Plan aktivnosti

 


 

 

PROGRAM TRAJNOG USAVRŠAVANJA

U toku kalendarske godine će se popunjavati plan trajnog usavršavanja sukladno zahtjevima od organizatora za bodovanje trajnog usavršavanja te sve nadopune pratite na web stranici Komore : www.hkf.hr


VELJAČA 2016

 

NEURODINAMIKA I NEURODINAMIČKI TAPING (NEURODYNAMIC TESTING TREATING TAPING )

Vrijeme održavanja: 25. - 28. veljače 2016.

 Organizator: UPEF

Mjesto održavanja: Zagreb

Kotizacija: 2.100,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 21

Predavač: John Langendoen, MSc, Grad. OMT, B.PT Sportsphysiotherapist IMTA Teacher, Njemačka

 

 

OŽUJAK 2016. 

CYRIAX MODUL A + B

Vrijeme održavanja: 05. - 07. ožujka 2016.

 Organizator: UPEF

Mjesto održavanja: Fokus Medical, Sesvete, Rimski put 31b

Kotizacija: 5.500,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 22

Prijave na e-mail: upefhr@gmail.com

 

 

TRAVANJ 2016

 

IFCCS Courses Kraniomandibularana disfunkcija CMD1, intra-/peri-articular

Vrijeme održavanja: 02. -03. travnja 2016.

 Organizator: UPEF

Mjesto održavanja: Zagreb

Kotizacija:2.000,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 21

Prijave na e-mail: upefhr@gmail.com

Predavač: John Langendoen, MSc, Grad. OMT, B.PT Sportsphysiotherapist IMTA Teacher, Njemačka

 

RUJAN 2016

 

IFCCS Courses Kraniomandibularana disfunkcija CMD2, extra-articular Cranio-Facial, n-m-s (structural )

Vrijeme održavanja: 17. - 18. rujna 2016.

 Organizator: UPEF

Mjesto održavanja: Zagreb

Kotizacija:2.000,00 kuna 

Predviđen broj sudionika: 21

Prijave na e-mail: upefhr@gmail.com

Predavač: John Langendoen, MSc, Grad. OMT, B.PT Sportsphysiotherapist IMTA Teacher, Njemačka
 
 
 
 
 
 

PROSINAC 2016

 IFCCS Courses Kraniomandibularana disfunkcija CMD3, extra-articular Cranio-Facial (neurophysiologal )

Vrijeme održavanja: 10. - 11. prosinca 2016.

 Organizator: UPEF

Mjesto održavanja: Zagreb

Kotizacija:2.000,00 kuna 

Predviđen broj sudionika: 21

Prijave na e-mail: upefhr@gmail.com

Predavač: John Langendoen, MSc, Grad. OMT, B.PT Sportsphysiotherapist IMTA Teacher, Njemačka
 
 

SIJEČANJ  2015

 

 IFCCS Courses Kraniomandibularana disfunkcija CMD1, intra-/peri-articular

Vrijeme održavanja: 02. -03. travnja 2016.

 Organizator: UPEF

Mjesto održavanja: Zagreb

Kotizacija:2.000,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 21

Prijave na e-mail: upefhr@gmail.com

 

VELJAČA  2015

 Tečaj: Manualna fizioterapija Kaltenborn/Evjenth pristup - Gornji ekstremiteti

Sadržaj: Diferencijalni pregled zglobova i mišića ruke. Pregled i terapija zglobova šake i prstiju, lakta, ramena i ramenog obruča. Pregled i terapija mišića ruke. 
Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Vrijeme: 11.2.2015. - 16.2.2015. (subota - četvrtak). Početak u 8.00
Voditelj: Matthias Burkert, PT, OMT instruktor, Njemačka
Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete
Cijena: 3800 kn
Jezik: engleski uz prijevod
Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206


 

Tečaj: Ortopedska manualna fizioterapija Kaltenborn/Evjenth pristup - Klinička praksa 2

Sadržaj: Pregled i terapija na bolesniku, pod mentorstvom.

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Vrijeme: 11.2.2015. - 15.2.2015. (subota - srijeda). Početak u 14.00
Voditelj: Matthias Burkert, PT, OMT instruktor, Njemačka
Mjesto: Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb
Cijena: 3600 kn
Jezik: engleski uz prijevod
Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206


Radionica PNF- Hod
Odrzati ce se u prostoru Privatne prakse fizikalne terapije i rehabilitacije
Gordana Poscic , Rijeka, Drage Gervaisa 2
Datum odrzavanja: 21.02 2015.
Trajanje .9-12 h

Vodi je  Gordana Poscic, IPNFA instruktor
Radionica je besplatna.

 


 


 

OŽUJAK  2015.

Tema:  Individualni pristup pri ugradnji umjetnog zgloba

Vrijeme održavanja: 28. ožujka 2015. godine s početkom u 9 sati

Organizator: AKROMION - Specijalna bolnica za odrtopediju i traumatologiju

Mjesto održavanja: Hotel Antunović, Zagreb

 Kotizacija: nema

Više o programu na link : http://www.akromion.hr/default.aspx?id=57869

 


 

 


 

 

 

 


 

 

 


 

                    

 

TRAVANJ  2015

 KLINIČKA NEURODINAMIKA

1.dio: Gornji kvadrant
Vrijeme održavanja: 18. travnja - 19. travnja 2015.
Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Sadržaj: Neurodinamski pregled perifernih živaca gornjih ekstremiteta. Diferencijalna dijagnostika živčanih od ostalih neuromišićnokoštanih struktura. Dekompresijska terapija korijena i perifernih živaca. Terapija klizanjem i tenzijom živaca. Interforaminalna terapija korijena živca detenzioniranjem i klizanjem.
Voditelj: Marinko Rade, MSc. Orth. Med., PhD Candidate in Clinical Medicine, NDS instruktor
Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete
Jezik: Hrvatski
Bodovano od HKF
Cijena: 2400kn

Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206

 ________________________________________________________________________________________________________

 OSNOVNI TEČAJ PNF- a 

IPNFA Instruktor Gordana Pošćić

Cijena 5400,00 kuna.

Broj sudionika do 16

Možete se prijaviti na tel 051 431 326, 091 275 1599 ili na email gordana.poscic@ri.t-com.hr a na listi ostajete nakon prve uplate.

Tečaj će se održati u  Thalassotherapia Opatija 

I dio    22.-26.04. 2015.

II dio 30.05.-03.06. 2015.

Plaćanje moguće u 2 ili više rata, prva uplata kod prijave od najmanje 1500,00 kn a zadnja rata do 01.04. 2015.

Vaša uplata ide na gore navedeni  račun s naznakom za MEĐUNARODNI TEČAJ i  obavezno je  faksirajte na ime Tatjane Basanić  OB Lovran  fax 051 292 098  ili na prethodni  email

 Odustajanje od tečaja najavljeno do mjesec dana prije početka tečaja vraća se 75% cjelokupnog iznosa  a 15 dana prije početka  ne vraća se osim u slučaju bolesti s liječničkom potvrdom.

            


 MEĐUNARODNI KINEMATIK TAPING-OSNOVNI MODUL

 Vrijeme održavanja: 18. -19.travnja 2015.

 Organizator: UPEF

Mjesto održavanja: Fokus Medical, Sesvete, Rimski put 31b

Kotizacija: 1.900,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 20

Prijave na e-mail: upefhr@gmail.com


 KINEMTATIC TAPING 

Vrijeme održavanja: 09. travnja 2015.

 Organizator: UPEF

Mjesto održavanja: Hotel Westin Zagreb

Kotizacija: besplatna radionica

Predviđen broj sudionika: 30

Prijave na e-mail: upefhr@gmail.com

 

            


 

 

 

 

            

 


 

 

 


 

 


 

 

SVIBANJ  2015

 


 

 


 

 

 


 

 

 

  

 


 

 

                             


 

 

LIPANJ  2015

PROPRIOCEPTIVNA NEUROMIŠIĆNA FACILITACIJA

NAPREDNI PNF TEČAJ: PNF3 (37 sati)

Datum: 17.lipnja - 21.lipnja 2015.

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za neurološku fizioterapiju)

Voditelj: Jose Vicente Martins, PT, PhD Candidate, IPNFA, napredni PNF instruktor, Rio de Janeiro, Brazil; profesor iz kolegija Neurološka fizioterapija na sveučilišnom studiju fizioterapije u Rio de Janeiro; vlasnik neurološkog rehabilitacijskog centra Cirta, Rio de Janeiro
Asistent: Siniša Poznić, bacc.physioth., IPNFA asistent
Mjesto: Varaždinske Toplice
Broj polaznika: 20
Jezik: Engleski
Bodovano od HKF
Cijena: 4000kn

Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.                           
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/761 4874, Fax: 01/3712 206

 

 

 

 
 

 

                     


 

 

 


 

 

SRPANJ  2015

 

 

KOLOVOZ  2015

 

 

RUJAN  2015

 

 

LISTOPAD 2015

 

 KINEMATIC TAPING - DONJI KVADRANT

Vrijeme održavanja: 17. -  18. listopada 2015.

 Organizator: UPEF

Mjesto održavanja: Fokus Medical, Sesvete, Rimski put 31b

Kotizacija: 1.900,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 18

 

Prijave na e-mail: upefhr@gmail.com

 

STUDENI  2015

 KINEMATIC TAPING - GORNJI KVADRANT

Vrijeme održavanja: 14. - 15. studenog 2015.

 Organizator: UPEF

Mjesto održavanja: Fokus Medical, Sesvete, Rimski put 31b

Kotizacija: 1.900,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 18

Prijave na e-mail: upefhr@gmail.com


CYRIAX - MODUL A + B

Vrijeme održavanja: 21.-23.11.2015.

 Organizator: UPEF

Mjesto održavanja: Fokus Medical, Sesvete, Rimski put 31b

Kotizacija: 5.500,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 22

Prijave na e-mail: upefhr@gmail.com

PROSINAC  2015

CYRIAX - ISPIT

Vrijeme održavanja: 05. - 09. prosinca 2015.

 Organizator: UPEF

Mjesto održavanja: Fokus Medical, Sesvete, Rimski put 31b

Kotizacija: 3.000,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 20

Prijave na e-mail: upefhr@gmail.com

__________________________________________________________________________________________

KLINIČKA NEURODINAMIKA

2.dio: Donji kvadrant
Vrijeme održavanja: 12. prosinac - 13. prosinac 2015.
Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Sadržaj: Neurodinamski pregled perifernih živaca donjih ekstremiteta. Diferencijalna dijagnostika živčanih od ostalih neuromišićnokoštanih struktura. Dekompresijska terapija korijena i perifernih živaca. Terapija klizanjem i tenzijom živaca. Interforaminalna terapija korijena živca detenzioniranjem i klizanjem.
Voditelj: Marinko Rade, MSc. Orth. Med., PhD Candidate in Clinical Medicine, NDS instruktor
Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete
Jezik: Hrvatski
Bodovano od HKF

Cijena: 2400,00kn
Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206  

 

 

 

SIJEČANJ 2014.

Radionica "Pozicioniranje neuroloških pacijenata"

Vrijeme održavanja: 18. - 19. siječnja 2014.

Organizator: Udruga za poticanje edukacije u fizioterapiji Edukativa

Mjesto održavanja: Reaktiva centar d.o.o. ( Centar terapeuta)

Kotizacija: 1500,00 kuna

Odgovorna osoba: Mirjana Ožegović

Kontakt: 091 364 9474

e-mail: edukativa@reaktiva.hr

Više ovdje


 

OSNOVNI BOBATH TEČAJ ZA ODRASLE

Vrijeme održavanja: 22.- 26.siječnja 2014. godine (II. dio)

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta

Instruktor: Dr. Edit Nagy, Basic Course Instructor (IBITA)

Mjesto održavanja: Varaždinske toplice

Kotizacija: 8.500,00 kuna (I.i II. dio zajedno - mogućnost plaćanja u više rata)

Kontakt osoba: Srđan Borota - Buranich, bacc.physioth

Prijave na mob: 091 111 2521 (prijave najkasnije do 15. lipnja 2013.)

e-mail:srlebb@gmail.com

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.

 

VELJAČA 2014.

 

MEĐUNARODNI TEČAJ - INN : NEURODINAMIKA U NEUROREHABILITACIJI

Vrijeme održavanja: 1.dio: 28.01.- 02.02.2014.

                              2. dio: 02. - 06.04.2014.

Organizator: Udruga za promicanje edukacije fizioterapeuta

Mjesto održavanja: Fokus Medical, Zagreb, Rimski put 31b

Instruktor: Nora Kern, napredni Bobath uinstruktor IBITA, napredni NOI instruktor,Njemačka

Kotizacija: 11.500,00 kuna

Predviđen broj sudionika: do 12

Prijave na e-mail: upefhr@gmail.com


Tečaj "Normalni pokret"

Vrijeme održavanja: 21.,22. i 23. veljače 2014.

Organizator: Udruga za poticanje edukacije u fizioterapiji "Edukativa"

Mjesto održavanja: Reaktiva centar d.o.o. (Centar terapeuta)

Kotizacija: 2500,00 kuna

Odgovorna osoba: Mirjana Ožegović

Kontakt: 091 364 9474

E-mail: edukativa@reaktiva.hr

Više ovdje


 

Tečaj manualne fizioterapije po Kaltenborn/Evjenth pristupu, 3. dio: Gornji dio kralješnice

Vrijeme održavanja: 15.02.-20.02.2014. (subota-četvrtak)

Sadržaj: Terapija torakalne kralješnice i rebara, pregled i terapija donje i gornje vratne kralješnice,

                pregled i terapija temporomandibularnog zgloba. Diferencijalni pregled zglobova,

                mišića i živaca u gornjem kvadrantu

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Voditelj: Matthias Burket, PT, instruktor OMT, Njemačka

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete

Cijena: 3.800,00 kuna

Jezik: engleski uz prijevod

Kontakt: tel: 091 761 4874; faks: 01 371 2206

Kontakt osoba: Siniša Poznić, bacc. physioth., e-mail: sinisa.poznic@hzf.hr

 

OŽUJAK  2014.

Tečaj: Osnovni tečaj PNF- a

Vrijeme održavanja: I. dio 7.-11.03. 2014.

                              II. dio 17- 21.05.2014.

Organizator: Hrvatska udruga proprioceptivne neuromuskularne facilitacije

Mjesto održavanja: Thalassotherapia Opatija

Instruktori: Gordana Poščić

Kotizacija: 5400,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 16

Prijave : tel. 051/431-326; 091/275-1599 ili na e-mail: gordana.poscic@ri.t-com.hr


 

Tečaj: Bowen tehnika za zdravstvene djelatnike

Vrijeme održavanja:21.-23. ožujka 2014.(Modul 1)

                             07.lipnja 2014. (Ponavljanje 1)

                             20.-21. rujna 2014. (Modul 2)

                             22. studeni 2014. (Ponavljanje 2)

                             07.ožujka 2015. (Ponavljanje 3)

                             08. ožujka 2015. (Ispit)

Organizator:Ergovita u suradnji sa The Bowen School for Healthcare Professionals

Mjesto održavanja: Ustanova Galbanum, Zagreb

Instruktori: Ozana Pope- Gajić, bacc. fizioterapije, Bowen terapeut

                 Anneke Loode, dipl. MSCP MBTER HPC Registered

Kotizacija 4.500,00 kn i 250 eura

Predviđen broj sudionika: 12

Prijave na e-mail: info@ergovita.hr

 


CYRIAX - MODUL 4

Vrijeme održavanja: 15. - 19 . ožujka 2014.

 Organizator: UPEF

Mjesto održavanja: Fokus Medical, Sesvete, Rimski put 31b

Kotizacija: 2.900,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 14

Prijave na e-mail: upefhr@gmail.com

 


 

Tečaj ortopedske manualne fizioterapije - Kaltenborn / Evjenth pristup

Osnovni manipulacijski tečaj, 2. dio (1. i 2. generacija)

Sadržaj: SI zglob, lumbalna i vratna kralješnica 

Vrijeme održavanja: 24. ožujka - 27. ožujka 2014. (ponedjeljak - četvrtak)

Voditelj: Rainer Schwarz , FT, senior OMT instruktor , Njemačka

Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31 B, Sesvete

Kotizacija: 3600, 00 kuna

Jezik: engleski uz prijevod

Bodovano od HKF

Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.

Email: sinisa.poznic@hzf.hr

Tel: 091 761 4874; Fax: 01 3712 206

 

TRAVANJ  2014

 

MEĐUNARODNI TEČAJ - INN : NEURODINAMIKA U NEUROREHABILITACIJI

Vrijeme održavanja: 1.dio: 28.01.- 02.02.2014.

                              2. dio: 02. - 06.04.2014.

Organizator: Udruga za promicanje edukacije fizioterapeuta

Mjesto održavanja: Fokus Medical, Zagreb, Rimski put 31b

Instruktor: Nora Kern, napredni Bobath uinstruktor IBITA, napredni NOI instruktor,Njemačka

Kotizacija: 11.500,00 kuna

Predviđen broj sudionika: do 12

Prijave na e-mail: upefhr@gmail.com

 


VII. Simpozij „Organizacija trajne izobrazbe liječnika nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju“

Vrijeme održavanja: 4. travnja 2014. u Zagrebu, Hotel Westin

Više ovdje.


 191.GERONTOLOŠKA TRIBINA

ZNAČENJE PREVENCIJE I DIJAGNOSTIKE INFEKCIJA KOJE PRENOSE VEKTORI U STARIJOJ DOBI

Mjesto održavanja: Zavod za javno zdravstvo "Dr.Andrija Štampar" , Velika dvorana, Mirogojska 16 , Zagreb

Vrijeme održavanja: 13,00 - 14,30

Datum održavanja . 07.travnja.2014.

Voditeljica: Prim.dr.sc. S.Tomek-Roksandić

Predavači : Prof.dr.sc.Antoniette Kaić-Rak,dr.med.,Prof.dr.cs.Jasmina Vraneš,prim.dr.med.,Dr.sc.Tatjana Vilibić-Čavlek dr.med

 


NAPREDNI BOBATH TEČAJ  - CORE - STABILITY BASIC FOR LOCOMOTION AND USE OF THE ARMS

Vrijeme održavanja: 09.- 13. travnja 2014. godine

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta

Mjesto održavanja: Varaždinske Toplice, Varaždinske Toplice, Trg slobode 1

Instruktor: Ms Florence Kraus - Irslinger, Senior Course Instructor (IBITA)

Kotizacija: 4.500,00 kuna

Predviđen broj sudionika: 9

Odgovorna osoba: Srđan Borota- Buranich, bacc. physioth

Prijave na  e-mail: srlebb@gmail.com   (prijave do 15. studenog)


POSLIJEOPERACIJSKA REHABILITACIJA ORTOPEDSKOG BOLESNIKA

Organizator: Akromion- Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju

Datum održavanja: 12.04.2014.

Mjesto održavanja: Hotel Antunović, Zagreb

Kontakt: Branimir Ćurić, mag. bioproc. inž.

E-mail: akromion@akromion.hr

Tel.: 049 587 487, mob. 095 258 7489

Kotizacija: nema

Više ovdje

 

 

 

 

Specijalni normalni pokret - Lokomocija

Vrijeme održavanja: 26. -27. travnja 2014.

Mjesto održavanja: Reaktiva centar d.o.o.

Kotizacija: 1900,00 kuna

Odgovorna osoba: Mirjana Ožegović

Kontakt: edukativa@reaktiva.hr ; 091 364 9474

Više ovdje

 

SVIBANJ 2014

"KAKO KORISTITI ORTOPEDSKU TERAPIJU ( FOOT ORTHOTICS THERAPY ) KAO POUZDANI TRETMAN ZA PROBLEME MIŠIĆNO KOŠTANE DISFUNKCIJE"

Organizator: Mediadria d.o.o.

Vrijeme i mjesto održavanja:

12.05.2014. Rijeka ( Best Western Hotel Jadran)

15.05.2014. Varaždinske toplice ( Varaždinske toplice)

17.05.2014. Dubrovnik ( Opća bolnica Dubrovnik)

PredavačDr Charlie Baycroft

Odgovorna osoba: Davor Novosel, prof.

Kontakt:   01 33 270 50;     mediadria01@gmail.com

Kotizacija: 300,00 kn + pdv

 


 

BOBATH TEMELJNI TEČAJ  

Vrijeme održavanja: 1. dio 17. 05. - 25. 05. 2014.

                                     2. dio 13. 09. - 18. 09. 2014.

Mjesto održavanja: Reaktiva centar d.o.o. , Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

Voditelj tečaja: Adem Dizdarević, PT, Bobath instruktor IBITA, Njemačka

Cijena: 9.200, 00 kuna

Predujam: 2.000, 00 kn

Rok prijave: 01.05.2014.

Polaznici: fizioterapeuti, radni terapeuti

Uvjet za pristupanje tečaju: jednogodišnje iskustvo rada s neurološkim pacijentima ili

                                                 završen tečaj Normalni pokret

Broj polaznika: 12

Više ovdje


 K- TAPING

Organizator: Fokus medical d.o.o.

Datum održavanja: 16. - 18. 05. 2014.

                                   19. - 21. 09. 2014.

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o. ( Rimski put 31 b, Sesvete)

Odgovorna osoba: Danko Prgomet

Kontakt: 01/555 - 0570;   098/ 231 - 879

email: info@fokus-medical.hr


 1. KONFERENCIJA O OSTEOPATIJI U HRVATSKOJ

Organizator: Akademija osteopatije

Datum održavanja: 24.05.2014.

Mjesto održavanja: Hotel Dubrovnik Zagreb

Kotizacija: 100 € (protuvrijednost u kunama na dan uplate po srednjem tečaju HNB)

Prijave do: 19.05.2014.

Kontakt: maka@maka.hr 

Više ovdje.

 


NEURODINAMIKA

 

1.dio: Gornji kvadrant

Vrijeme održavanja: 24.5. - 25.5.2014.

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Sadržaj: Neurodinamski pregled perifernih živaca gornjih ekstremiteta. Diferencijalna dijagnostika živčanih od ostalih neuromišićnokoštanih struktura. Dekompresijska terapija korijena i perifernih živaca. Terapija klizanjem i tenzijom živaca. Interforaminalna terapija korijena živca detenzioniranjem i klizanjem.

Voditelj: Marinko Rade, MSc. Orth. Med., PhD Candidate in Clinical Medicine, NDS instruktor

Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete

Jezik: Hrvatski

Cijena: 2200 kn

Bodovano od HKF

Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206


TEČAJ ZA VODITELJE TJELESNIH AKTIVNOSTI U TRUDNOĆI

Vrijeme održavanja: 23. - 25. svibanj 2014.

Mjesto održavanja: naknadno će se objaviti

Kotizacija: 1800, 00 kuna

Predviđeni broj sudionika: 10-15

Prijave: do 20. travnja

Organizator: HUFZŽ ( Hrvatska udruga fizioterapeuta za zdravlje žena)

Odgovorna osoba: Maja Maržić

Prijave na: maja.marzic@gmail.com ili 098 510 163

Bodovano od HKF

 


 

 192. GERONTOLOŠKA TRIBINA TRIBINA 

ZNAČAJKE TERMOREGULACIJE U GERIJATRIJI

Datum održavanja: 20.svibnja.2014.

Vrijeme održavanja: 13,00-14,30 sati

Mjesto održavanja: Velika dvorana- Zavod za javno zdravstvo "Dr.Andrija Štampar", Mirogojska 16, Zagreb

Pozvani predavač: Prof dr.sc. Zijad Duraković, dr.med.

Bodovano od strane HKF

 

LIPANJ 2014

6. HRVATSKI COCHRANE SIMPOZIJ - BOLJI DOKAZI ZA BOLJU BUDUĆNOST

Vrijeme održavanja: 06. 06. 2014.

Mjesto održavanja: Medicinski fakultet Split

Detaljnije informacije na www.cochrane.hr

 


Radionica: Trigger točke

Voditelji: Tonći Šitić, prvostupnik fizioterapeut

Vrijeme održavanja: 7. lipanj 2014.

Mjesto održavanja: Poliklinika Cosmogamma (www.agmar.hr)

Adresa održavanja: Jakuševečka cesta 4b, 10000 Zagreb

Broj polaznika: maximalno 16

Prijave: do 4. svibnja 2014 ili popunjenja broja polaznika

Vrijeme trajanja: 8h – 16h sa par manjih pauza

Cijena radionice :1000kn

 

Prijave na: fizioterapeut@fizioterapeut.net


 TEČAJ MEDIJI I ZDRAVLJE  - "RECITE DA KAMPANJI"

Organizatori: Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" Medicinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu; Hrvatska mreža zdravih gradova; Hrvatsko novinarsko društvo - Zbor zdravstvenih i medicinskih novinara HND-a te udruga Difrakcija

Vrijeme održavanja: 19. - 22. 06. 2014.

Mjesto održavanja: 21. motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja u Grožnjanu

Registracija i prijava na: www.361events.hr/miz2014

Više ovdje.


 

Tečaj ortopedske manualne fizioterapije - Kaltenborn / Evjenth pristup

Napredni manipulacijski tečaj  (1. i 2. generacija)

Sadržaj: SI zglob, lumbalna i vratna kralješnica

Vrijeme održavanja: 25. lipnja 2014.- 28. lipnja 2014. (srijeda - subota)

Voditelj: Rainer Schwarz, FT, senior OMT instruktor, Njemačka

Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31 B, Sesvete

Kotizacija: 3600,00 kuna

Jezik: engleski uz prijevod

Bodovano od HKF

Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.

Email: sinisa.poznic@hzf.hr

Tel: 091 761 4874 ; Fax: 01 3712 206

 


Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo "Dr.Andrija Štampar"

193. GERONTOLOŠKA TRIBINA

Tema: Biomarkeri za starije i DNA test koagulacije za aktivno zdravo starenje

Predavači: prof.dr.sc. Gordan Lauc i Prof.dr.sc. Dragan Primorac

Datum: 12.lipnja. 2014.

Vrijeme: 13,00 - 14,30

Mjesto: Velika dvorana, Zavod za Javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampae" , Mirogojska 16

HKF boduje 193. Gerontološku tribinu

Kontakt: Marica Lukić 

e-mail: marica.lukic@stampar.hr

tel: 01/4696-164, 01/4678102

 

 

 

SRPANJ 2014

 

KOLOVOZ 2014

 

RUJAN 2014

 Tečaj manualne fizioterapije po Kaltenborn/Evjenth pristupu, 1. dio: Donji ekstremiteti

Vrijeme održavanja: 13. - 18. rujan 2014.

Sadržaj: Pregled i terapija zglobova stopala, koljena i kuka. Pregled i

                terapija mišića donjih ekstremiteta. Diferencijalni pregled zglobova i mišića donjih ekstremiteta.

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Voditelj: Matthias Burkert, PT, OMT instruktor, Njemačka

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete

Cijena: 3.800,00 kuna

Jezik: engleski uz prijevod

Kontakt: mob: 091 761 4874; faks: 01 3712 206

Kontakt osoba: Siniša Poznić, bacc. physioth., email: sinisa.poznic@hzf.hr

 


 TEČAJ OSTEOPATIJE

Akademija osteopatije

Vrijeme održavanja: 1) Od 17 rujna do 21 rujna 2014. (srijeda – nedjelja) starija grupa sa temom Visceralna osteopatija                                     3 -urogenitalni sustav

                                 2) Od 24 rujna do 28 rujna 2014. (srijeda – nedjelja) nova grupa sa temom Osteopatska obrada                                          donjeg uda – kuk i koljeno

Više ovdje.

Prijava.


 

K- TAPING

Organizator: Fokus medical d.o.o.

Datum održavanja: 19. - 21. 09. 2014.

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o. ( Rimski put 31 b, Sesvete)

Odgovorna osoba: Danko Prgomet

Kontakt: 01/555 - 0570;   098/ 231 - 879

email: info@fokus-medical.hr


 3. Poslovno-tehnološka konferencija - hospITal days

Datum održavanja: 23. do 24. rujna 2014. u Zagrebu

Više ovdje.


 

2. SAVJETOVANJE - SIGURNOST U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Vrijeme održavanja: 25. - 26. 09. 2014.

Mjesto održavanja: Hotel 4 opatijska cvijeta, Opatija

Pod pokroviteljstvom ministra zdravlja, prof.dr.sc. Rajka Ostojića

Rezervacije putem web stranice www.isr.hr ( obrazac za prijavu )

Više ovdje.

 


3. XV. SIMPOZIJ ORTOPEDSKA POMAGALA

Organizator: Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala KBC Zagreb i Društvo za protetiku i ortotiku - ISPO Croatia

Mjesto održavanja: Poreč, Hotel Laguna Parentium

Vrijeme održavanja: 25. - 27. rujna 2014.

Tema: Ortotika udova i trupa- novo istaro u kliničkoj praksi, CAT-CAM tehnologija u protetici i ortotici

Kategorizacija : više na linku

Više informacija o Simpoziju  pročitajte na odgovarajućem linku

 

LISTOPAD 2014

PRVI KONGRES FIZIOTERAPEUTA CRNE GORE

Organizator : Udruženje fizioterapeuta Crne Gore

Mjesto : Igal, Institut za fizikalnu medicinu,rehabilitaciju i reumatologiju "Dr. Simo Milošević"

Datum održavanja: 08.-11.10.2014.

Kotizacija

Više ovdje 


Tečaj Normalni pokret

Vrijeme održavanja: 16.-18.10.2014.

Mjesto održavanja: Reaktiva centar d.o.o.

Organizator: Udruga Edukativa

Kotizacija: 2500,00 kuna

Kontakt: edukativa@reaktiva.hr ; 091 364 9474

Više ovdje

 


 

Cyriax Modul 3

Vrijeme održavanja: 25.-29.10.2014.

Mjesto održavanja: Fokus medical

Kotizacija: 3000,00 kuna

Odgovorna osoba: Tomislav Perica

Kontakt: upefhr@gmail.com

 

STUDENI 2014

Mulligan A+B+C

Vrijeme održavanja: 14.-16.11.2014.

                                     27.-29.03.2015.

Mjesto održavanja: Fokus medical

Odgovorna osoba: Tomislav Perica

Kotizacija: 5000,00 kuna

Kontakt: upefhr@gmail.com


 Stručni skup: 195. Gerontološka tribina

Tema: "Nove spoznaje o mehanizmima starenja", Prof.dr.sc. Ivica Rubelj

Vrijeme održavanja: 18.studenog 2014. (13-14.30 sati)

Organizator: Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba  Zavoda za javno zdravstvo                           "Dr.Andrija Štampar"

Mjesto održavanja: Zagreb, Mirogojska cesta 16, Velika dvorana Zavoda za javno zdravstvo "Andrija Štampar"

Kotizacija: nema kotizacije 

Kontakt: tel: 01/ 4696 164 ; fax: 01/ 4678 016


 RADIONICA: Analiza i razumijevanje senzo-motornog razvoja

Vrijeme održavanja: 21-22. studeni 2014

Mjesto održavanja: Zagreb

Kotizacija : za članove udruge 700 kuna, za ne članove 800 kuna

Organizator: Hrvatska udruga neurorazvojnih Bobath terapeuta

 Kontakt: hunrbt@gmail.com

Odgovorna osoba:Karolina Župetić

Više o radionici LinkClick.aspx


Specijalna analiza - Gornji ekstremiteti

Vrijeme održavanja: 28. - 29. 11. 2014.

Mjesto održavanja: Reaktiva centar d.o.o.

Kotizacija : 1900,00 kuna

Organizator: Udruga Edukativa

Kontakt: edukativa@reaktiva.hr

Više ovdje

 

PROSINAC  2014

 

NEURODINAMIKA

2.dio: Donji kvadrant

Vrijeme održavanja: 06.12. - 07.12.2014.

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Sadržaj: Neurodinamski pregled perifernih živaca donjih ekstremiteta. Diferencijalna dijagnostika živčanih od ostalih neuromišićnokoštanih struktura. Dekompresijska terapija korijena i perifernih živaca. Terapija klizanjem i tenzijom živaca. Interforaminalna terapija korijena živca detenzioniranjem i klizanjem.

Voditelj: Marinko Rade, MSc. Orth. Med., PhD Candidate in Clinical Medicine, NDS instruktor

Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete

Jezik: Hrvatski

Cijena: 2200 kn

Bodovano od HKF

Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206

 

 
OSNOVNI PNF TEČAJ: PNF1 + PNF2 (10 dana ili 75 sati)
 

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za neurološku fizioterapiju)

Vrijeme: 

PNF1: 10. prosinca - 14. prosinca 2014.

PNF2: 16. prosinca - 20. prosinca 2014.

Sadržaj: ovdje 

Voditelj: Jose Vicente Martins, PT, PhD Candidate, IPNFA, napredni PNF instruktor, Rio de Janeiro, Brazil; profesor iz kolegija Neurološka fizioterapija na sveučilišnom studiju fizioterapije u Rio de Janeiro, vlasnik neurološkog rehabilitacijskog centra Cirta, Rio de Janeiro

Asistent: Siniša Poznić, bacc.physioth., IPNFA asistent

Mjesto: Varaždinske toplice

Broj polaznika: 20

Jezik: Engleski, uz hrvatski prijevod

Cijena: 5100 kn (PNF1+2)

Bodovano od HKF

Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/761 4874, Fax: 01/3712 206

 

SIJEČANJ  2015

 

 

 

VELJAČA  2015

 

 

  

SVIBANJ  2015

 Bobath napredni tečaj

Vrijeme održavanja: 23.05.2015. - 27.05.2015. 

Organizator: Edukativa

Email: edukativa@reaktiva.hr ; Tel: 01 3649 474

Više ovdje

 

LIPANJ 2015

 Tečaj: Manualna fizioterapija Kaltenborn/Evjenth pristup - Napredni tečaj ekstremiteta

Sadržaj: Mobilizacija svih releventnih mišića ekstremiteta. Napredne zglobne tehnike. Diferencijacija svih zglobova ekstremiteta.

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Vrijeme: 9.6.2015. - 14.6.2015. (utorak - nedjelja). Početak u 9.00
Voditelj: Matthias Burkert, PT, OMT instruktor, Njemačka
Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete
Cijena: 3800 kn
Jezik: engleski uz prijevod
Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206

 

SRPANJ  2015

 Međunarodni tečaj Maitland 2 stupanj

Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31 B, Sesvete

Termin:

1. tjedan 14.07. - 18.07. 2015

2. tjedan 21.09.- 25.09.2015.

Kotizacija: 11100 kuna

Koordinator tečaja: Tomislav Perica , dipl.physio, bacc.rth

Kontakt: upefhr@gmail.com

098 9655 435

  

RUJAN 2015

 Međunarodni tečaj Maitland 1 stupanj 2015/16

 Mjesto održavanja: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31 B, Sesvete

Termin:

1. tjedan 30.09. - 4.10. 2015.

2. tjedan 17.12. - 21.12. 2015.

3. tjedan 17.03. - 21.03. 2016. 

4. tjedan 09.06. - 13. 06. 2016.

Predavač: Rene Bakodi, OMT

Kotizacija: 17000 kn

Koordinator tečaja: Tomislav Perica , dipl.physio, bacc.rth

Kontakt: upefhr@gmail.com

098 9655 435


 

 Tečaj: Manualna fizioterapija Kaltenborn/Evjenth pristup - Donji dio kralješnice

Sadržaj: SI zglob, lumbalna kralješnica, pregled torakalne kralješnice i rebara. Osnovni neurološki pregled.

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Vrijeme: 8.9.2015. - 13.9.2015. (utorak - nedjelja). Početak u 8.00
Voditelj: Rainer Schwarz, PT, senior OMT instruktor, Njemačka
Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete
Cijena: 4000 kn
Jezik: engleski uz prijevod
Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206


 

 

Tečaj: Ortopedska manualna fizioterapija Kaltenborn/Evjenth pristup - Klinička praksa 3

 

Sadržaj: Pregled i terapija na bolesniku, pod mentorstvom.

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Vrijeme: 8.9.2015. - 12.9.2015. (utorak - subota). Početak u 14.00
Voditelj: Rainer Schwarz, PT, senior OMT instruktor, Njemačka
Mjesto: Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb
Cijena: 3600 kn
Jezik: engleski uz prijevod
Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.

Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206 
 
 

LISTOPAD 2015

 

NOVA GENERACIJA

Tečaj: Manualna fizioterapija Kaltenborn/Evjenth pristup - Donji ekstremiteti

Sadržaj: Diferencijalni pregled zglobova i mišića noge. Pregled i terapija zglobova stopala, koljena i kuka. Pregled i terapija mišića noge.

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Vrijeme: 10.10.2015. - 15.10.2015. (subota - četvrtak). Početak u 9.00
Voditelj: Matthias Burkert, PT, OMT instruktor, Njemačka
Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete
Cijena: 4000 kn
Jezik: engleski uz prijevod
Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206

 


 

 Tečaj: Manualna fizioterapija Kaltenborn/Evjenth pristup - Napredni tečaj kralješnice

Sadržaj: Diferencijacija zglobova kralješnice u svim smjerovima. Napredne zglobne tehnike. Predmanipulativni položaji. Mobilizacija svih relevantnih mišića.

Organizator: Hrvatski zbor fizioterapeuta (Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju)

Vrijeme: 20.10.2015. - 25.10.2015. (utorak - nedjelja). Početak u 9.00
Voditelj: Matthias Burkert, PT, OMT instruktor, Njemačka
Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete
Cijena: 3800 kn
Jezik: engleski uz prijevod
Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206