ 4678 102

 


 

Tečaj: Manualna fizioterapija Kaltenborn/Evjenth pristup - Gornji ekstremiteti

Vrijeme održavanja: 15. - 20. ožujka 2013. godine

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31b, Sesvete

Kotizacija: 3.800,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 16

Prijave na tel: 01/ 3712 281; fax: 01/ 3712 206; 091/ 3712 191– Antun Jurinić, bacc.physioth.

                     e-mail: ajurinic@gmail.com


 

Tečaj:  "OSTEOPATSKA OBRADA TRUDNICA I SPECIFIČNOSTI TRETMANA BEBA I MANJE DJECE"

Vrijeme održavanja: 19.- 23. ožujka 2013. godine 

Organizator: Akademija osteopatije d.o.o., Velika Gorica, Jagodno 82 

Mjesto održavanja: Centar za djecu, mlade i obitelj, Velika Gorica, Kurilovečka 48

Kotizacija: cijena za članove Hrvatskog društva osteopata 75 eura/dan (375 eura),

                a za ostale 80 eura/dan (400 eura) protuvrijednost u kunama na dan uplate po srednjem tečaju HNB-a

Telefon: 01/621 67 09 ; 098 176 6651 - kontakt osoba Gordana Vešligaj, Bacc.ft.,Osteopatski praktičar  

E-mail: maka@maka.hr

 


Tečaj:  "UVOD U OSTEOPATIJU, OSTEOPATSKA PALPACIJA I OBRADA FASCIJA - TEORETSKO - PRAKTIČNI                  DIO"

Vrijeme održavanja: 24.- 28. ožujka 2013. godine 

Organizator: Akademija osteopatije d.o.o., Velika Gorica, Jagodno 82 

Mjesto održavanja: Centar za djecu, mlade i obitelj, Velika Gorica, Kurilovečka 48

Kotizacija: 400 eura protuvrijednost u kunama na dan uplate po srednjem tečaju HNB-a

Telefon: 01/621 67 09 ; 098 176 6651 - kontakt osoba Gordana Vešligaj, Bacc.ft.,Osteopatski praktičar  

E-mail: maka@maka.hr

 


 

Simpozij:  "RAZVOJ ZDRAVOG DJETETA"

Vrijeme održavanja: 22.- 23. ožujka 2013. godine 

Organizator: Poliklinika za fizkalnu medicinu "Prof. dr.sc. Milena Stojčević Polovina" i Dječja bolnica Srebrnjak

Mjesto održavanja: DB Srebrnjak, Zagreb Srebrnjak 100

Kotizacija: rana (do 10.02.) 300 kuna, kasna 600 kuna

Telefon: 01/376 90 01; 01/376 87 28

E-mail: poliklinika@zg.t-com.hr


Škola manualne medicine - radionica : Postizometrička relaksacija

 

Vrijeme održavanja: 23. ožujka 2013. godine

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta

Mjesto održavanja: Zagreb, Jakuševečka cesta 4b

Voditelj: Tonči Šitić, bacc.physio.

Kotizacija: 800,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 16

Prijave na e-mail: fizioterapeut@fizioterapeut.net

  


 Tečaj:  Osnovni tečaj PNF-a

Vrijeme održavanja: I. dio:   22. - 26. veljače 2013. godine

                                     II.dio:   22. - 26. ožujka 2013. godine

Organizator: Hrvatska udruga proprioceptivne neuromuskularne facilitacije

Mjesto održavanja: Specijalna bolnica za rehabilitaciju Lipik

Kotizacija: 5.400,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 16

Prijave na tel: 051 431 326 , 091 275 1599 

                     e-mail: gordana.poscic@ri.t-com.hr

 

TRAVANJ  2013

 

Hrvatska udruga fizioterapeuta za zdravlje žena - Aerobni trening u trudnoći

Vrijeme održavanja: 06. travnja 2013. godine

Organizator: Hrvatska udruga fizioterapeuta za zdravlje žena

Mjesto održavanja:Privatna fizikalna terapija Nataša Kos

Kotizacija: 400,00 kuna

Broj sudionika: 10-15

Odgovorna osoba: Maja Maržić

Prijave na tel: 051/266 050 ; mob: 098/510163


Simpozij:  4. Domaći simpozij medicinskih sestara i fizioterapeuta neurološke rehabilitacije

                 s međunarodnim sudjelovanjem  

Vrijeme održavanja: 7.-10. travnja 2013. godine

Organizator: Hrvatska udruga za neurorehabilitaciju i restauracijsku neurologiju;

                   Klinika za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek;

                   Medicinski fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku;

                   Hrvatsko neurološko društvo

Mjesto održavanja: Osijek, Hotel Osijek, Šamačka 4

Kotizacija: 600,00 kuna

Odgovorna osoba: prof. Silva Butković Soldo, dr.med.

Prijave na tel: 031/512 351 ; fax: 031/512 216

            


 JAVNA TRIBINA POVODOM SVJETSKOG DANA PARKINSONOVE BOLESTI

 Vrijeme održavanja: 11. travnja 2013. godine od 17 - 19 sati

Organizator: Udruga Parkinson i mi

Mjesto održavanja: Zagreb, Kaptol 27

Predavači: Dr.sc. Vladimira Vuletić, dr.med., neurolog KB Dubrava - Liječenje Parkinsonove bolesti

                Anton Glasnović, dr.med.spec.neurolog KB Dubrava - Muzikoterapija kod bolesnika s PB

                Dr.sc. Ana Bonetti, prof.logoped - Poremećaj glasa kod bolesnika sa Parkinsonovom bolesti

                Marija Miletić, bacc. physioth. - Uloga fizioterapije kod bolesnika sa Parkinsonovom bolesti

Ulaz je slobodan 

 


 K- TAPING

Vrijeme održavanja: 12.- 14. travnja 2013. godine

Organizator: Fokus medical d.o.o.

Mjesto održavanja: Fokus medical d.o.o., Rimski put 31B,Sesvete

Kotizacija: 3.000,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 20

Odgovorna osoba: Danko Prgomet

Prijave na tel: 01/ 555 0570; faks:01/ 555 0571

               mob: 098 231 879

               e-mail:danko.prgomet@fokus-medical.hr

            


 

Simpozij:  VI.  Simpozij liječničke komore - "Položaj i uloga vještaka medicinske struke u sudskim postupcima"

Vrijeme održavanja:12. travnja 2013. godine

Organizator: Hrvatska liječnička komora

Mjesto održavanja: Zagreb, Hotel DoubleTree by Hilton

Kotizacija: 500,00 kuna za sudionike i izlagače , ( 600,00 kn na licu mjesta)

                    400,00 kuna za umirovljenike i specijalizante

                    300,00 kuna za prateće osobe ( 350,00 kn na licu mjesta )

 

Prijave na tel: više o simpoziju  i registracija na www.simpozijhlk2013.org

 

            

 


 

 Stručni skup: 185. Gerontološka tribina

Tema: "Prevencija i liječenje anemije u gerijatriji", Prof.dr.sc. Damir Nemet, dr.med.

Vrijeme održavanja: 16.travnja 2013. (13-15 sati)

Organizator: Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba  Zavoda za javno zdravstvo                            "Dr.Andrija Štampar"

Mjesto održavanja: Zagreb, Mirogojska cesta 16

Kotizacija: nema kotizacije 

Kontakt: tel: 01/ 4696 164 ; fax: 01/ 4678 102

 


Radionica : MANUALNA LIMFNA DRENAŽA MODUL 1

Vrijeme održavanja: 13. - 14. travnja 2013. godine

                                      27. - 28. travnja 2013. godine

Organizator: Centar za limfnu drenažu

Mjesto održavanja: Zagreb, Trnjanska 62

Kontakt tel: 01 615 75 97 , fax: 01 611 04 01 

e-mail: mira.biondic@net.hr

 


 

Tečaj: Bowen tehnika za zdravstvene djelatnike

Vrijeme održavanja: 19. - 21. travnja 2013. godine

Organizator: Ergovita i The Bowen School for Healthcare Professionals

Mjesto održavanja: Ustanova Galbanum, Jalkovečka 1, Zagreb

Kotizacija: 4.500,00 kuna i 250 eura

Predviđen broj sudionika: 10

Prijave na tel: 098 161 1438 – Ozana Pope Gajić

                     e-mail: info@ergovita.hr


 Tečaj:  Cyriax – Modul 5

Vrijeme održavanja: 18. - 22. travnja 2013. 

Organizator: Udruga za promicanje edukacije fizioterapeuta

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31b, Sesvete

Kotizacija: 2.800,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 20

Prijave na tel: 098 965 5435 – Tomislav Perica

                     e-mail: upefhr@gmail.com 

 


 

Škola manualne medicine - radionica: Gornji ekstremiteti

Vrijeme održavanja: 20. travnja 2013. godine

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta

Mjesto održavanja: Zagreb, Jakuševečka cesta 4b

Voditelj: Tonči Šitić, bacc.physio.

Kotizacija: 800,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 16

Prijave na e-mail: fizioterapeut@fizioterapeut.net

  

SVIBANJ  2013

 Škola manualne medicine - radionica : Donji ekstremiteti

Vrijeme održavanja: 18. svibnja 2013. godine

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta

Mjesto održavanja: Zagreb, Jakuševečka cesta 4b

Voditelj: Tonči Šitić, bacc.physio.

Kotizacija: 800,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 16

Prijave na e-mail: fizioterapeut@fizioterapeut.net

  


 Radionica : KOMPLETNA DEKONGESTIVNA FIZIOTERAPIJA LIMFEDEMA MODUL 2

Vrijeme održavanja: 18. - 19. svibnja 2013. godine

                                      25. - 26. svibnja2013. godine

Organizator: Centar za limfnu drenažu

Mjesto održavanja: Zagreb, Trnjanska 62

Kontakt tel: 01 615 75 97 , fax: 01 611 04 01 

e-mail: mira.biondic@net.hr

 


 

BAZIČNI TEČAJ : Generalna osteopatska tehnika i osteopatska obrada toraksa i torakalne kralježnice I

Vrijeme održavanja: 17. - 21. svibnja 2013. godine

Organizator: MAKA

Mjesto održavanja: Centar za djecu,mlade i obitelj, Velika Gorica, Kurilovečka 48

Kotizacija: 3.350,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 16

Prijave su u tijeku do popune

Kontakt osoba: Gordana Vešligaj, Bacc.pt, DO

                             mob:098 176 665, e-mail: maka@maka.hr


 

Stručni skup: 186. Gerontološka tribina

Tema: "Preventivna onkološka dijagnostika u gerijatriji", Prof.dr.sc. Mirko Šamija, dr.med.

Vrijeme održavanja: 21.svibnja 2013. (13-15 sati)

Organizator: Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba  Zavoda za javno zdravstvo                          "Dr.Andrija Štampar"

Mjesto održavanja: Zagreb, Mirogojska cesta 16, Velika dvorana Zavoda za javno zdravstvo "Andrija Štampar"

Kotizacija: nema kotizacije 

Kontakt: tel: 01/ 4696 164 ; fax: 01/ 4678 102

 Kongres fizioterapeuta Slovenije 

Vrijeme održavanja: 24.- 25. svibnja 2013.

Više o Kongresu možete vidjeti ovdje.

 


BOBATH TEMELJNI TEČAJ (1 I 2 DIO)

Vrijeme održavanja: 1 dio 19. - 27. svibnja 2013. godine

Organizator: Edukativa, Udruga za poticanje edukacije u fizioterapiji

Mjesto održavanja: Reaktiva centar d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

Kotizacija: 9.200,00 kn

Predviđen broj sudionika: 14

Instruktor: Adem Dizdarević, PT, Bobath Instruktor IBITA, Njemačka

Kontakt: tel: 01/ 364 9474; faks: 01/ 364 9476

             mob: 091 364 9474

e-mail: edukativa@reaktiva.hr

                             


 

 

LIPANJ  2013

VIII. KONGRES FIZIOTERAPEUTA HRVATSKE

        s međunarodnim sudjelovanjem

 

Vrijeme održavanja: 08.- 09. lipnja 2013. godine

Organizator: Hrvatska komora fizioterapeuta

Mjesto održavanja: Zagreb, Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100

Prijave na faks:01/  558 1237

                    e-mail: hkfkongres@gmail.com ili putem prijavnice koju možete preuzeti OVDJE.


Tečaj:  Cyriax – Modul 3

Vrijeme održavanja: 01.- 05. lipnja 2013. godine

Organizator: Udruga za promicanje edukacije fizioterapeuta

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31b, Sesvete

Kotizacija: 2.900,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 14

Prijave na tel: 098 965 5435 – Tomislav Perica

                     e-mail: upefhr@gmail.com 


 

Tečaj: Klinička neurodinamika - Donji kvadrant

Vrijeme održavanja: 14. - 15 lipnja 2013. godine

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31b, Sesvete

Kotizacija: 2.200,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 16

Prijave na e-mail : sinisa.poznic@hzf.hr

                           tel: 091/ 761 4874, faks: 01/ 371 2206 

                     


 K- TAPING

Vrijeme održavanja: 14.-16. lipnja 2013. godine

Organizator: Fokus medical d.o.o.

Mjesto održavanja: Privatna praksa fizikalne terapije Damir Deković

                             Materada 35, Poreč

Kotizacija: 3.000,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 20

Odgovorna osoba: Danko Prgomet

Prijave na tel: 01/ 555 0570; faks:01/ 555 0571

               mob: 098 231 879

               e-mail:danko.prgomet@fokus-medical.hr

 


 

Radionica: Klinička neurodinamika - "PROBLEM SOLVING"

Vrijeme održavanja: 16. lipnja 2013. godine

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta - HRVATSKO DRUŠTVO ZA MANUALNU FIZIOTERAPIJU HZF -a

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31b, Sesvete

Kotizacija: 1.000,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 15

Prijave na e-mail: sinisa.poznic@hzf.hr

                          tel: 091 761 4874 ;faks: 01/ 371 2206

 

SRPANJ  2013

 

 

KOLOVOZ  2013

 

 

RUJAN  2013

 1. NACIONALNA KONFERENCIJA

"Kvaliteta i sigurnost pacijenata, edukacija, akreditacija, procjena zdravstvenih tehnologija: Europska iskustva i perspektive"

 

Vrijeme održavanja: 16. rujna 2013. godine

Organizator: Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi

Mjesto održavanja: Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Rockfellerova 4, Zagreb

Kotizacija: nema

Više o Konferenciji možete pogledati OVDJE.


 

Tečaj: Manualna fizioterapija Kaltenborn/Evjenth pristup - Donji dio kralješnice

Vrijeme održavanja: 14. - 19. rujna 2013. godine

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizoterapiju)

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31b, Sesvete

Kotizacija: 3.800,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 16

Prijave na e-mail: sinisa.poznic@hzf.hr

                          tel: 091 761 4874; faks: 01/ 371 2206


 NAPREDNI TEČAJ PNF - a ( A,B)

IPNFA Advanced Instruktor Angela Oldenburg

IPNFA  Instruktor Gordana Pošćić

 

Vrijeme održavanja: 27. rujna - 01. listopada  2013. godine

Organizator: Hrvatska udruga proprioceptivne neuromuskularne facilitacije

Mjesto održavanja: Klinika za ortopediju Lovran, Lovran

Kotizacija: 3.400,00 kuna 

Predviđen broj sudionika: 20-24

Prijave na e-mail: gordana.poscic@ri.t-com.hr

                          tel: 051 431 326; 

                         mob: 091 275 1599

 Više informacija o Tečaju možete pogledati OVDJE.


Radionica:Kompletna dekongestivna fizioterapija sekundarnog limfedema ruke i noge Modul3

Organizator: Centar za limfnu drenažu

Datum održavanja: 28. rujna 2013.

Mjesto odražavanja:Centar za limfnu drenažu, Trnjanska 62, Zagreb

Konktakt:tel: 01/ 615 7597, fax:01/ 611 0401

Kontakt osoba: Mira Biondić


BOBATH TEMELJNI TEČAJ - 2. DIO

Vrijeme održavanja: 15.- 20. rujna 2013.

Organizator: Edukativa , Udruga za poticanje edukacije u fizioterapiji

Mjesto održavanja: Reaktiva centar d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

Kotizacija: 9.200,00 kn

Predviđen broj sudionika : 14

Instruktor: Adem Dizdarević, PT,Bobath Instruktor IBITA, Njemačka

Kontakt: tel: 01/ 364 9474, faks: 01/ 364 9476

             mob: 091 364 9474

e-mail: edukativa@reaktiva.hr


 ŠIRENJE ZDRAVSTVENIH SPOZNAJA U ZBRINJAVANJU NEUROLOŠKOG BOLESNIKA

Vrijeme održavanja: 25. - 28. rujna 2013.

Organizator: Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju

Mjesto održavanja: Hotel Milenium Opatija, Ulica Maršala Tita 109, Opatija

Kotizacija: 1.300,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 200

Kontakt osoba: Lenka Kopačević

e-mail: lkopacevic@gmail.com

 


 

RADIONICA PIR (postizometrička relaksacija)

Vrijeme održavanja:28. rujna 2013.

Mjesto održavanja: Poliklinika Cosmogamma(www.agmar.hr)

Adresa održavanja:Jakuševečka cesta 4b,10 000 Zagreb

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta

Voditelj: Tonći Šitić, prvostupnik fizioterapeut

Broj polaznika: 16

Prijave : do 15. kolovoza ili popunjenja broja polaznika na mail fizioterapeut@fizioterapeut.net

Vrijeme trajanja: 8 h-16 h sa par manjih pauza

Cijena radionice: 800,00 kuna

 


 

SIMPOZIJ "ORTOPEDSKA POMAGALA 2013" s međunarodnim sudjelovanjem

Vrijeme održavanja: 20. - 21. rujna 2013. godine

Organizator: KBC ZAGREB - Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala

                   Društvo za protetiku i ortotiku - ISPO Croatia

Mjesto održavanja: Zagreb, Hotel International

Kotizacija: 1.000,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 150

Više o simpoziju možete pogledati na www.ispozagreb2013.org/

                     

 

LISTOPAD  2013

 187. GERONTOLOŠKA TRIBINA

Tema: Mirovinska reforma i zaštita zdravlja starijih osoba

Predavač: Prof. dr.sc. Mirando Mrsić,dr.med.

Vrijeme održavanja: 1. listopada - Međunarodni dan starijih osoba, 2013. od 13,00 do 14,30

Mjesto održavanja: Starogradska Vijećnica Skupštine Grada Zagreba, Ćirila i Metoda 5, Zagreb

Organizator: Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba Zavoda za javno zdravstvo

                       "Dr. Andrija Štampar"

Kontakt:  tel: 01/ 4696 164; faks: 01/ 4678 102

 


I KONGRES FIZIOTERAPEUTA BOSNE I HERCEGOVINE

Vrijeme održavanja: 03.- 06. listopada 2013. godine

Organizator: Udruženje/Udruga za fizioterapiju Federacije Bosne i Hercegovine

Mjesto održavanja: Hotel Hollywood, Sarajevo, BiH

Prijave i informacije na mail : uffbih@hotmail.com

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.       

Više o Kongresu možete vidjeti ovdje.    

 


 K- TAPING

Vrijeme održavanja: 11.- 13. listopada 2013. godine

Organizator: Fokus medical d.o.o.

Mjesto održavanja: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik

                             Ulica Marije Terezije 13, Lipik

Kotizacija: 3.000,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 20

Odgovorna osoba: Danko Prgomet

Prijave na tel: 01/ 555 0570; faks:01/ 555 0571

               mob: 098 231 879

               e-mail:danko.prgomet@fokus-medical.hr

 


Tečaj: OSTEOPOROZA - ODGOĐENO DO DALJNJEG

 

Vrijeme održavanja: 19.- 20. listopada 2013. godine

Organizator: Hrvatska udruga fizioterapeuta za zdravlje žena

Mjesto održavanja: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

                                  Gajeva 2, Krapinske Toplice

Kotizacija: 1.800,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 15-20

Odgovorna osoba: Maja Maržić

Prijave na mob: 098 510 163

                   e-mail: maja.marzic@gmail.com

 


 

 RADIONICA : TRIGGER TOČKE

Vrijeme održavanja: 19. listopada 2013. godine

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta

Mjesto održavanja: Poliklinika Cosmogamma (www.agmar.hr)

Adresa održavanja:Jakuševečka cesta 4b, Zagreb

Voditelji: Tomislav Kukin dr. med. i Tonči Šitić, prvostupnik fizioterapeut

Kotizacija: 1.000,00 kuna

Predviđen broj sudionika: maksimalno 16

Prijave: do 15. kolovoza ili popunjenja broja polaznika

Vrijeme trajanja: 8h-16h sa manjim pauzama

Prijave na e-mail: fizioterapeut@fizioterapeut.net

 


 NOVE SPOZNAJE U DIJAGNOSTICI I LIJEČENJU VRTOGLAVICA

Vrijeme održavanja: 18. -19. listopada 2013.

Organizator: Sveučilište J.J. Strossmayera Osijek, Medicinski fakultet Osijek, Klinika za neurologiju

                       KBC Osijek, Odjel za ORL, OŽB Vukovar, Hrvatska udruga za neurorehabilitaciju

                       i restauracijsku neurologiju,

                       Hrvatsko društvo za vestibularnu rehabilitaciju Hrvatskog liječničkog zbora

Mjesto održavanja: Medicinski fakultet Osijek, Huttlerova 4, Osijek

Voditelji tečaja: Prof. dr.sc. Silva Butković Soldo

                             Dr.sc. Siniša Maslovara

Kotizacija: 600,00 kuna za specijaliste i više medicinske seste

                   400,00 kuna za specijalizante i medicinske sestre, znanstvene novake i liječnike opće medicine

Kotizaciju ne plaćaju studenti poslijediplomskog studija medicine i umirovljenici.

Informacije : Klinika za neurologiju KBC Osijek - tel: 031 512 384; faks: 031 512 216

                       Medicinski fakultet Osijek - tel: 031 399 612; 031 399 613

 


 

Tečaj:  Maitland- 1.stupanj

Vrijeme održavanja: 30.10.- 3.11. 2013. godine

                             18.12.- 22.12.2013. godine

                             26.03.- 30.03.2014.godine

                             18.- 22.06.2014. godine

Organizator: Udruga za promicanje edukacije fizioterapeuta

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31b, Sesvete

Kotizacija: 17.000,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 14

Prijave na tel: 098 965 5435 – Tomislav Perica

                     e-mail: upefhr@gmail.com 


Radionica: Manualna limfna drenaža Modul 1

Organizator : Centar za limfnu drenažu

Mjesto održavanja: Centar za limfnu drenazu, Trnjanska cesta 62

Datum održavanja: 12.-13. listopada,26.-27. listopada 2013.

Kontakt: tel: 01/ 615 7597; faks: 01/611 0401

Kontakt osoba : Mira Biondić

 


Tečaj NORMALAN POKRET

Vrijeme održavanja:17. - 19. listopada 2013.

Organizator:Edukativa,udruga za proticanje edukacije u fizioterapiji

Mjesto održavanja: Reaktiva centar  d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

Kotizacija: 2.500,00 kuna

Predviđen broj sudionika: nema

Instruktor: Adem Dizdarević,PT,Bobath Instruktor IBITA, Njemačka

Kontakt: 01/ 364 9474, faks: 01/ 364 9476

             mob: 091 364 9474

e-mail: edukativa@reaktiva.hr


Radionica: PIR (postizometrička relaksacija)

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta

Vrijeme održavanja: 26. listopada 2013.

Mjesto održavanja: Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, Trg hrvatske bratske zajednice bb,Split

Kotizacija: 800,00 kuna

Broj polaznika: 16

Vrijeme trajanja: 8h -16h

Voditelj: Tonći Šitić, prvostupnik fizioterapeut

Prijave: do 5. listopada ili popunjenja broja polaznika na mail fizioterapeut@fizioterapeut.net

 


 

STUDENI  2013

10. Simpozij distrofičara Istre - Ususret zdravlju 2013.

Vrijeme održavanja: 19.- 21. studeni 2013.

Organizator: Društvo distrofičara Istre

Mjesto održavanja: Hotel Park Plaza Histria, Pula

Kotizacija: nema

Predviđen broj sudionika: 400

Kontakt: tel: 052 217 242; faks: 052 217 242

                e-mail: ddi@pu.t-com.hr


1. Nacionalna konferencija o palijativnoj skrbi u RH - " Palijativna skrb u RH - kako dalje ?"

Vrijeme održavanja: 21. - 23. studeni 2013.

Organizator: Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora

Mjesto održavanja: Hotel Adriatic, Opatija

Više o prijavi i informacijama možete vidjeti OVDJE.


PNF radionica

Tema: PNF primjena kod problema ramena i koljena

Vrijeme održavanja: 23. studeni 2013. (od 9.00 - 15.00 sati)

Mjesto održavanja: Poliklinika Akromion, Vrbanićeva 26, Zagreb

Kotizacija: 600,00 kuna

Voditelj radionice: Gordana Poščić

Kontakt: mob: 091 275 1599; tel: 051 431 326

                e-mail: gordana.poscic@ri.t-com.hr


 

TEČAJ: CYRIAX MODUL 1. I MODUL 2.

Vrijeme održavanja: 1. Modul: 23. - 27.11.2013. godine

                              2. Modul: 05.- 09.04.2014. godine

Organizator: Udruga za promicanje edukacije fizioterapeuta

Mjesto održavanja: Fokus Medical, Zagreb, Rimski put 31b

Voditelj: Jožica Župančić

Kotizacija: 6.000,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 18

Prijave na e-mail: upefhr@gmail.com

 


 POSLOVNI BONTON I TEHNIKE SAMOZAŠTITE FIZIOTERAPEUTA I ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA NA RADNOM MJESTU

Vrijeme održavanja: 30.studeni i 01. prosinac 2013.godine

Organizator: UPEF

Mjesto održavanja: Fokus Medical, Zagreb, Rimski put 31b

Kotizacija: 850,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 35

Prijave na e-mail: upefhr@gmail.com

 


 K- TAPING

Vrijeme održavanja: 29. studenog - 01. prosinca 2013. godine

Organizator: Fokus medical d.o.o.

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete

Kotizacija: 3.000,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 20

Odgovorna osoba: Danko Prgomet

Prijave na tel: 01/ 555 0570; faks:01/ 555 0571

               mob: 098 231 879

               e-mail:danko.prgomet@fokus-medical.hr


Radionica: Kompletna dekongestivna fizioterapija limfedema Modul 2

Organizator: Centar za limfnu drenažu

Mjesto održavanja: Centar za limfnu drenažu, Trnjanska 62

Datum održavanja :23.-24. studeni,30. studeni; 01.prosinca 2013.

Kontakt: 01/ 615 7597; faks: 01/ 611 0401

Kontakt osoba: Mira Biondić


188. GERONTOLOŠKA TRIBINA

Tema: Nove spoznaje o menopauzi i andropauzi

Predavač: Prof. dr.sc. Velimir Šimunić, dr.med.

Vrijeme održavanja: 19. studeni 2013.  -  od 13,00 do 15,00 sati

Mjesto održavanja: Velika dvorana Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar",

                                   Mirogojska cesta16, Zagreb

Organizator: Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba

                       Zavoda za javno zdravstvo  "Dr. Andrija Štampar"

Kontakt:  tel: 01/ 4696 164; faks: 01/ 4678 102

 

 

PROSINAC  2013

Tečaj manualne fizioterapije po Kaltenborn/Evjenth pristupu, 10. dio: Osnovni manipulacijski tečaj

Vrijeme održavanja: 10. - 13. prosinca 2013. (utorak - petak)

Sadržaj: Gornji kvadrant - gornji ekstremiteti, vratna i torakalna kralješnica

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Voditelj: Rainer Schwarz, PT, senior OMT instruktor, Njemačka

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31 B, Sesvete

Cijena: 3.600,00 kuna

Jezik: engleski uz prijevod

Kontakt: tel: 091 761 4874, faks: 01 371 2206

Kontakt osoba: Siniša Poznić, bacc. physioth., email: sinisa.poznic@hzf.hr


OSNOVNI BOBATH TEČAJ ZA ODRASLE

Vrijeme održavanja: 12.- 22.prosinca 2013. godine (I. dio)

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta

Instruktor: Dr. Edit Nagy, Basic Course Instructor (IBITA)

Mjesto održavanja: Varaždinske toplice

Kotizacija: 8.500,00 kuna (I.i II. dio zajedno - mogućnost plaćanja u više rata)

Kontakt osoba: Srđan Borota - Buranich, bacc.physioth

Prijave na mob: 091 111 2521 (prijave najkasnije do 15. lipnja 2013.)

e-mail:srlebb@gmail.com

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.


CYRIAX - MODUL 5

Vrijeme održavanja: 14.- 18. prosinca 2013. godine 

Organizator: UPEF

Mjesto održavanja: Fokus medical d.o.o., Sesvete, Rimski put 31b

Kotizacija: 2.900,00 kuna 

Predviđen broj sudionika: 14

Prijave na e-mail:upefhr@gmail.com

            

SIJEČANJ 2014.

Radionica "Pozicioniranje neuroloških pacijenata"

Vrijeme održavanja: 18. - 19. siječnja 2014.

Organizator: Udruga za poticanje edukacije u fizioterapiji Edukativa

Mjesto održavanja: Reaktiva centar d.o.o. ( Centar terapeuta)

Kotizacija: 1500,00 kuna

Odgovorna osoba: Mirjana Ožegović

Kontakt: 091 364 9474

e-mail: edukativa@reaktiva.hr

Više ovdje


 

OSNOVNI BOBATH TEČAJ ZA ODRASLE

Vrijeme održavanja: 22.- 26.siječnja 2014. godine (II. dio)

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta

Instruktor: Dr. Edit Nagy, Basic Course Instructor (IBITA)

Mjesto održavanja: Varaždinske toplice

Kotizacija: 8.500,00 kuna (I.i II. dio zajedno - mogućnost plaćanja u više rata)

Kontakt osoba: Srđan Borota - Buranich, bacc.physioth

Prijave na mob: 091 111 2521 (prijave najkasnije do 15. lipnja 2013.)

e-mail:srlebb@gmail.com

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.

 

VELJAČA 2014.

 

MEĐUNARODNI TEČAJ - INN : NEURODINAMIKA U NEUROREHABILITACIJI

Vrijeme održavanja: 1.dio: 28.01.- 02.02.2014.

                              2. dio: 02. - 06.04.2014.

Organizator: Udruga za promicanje edukacije fizioterapeuta

Mjesto održavanja: Fokus Medical, Zagreb, Rimski put 31b

Instruktor: Nora Kern, napredni Bobath uinstruktor IBITA, napredni NOI instruktor,Njemačka

Kotizacija: 11.500,00 kuna

Predviđen broj sudionika: do 12

Prijave na e-mail: upefhr@gmail.com


Tečaj "Normalni pokret"

Vrijeme održavanja: 21.,22. i 23. veljače 2014.

Organizator: Udruga za poticanje edukacije u fizioterapiji "Edukativa"

Mjesto održavanja: Reaktiva centar d.o.o. (Centar terapeuta)

Kotizacija: 2500,00 kuna

Odgovorna osoba: Mirjana Ožegović

Kontakt: 091 364 9474

E-mail: edukativa@reaktiva.hr

Više ovdje


 

Tečaj manualne fizioterapije po Kaltenborn/Evjenth pristupu, 3. dio: Gornji dio kralješnice

Vrijeme održavanja: 15.02.-20.02.2014. (subota-četvrtak)

Sadržaj: Terapija torakalne kralješnice i rebara, pregled i terapija donje i gornje vratne kralješnice,

                pregled i terapija temporomandibularnog zgloba. Diferencijalni pregled zglobova,

                mišića i živaca u gornjem kvadrantu

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Voditelj: Matthias Burket, PT, instruktor OMT, Njemačka

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete

Cijena: 3.800,00 kuna

Jezik: engleski uz prijevod

Kontakt: tel: 091 761 4874; faks: 01 371 2206

Kontakt osoba: Siniša Poznić, bacc. physioth., e-mail: sinisa.poznic@hzf.hr

 

OŽUJAK  2014.

Tečaj: Osnovni tečaj PNF- a

Vrijeme održavanja: I. dio 7.-11.03. 2014.

                              II. dio 17- 21.05.2014.

Organizator: Hrvatska udruga proprioceptivne neuromuskularne facilitacije

Mjesto održavanja: Thalassotherapia Opatija

Instruktori: Gordana Poščić

Kotizacija: 5400,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 16

Prijave : tel. 051/431-326; 091/275-1599 ili na e-mail: gordana.poscic@ri.t-com.hr


 

Tečaj: Bowen tehnika za zdravstvene djelatnike

Vrijeme održavanja:21.-23. ožujka 2014.(Modul 1)

                             07.lipnja 2014. (Ponavljanje 1)

                             20.-21. rujna 2014. (Modul 2)

                             22. studeni 2014. (Ponavljanje 2)

                             07.ožujka 2015. (Ponavljanje 3)

                             08. ožujka 2015. (Ispit)

Organizator:Ergovita u suradnji sa The Bowen School for Healthcare Professionals

Mjesto održavanja: Ustanova Galbanum, Zagreb

Instruktori: Ozana Pope- Gajić, bacc. fizioterapije, Bowen terapeut

                 Anneke Loode, dipl. MSCP MBTER HPC Registered

Kotizacija 4.500,00 kn i 250 eura

Predviđen broj sudionika: 12

Prijave na e-mail: info@ergovita.hr

 


CYRIAX - MODUL 4

Vrijeme održavanja: 15. - 19 . ožujka 2014.

 Organizator: UPEF

Mjesto održavanja: Fokus Medical, Sesvete, Rimski put 31b

Kotizacija: 2.900,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 14

Prijave na e-mail: upefhr@gmail.com

 


 

Tečaj ortopedske manualne fizioterapije - Kaltenborn / Evjenth pristup

Osnovni manipulacijski tečaj, 2. dio (1. i 2. generacija)

Sadržaj: SI zglob, lumbalna i vratna kralješnica 

Vrijeme održavanja: 24. ožujka - 27. ožujka 2014. (ponedjeljak - četvrtak)

Voditelj: Rainer Schwarz , FT, senior OMT instruktor , Njemačka

Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31 B, Sesvete

Kotizacija: 3600, 00 kuna

Jezik: engleski uz prijevod

Bodovano od HKF

Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.

Email: sinisa.poznic@hzf.hr

Tel: 091 761 4874; Fax: 01 3712 206

 

TRAVANJ  2014

 

MEĐUNARODNI TEČAJ - INN : NEURODINAMIKA U NEUROREHABILITACIJI

Vrijeme održavanja: 1.dio: 28.01.- 02.02.2014.

                              2. dio: 02. - 06.04.2014.

Organizator: Udruga za promicanje edukacije fizioterapeuta

Mjesto održavanja: Fokus Medical, Zagreb, Rimski put 31b

Instruktor: Nora Kern, napredni Bobath uinstruktor IBITA, napredni NOI instruktor,Njemačka

Kotizacija: 11.500,00 kuna

Predviđen broj sudionika: do 12

Prijave na e-mail: upefhr@gmail.com

 


VII. Simpozij „Organizacija trajne izobrazbe liječnika nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju“

Vrijeme održavanja: 4. travnja 2014. u Zagrebu, Hotel Westin

Više ovdje.


 191.GERONTOLOŠKA TRIBINA

ZNAČENJE PREVENCIJE I DIJAGNOSTIKE INFEKCIJA KOJE PRENOSE VEKTORI U STARIJOJ DOBI

Mjesto održavanja: Zavod za javno zdravstvo "Dr.Andrija Štampar" , Velika dvorana, Mirogojska 16 , Zagreb

Vrijeme održavanja: 13,00 - 14,30

Datum održavanja . 07.travnja.2014.

Voditeljica: Prim.dr.sc. S.Tomek-Roksandić

Predavači : Prof.dr.sc.Antoniette Kaić-Rak,dr.med.,Prof.dr.cs.Jasmina Vraneš,prim.dr.med.,Dr.sc.Tatjana Vilibić-Čavlek dr.med

 


NAPREDNI BOBATH TEČAJ  - CORE - STABILITY BASIC FOR LOCOMOTION AND USE OF THE ARMS

Vrijeme održavanja: 09.- 13. travnja 2014. godine

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta

Mjesto održavanja: Varaždinske Toplice, Varaždinske Toplice, Trg slobode 1

Instruktor: Ms Florence Kraus - Irslinger, Senior Course Instructor (IBITA)

Kotizacija: 4.500,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 9

Odgovorna osoba: Srđan Borota- Buranich, bacc. physioth

Prijave na  e-mail: srlebb@gmail.com   (prijave do 15. studenog)


POSLIJEOPERACIJSKA REHABILITACIJA ORTOPEDSKOG BOLESNIKA

Organizator: Akromion- Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju

Datum održavanja: 12.04.2014.

Mjesto održavanja: Hotel Antunović, Zagreb

Kontakt: Branimir Ćurić, mag. bioproc. inž.

E-mail: akromion@akromion.hr

Tel.: 049 587 487, mob. 095 258 7489

Kotizacija: nema

Više ovdje

 

 

 

 

Specijalni normalni pokret - Lokomocija

Vrijeme održavanja: 26. -27. travnja 2014.

Mjesto održavanja: Reaktiva centar d.o.o.

Kotizacija: 1900,00 kuna

Odgovorna osoba: Mirjana Ožegović

Kontakt: edukativa@reaktiva.hr ; 091 364 9474

Više ovdje

 

SVIBANJ 2014

"KAKO KORISTITI ORTOPEDSKU TERAPIJU ( FOOT ORTHOTICS THERAPY ) KAO POUZDANI TRETMAN ZA PROBLEME MIŠIĆNO KOŠTANE DISFUNKCIJE"

Organizator: Mediadria d.o.o.

Vrijeme i mjesto održavanja:

12.05.2014. Rijeka ( Best Western Hotel Jadran)

15.05.2014. Varaždinske toplice ( Varaždinske toplice)

17.05.2014. Dubrovnik ( Opća bolnica Dubrovnik)

PredavačDr Charlie Baycroft

Odgovorna osoba: Davor Novosel, prof.

Kontakt:   01 33 270 50;     mediadria01@gmail.com

Kotizacija: 300,00 kn + pdv

 


 

BOBATH TEMELJNI TEČAJ  

Vrijeme održavanja: 1. dio 17. 05. - 25. 05. 2014.

                                     2. dio 13. 09. - 18. 09. 2014.

Mjesto održavanja: Reaktiva centar d.o.o. , Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

Voditelj tečaja: Adem Dizdarević, PT, Bobath instruktor IBITA, Njemačka

Cijena: 9.200, 00 kuna

Predujam: 2.000, 00 kn

Rok prijave: 01.05.2014.

Polaznici: fizioterapeuti, radni terapeuti

Uvjet za pristupanje tečaju: jednogodišnje iskustvo rada s neurološkim pacijentima ili

                                                 završen tečaj Normalni pokret

Broj polaznika: 12

Više ovdje


 K- TAPING

Organizator: Fokus medical d.o.o.

Datum održavanja: 16. - 18. 05. 2014.

                                   19. - 21. 09. 2014.

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o. ( Rimski put 31 b, Sesvete)

Odgovorna osoba: Danko Prgomet

Kontakt: 01/555 - 0570;   098/ 231 - 879

email: info@fokus-medical.hr


 1. KONFERENCIJA O OSTEOPATIJI U HRVATSKOJ

Organizator: Akademija osteopatije

Datum održavanja: 24.05.2014.

Mjesto održavanja: Hotel Dubrovnik Zagreb

Kotizacija: 100 € (protuvrijednost u kunama na dan uplate po srednjem tečaju HNB)

Prijave do: 19.05.2014.

Kontakt: maka@maka.hr 

Više ovdje.

 


NEURODINAMIKA

 

1.dio: Gornji kvadrant

Vrijeme održavanja: 24.5. - 25.5.2014.

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Sadržaj: Neurodinamski pregled perifernih živaca gornjih ekstremiteta. Diferencijalna dijagnostika živčanih od ostalih neuromišićnokoštanih struktura. Dekompresijska terapija korijena i perifernih živaca. Terapija klizanjem i tenzijom živaca. Interforaminalna terapija korijena živca detenzioniranjem i klizanjem.

Voditelj: Marinko Rade, MSc. Orth. Med., PhD Candidate in Clinical Medicine, NDS instruktor

Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete

Jezik: Hrvatski

Cijena: 2200 kn

Bodovano od HKF

Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206


TEČAJ ZA VODITELJE TJELESNIH AKTIVNOSTI U TRUDNOĆI

Vrijeme održavanja: 23. - 25. svibanj 2014.

Mjesto održavanja: naknadno će se objaviti

Kotizacija: 1800, 00 kuna

Predviđeni broj sudionika: 10-15

Prijave: do 20. travnja

Organizator: HUFZŽ ( Hrvatska udruga fizioterapeuta za zdravlje žena)

Odgovorna osoba: Maja Maržić

Prijave na: maja.marzic@gmail.com ili 098 510 163

Bodovano od HKF

 


 

 192. GERONTOLOŠKA TRIBINA TRIBINA 

ZNAČAJKE TERMOREGULACIJE U GERIJATRIJI

Datum održavanja: 20.svibnja.2014.

Vrijeme održavanja: 13,00-14,30 sati

Mjesto održavanja: Velika dvorana- Zavod za javno zdravstvo "Dr.Andrija Štampar", Mirogojska 16, Zagreb

Pozvani predavač: Prof dr.sc. Zijad Duraković, dr.med.

Bodovano od strane HKF

 

LIPANJ 2014

6. HRVATSKI COCHRANE SIMPOZIJ - BOLJI DOKAZI ZA BOLJU BUDUĆNOST

Vrijeme održavanja: 06. 06. 2014.

Mjesto održavanja: Medicinski fakultet Split

Detaljnije informacije na www.cochrane.hr

 


Radionica: Trigger točke

Voditelji: Tonći Šitić, prvostupnik fizioterapeut

Vrijeme održavanja: 7. lipanj 2014.

Mjesto održavanja: Poliklinika Cosmogamma (www.agmar.hr)

Adresa održavanja: Jakuševečka cesta 4b, 10000 Zagreb

Broj polaznika: maximalno 16

Prijave: do 4. svibnja 2014 ili popunjenja broja polaznika

Vrijeme trajanja: 8h – 16h sa par manjih pauza

Cijena radionice :1000kn

 

Prijave na: fizioterapeut@fizioterapeut.net


 TEČAJ MEDIJI I ZDRAVLJE  - "RECITE DA KAMPANJI"

Organizatori: Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" Medicinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu; Hrvatska mreža zdravih gradova; Hrvatsko novinarsko društvo - Zbor zdravstvenih i medicinskih novinara HND-a te udruga Difrakcija

Vrijeme održavanja: 19. - 22. 06. 2014.

Mjesto održavanja: 21. motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja u Grožnjanu

Registracija i prijava na: www.361events.hr/miz2014

Više ovdje.


 

Tečaj ortopedske manualne fizioterapije - Kaltenborn / Evjenth pristup

Napredni manipulacijski tečaj  (1. i 2. generacija)

Sadržaj: SI zglob, lumbalna i vratna kralješnica

Vrijeme održavanja: 25. lipnja 2014.- 28. lipnja 2014. (srijeda - subota)

Voditelj: Rainer Schwarz, FT, senior OMT instruktor, Njemačka

Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31 B, Sesvete

Kotizacija: 3600,00 kuna

Jezik: engleski uz prijevod

Bodovano od HKF

Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.

Email: sinisa.poznic@hzf.hr

Tel: 091 761 4874 ; Fax: 01 3712 206

 


Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo "Dr.Andrija Štampar"

193. GERONTOLOŠKA TRIBINA

Tema: Biomarkeri za starije i DNA test koagulacije za aktivno zdravo starenje

Predavači: prof.dr.sc. Gordan Lauc i Prof.dr.sc. Dragan Primorac

Datum: 12.lipnja. 2014.

Vrijeme: 13,00 - 14,30

Mjesto: Velika dvorana, Zavod za Javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampae" , Mirogojska 16

HKF boduje 193. Gerontološku tribinu

Kontakt: Marica Lukić 

e-mail: marica.lukic@stampar.hr

tel: 01/4696-164, 01/4678102

 

 

 

SRPANJ 2014

 

KOLOVOZ 2014

 

RUJAN 2014

 Tečaj manualne fizioterapije po Kaltenborn/Evjenth pristupu, 1. dio: Donji ekstremiteti

Vrijeme održavanja: 13. - 18. rujan 2014.

Sadržaj: Pregled i terapija zglobova stopala, koljena i kuka. Pregled i

                terapija mišića donjih ekstremiteta. Diferencijalni pregled zglobova i mišića donjih ekstremiteta.

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Voditelj: Matthias Burkert, PT, OMT instruktor, Njemačka

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete

Cijena: 3.800,00 kuna

Jezik: engleski uz prijevod

Kontakt: mob: 091 761 4874; faks: 01 3712 206

Kontakt osoba: Siniša Poznić, bacc. physioth., email: sinisa.poznic@hzf.hr

 


 TEČAJ OSTEOPATIJE

Akademija osteopatije

Vrijeme održavanja: 1) Od 17 rujna do 21 rujna 2014. (srijeda – nedjelja) starija grupa sa temom Visceralna osteopatija                                     3 -urogenitalni sustav

                                 2) Od 24 rujna do 28 rujna 2014. (srijeda – nedjelja) nova grupa sa temom Osteopatska obrada                                          donjeg uda – kuk i koljeno

Više ovdje.

Prijava.


 

K- TAPING

Organizator: Fokus medical d.o.o.

Datum održavanja: 19. - 21. 09. 2014.

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o. ( Rimski put 31 b, Sesvete)

Odgovorna osoba: Danko Prgomet

Kontakt: 01/555 - 0570;   098/ 231 - 879

email: info@fokus-medical.hr


 3. Poslovno-tehnološka konferencija - hospITal days

Datum održavanja: 23. do 24. rujna 2014. u Zagrebu

Više ovdje.


 

2. SAVJETOVANJE - SIGURNOST U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Vrijeme održavanja: 25. - 26. 09. 2014.

Mjesto održavanja: Hotel 4 opatijska cvijeta, Opatija

Pod pokroviteljstvom ministra zdravlja, prof.dr.sc. Rajka Ostojića

Rezervacije putem web stranice www.isr.hr ( obrazac za prijavu )

Više ovdje.

 


3. XV. SIMPOZIJ ORTOPEDSKA POMAGALA

Organizator: Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala KBC Zagreb i Društvo za protetiku i ortotiku - ISPO Croatia

Mjesto održavanja: Poreč, Hotel Laguna Parentium

Vrijeme održavanja: 25. - 27. rujna 2014.

Tema: Ortotika udova i trupa- novo istaro u kliničkoj praksi, CAT-CAM tehnologija u protetici i ortotici

Kategorizacija : više na linku

Više informacija o Simpoziju  pročitajte na odgovarajućem linku

 

LISTOPAD 2014

PRVI KONGRES FIZIOTERAPEUTA CRNE GORE

Organizator : Udruženje fizioterapeuta Crne Gore

Mjesto : Igal, Institut za fizikalnu medicinu,rehabilitaciju i reumatologiju "Dr. Simo Milošević"

Datum održavanja: 08.-11.10.2014.

Kotizacija

Više ovdje 


Tečaj Normalni pokret

Vrijeme održavanja: 16.-18.10.2014.

Mjesto održavanja: Reaktiva centar d.o.o.

Organizator: Udruga Edukativa

Kotizacija: 2500,00 kuna

Kontakt: edukativa@reaktiva.hr ; 091 364 9474

Više ovdje

 


 

Cyriax Modul 3

Vrijeme održavanja: 25.-29.10.2014.

Mjesto održavanja: Fokus medical

Kotizacija: 3000,00 kuna

Odgovorna osoba: Tomislav Perica

Kontakt: upefhr@gmail.com

 

STUDENI 2014

Mulligan A+B+C

Vrijeme održavanja: 14.-16.11.2014.

                                     27.-29.03.2015.

Mjesto održavanja: Fokus medical

Odgovorna osoba: Tomislav Perica

Kotizacija: 5000,00 kuna

Kontakt: upefhr@gmail.com


 Stručni skup: 195. Gerontološka tribina

Tema: "Nove spoznaje o mehanizmima starenja", Prof.dr.sc. Ivica Rubelj

Vrijeme održavanja: 18.studenog 2014. (13-14.30 sati)

Organizator: Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba  Zavoda za javno zdravstvo                           "Dr.Andrija Štampar"

Mjesto održavanja: Zagreb, Mirogojska cesta 16, Velika dvorana Zavoda za javno zdravstvo "Andrija Štampar"

Kotizacija: nema kotizacije 

Kontakt: tel: 01/ 4696 164 ; fax: 01/ 4678 016


 RADIONICA: Analiza i razumijevanje senzo-motornog razvoja

Vrijeme održavanja: 21-22. studeni 2014

Mjesto održavanja: Zagreb

Kotizacija : za članove udruge 700 kuna, za ne članove 800 kuna

Organizator: Hrvatska udruga neurorazvojnih Bobath terapeuta

 Kontakt: hunrbt@gmail.com

Odgovorna osoba:Karolina Župetić

Više o radionici LinkClick.aspx


Specijalna analiza - Gornji ekstremiteti

Vrijeme održavanja: 28. - 29. 11. 2014.

Mjesto održavanja: Reaktiva centar d.o.o.

Kotizacija : 1900,00 kuna

Organizator: Udruga Edukativa

Kontakt: edukativa@reaktiva.hr

Više ovdje

 

PROSINAC  2014

 

NEURODINAMIKA

2.dio: Donji kvadrant

Vrijeme održavanja: 06.12. - 07.12.2014.

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Sadržaj: Neurodinamski pregled perifernih živaca donjih ekstremiteta. Diferencijalna dijagnostika živčanih od ostalih neuromišićnokoštanih struktura. Dekompresijska terapija korijena i perifernih živaca. Terapija klizanjem i tenzijom živaca. Interforaminalna terapija korijena živca detenzioniranjem i klizanjem.

Voditelj: Marinko Rade, MSc. Orth. Med., PhD Candidate in Clinical Medicine, NDS instruktor

Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete

Jezik: Hrvatski

Cijena: 2200 kn

Bodovano od HKF

Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206

 

 
OSNOVNI PNF TEČAJ: PNF1 + PNF2 (10 dana ili 75 sati)
 

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za neurološku fizioterapiju)

Vrijeme: 

PNF1: 10. prosinca - 14. prosinca 2014.

PNF2: 16. prosinca - 20. prosinca 2014.

Sadržaj: ovdje 

Voditelj: Jose Vicente Martins, PT, PhD Candidate, IPNFA, napredni PNF instruktor, Rio de Janeiro, Brazil; profesor iz kolegija Neurološka fizioterapija na sveučilišnom studiju fizioterapije u Rio de Janeiro, vlasnik neurološkog rehabilitacijskog centra Cirta, Rio de Janeiro

Asistent: Siniša Poznić, bacc.physioth., IPNFA asistent

Mjesto: Varaždinske toplice

Broj polaznika: 20

Jezik: Engleski, uz hrvatski prijevod

Cijena: 5100 kn (PNF1+2)

Bodovano od HKF

Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/761 4874, Fax: 01/3712 206

 

SIJEČANJ  2015

 

 

 

VELJAČA  2015

 Tečaj: Manualna fizioterapija Kaltenborn/Evjenth pristup - Gornji ekstremiteti

Sadržaj: Diferencijalni pregled zglobova i mišića ruke. Pregled i terapija zglobova šake i prstiju, lakta, ramena i ramenog obruča. Pregled i terapija mišića ruke.
Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Vrijeme: 14.2.2015. - 19.2.2015. (subota - četvrtak). Početak u 8.00
Voditelj: Matthias Burkert, PT, OMT instruktor, Njemačka
Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete
Cijena: 3800 kn
Jezik: engleski uz prijevod
Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206


 

Tečaj: Ortopedska manualna fizioterapija Kaltenborn/Evjenth pristup - Klinička praksa 2

Sadržaj: Pregled i terapija na bolesniku, pod mentorstvom.

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Vrijeme: 14.2.2015. - 18.2.2015. (subota - srijeda). Početak u 14.00
Voditelj: Matthias Burkert, PT, OMT instruktor, Njemačka
Mjesto: Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb
Cijena: 3600 kn
Jezik: engleski uz prijevod
Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206

OŽUJAK  2015

  Cyriax Modul 4

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31 B, Sesvete


Vrijeme održavanja  21 - 25.3. 2015

Koordinator tečaja: Tomislav Perica , dipl.physio, bacc.rth

Kontakt: upefhr@gmail.com

 

098 9655 435

 

  

SVIBANJ  2015

 Bobath napredni tečaj

Vrijeme održavanja: 23.05.2015. - 27.05.2015. 

Organizator: Edukativa

Email: edukativa@reaktiva.hr ; Tel: 01 3649 474

Više ovdje

 

LIPANJ 2015

 Tečaj: Manualna fizioterapija Kaltenborn/Evjenth pristup - Napredni tečaj ekstremiteta

Sadržaj: Mobilizacija svih releventnih mišića ekstremiteta. Napredne zglobne tehnike. Diferencijacija svih zglobova ekstremiteta.

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Vrijeme: 9.6.2015. - 14.6.2015. (utorak - nedjelja). Početak u 9.00
Voditelj: Matthias Burkert, PT, OMT instruktor, Njemačka
Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete
Cijena: 3800 kn
Jezik: engleski uz prijevod
Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206

 

SRPANJ  2015

 Međunarodni tečaj Maitland 2 stupanj

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31 B, Sesvete

Termin:

1. tjedan 14.07. - 18.07. 2015

2. tjedan 21.09.- 25.09.2015.

Kotizacija: 11100 kuna

Koordinator tečaja: Tomislav Perica , dipl.physio, bacc.rth

Kontakt: upefhr@gmail.com

098 9655 435

  

RUJAN 2015

 Međunarodni tečaj Maitland 1 stupanj 2015/16

 Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31 B, Sesvete

Termin:

1. tjedan 30.09. - 4.10. 2015.

2. tjedan 17.12. - 21.12. 2015.

3. tjedan 17.03. - 21.03. 2016. 

4. tjedan 09.06. - 13. 06. 2016.

Predavač: Rene Bakodi, OMT

Kotizacija: 17000 kn

Koordinator tečaja: Tomislav Perica , dipl.physio, bacc.rth

Kontakt: upefhr@gmail.com

098 9655 435


 

 Tečaj: Manualna fizioterapija Kaltenborn/Evjenth pristup - Donji dio kralješnice

Sadržaj: SI zglob, lumbalna kralješnica, pregled torakalne kralješnice i rebara. Osnovni neurološki pregled.

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Vrijeme: 8.9.2015. - 13.9.2015. (utorak - nedjelja). Početak u 8.00
Voditelj: Rainer Schwarz, PT, senior OMT instruktor, Njemačka
Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete
Cijena: 4000 kn
Jezik: engleski uz prijevod
Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206


 

 

Tečaj: Ortopedska manualna fizioterapija Kaltenborn/Evjenth pristup - Klinička praksa 3

 

Sadržaj: Pregled i terapija na bolesniku, pod mentorstvom.

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Vrijeme: 8.9.2015. - 12.9.2015. (utorak - subota). Početak u 14.00
Voditelj: Rainer Schwarz, PT, senior OMT instruktor, Njemačka
Mjesto: Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb
Cijena: 3600 kn
Jezik: engleski uz prijevod
Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.

Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206 
 
 

LISTOPAD 2015

 

NOVA GENERACIJA

Tečaj: Manualna fizioterapija Kaltenborn/Evjenth pristup - Donji ekstremiteti

Sadržaj: Diferencijalni pregled zglobova i mišića noge. Pregled i terapija zglobova stopala, koljena i kuka. Pregled i terapija mišića noge.

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Vrijeme: 10.10.2015. - 15.10.2015. (subota - četvrtak). Početak u 9.00
Voditelj: Matthias Burkert, PT, OMT instruktor, Njemačka
Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete
Cijena: 4000 kn
Jezik: engleski uz prijevod
Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206

 


 

 Tečaj: Manualna fizioterapija Kaltenborn/Evjenth pristup - Napredni tečaj kralješnice

Sadržaj: Diferencijacija zglobova kralješnice u svim smjerovima. Napredne zglobne tehnike. Predmanipulativni položaji. Mobilizacija svih relevantnih mišića.

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Vrijeme: 20.10.2015. - 25.10.2015. (utorak - nedjelja). Početak u 9.00
Voditelj: Matthias Burkert, PT, OMT instruktor, Njemačka
Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete
Cijena: 3800 kn
Jezik: engleski uz prijevod
Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206