Način rada:  
 
        
 
        

Nacionalna organizacija fizioterapeuta Australije - Australian Physiotherapy Association (APA), svim članicama Svjetske organizacije za fizikalnu terapiju - WCPT, omogućit će besplatan primjerak svoga časopisa od 1. siječnja 2014.isključivo u digitalnom obliku i dostupan svima, bez ograničenja.

Časopis ćete moći pronaći na linku ScienceDirect koji omogućuje pristup editorijalima i recenziranim znanstvenim sadržajima svim čitateljima. U digitalnom obliku moći će te bez naknade pregledavati sadržaje od broja 1 iz 1954. godine pa sve do posljednjeg objavljenog u tiskanom izdanju početkom prosinca ove godine.

 Više informacija potražite na adresi www.elsevier.com/locate/jphys.

Nacionalna organizacija fizioterapeuta Australije - Australian Physiotherapy Association (APA), svim članicama Svjetske organizacije za fizikalnu terapiju - WCPT, omogućit će besplatan primjerak svoga časopisa od 1. siječnja 2014.isključivo u digitalnom obliku i dostupan svima, bez ograničenja.

Časopis ćete moći pronaći na linku ScienceDirect koji omogućuje pristup editorijalima i recenziranim znanstvenim sadržajima svim čitateljima. U digitalnom obliku moći će te bez naknade pregledavati sadržaje od broja 1 iz 1954. godine pa sve do posljednjeg objavljenog u tiskanom izdanju početkom prosinca ove godine.

 Više informacija potražite na adresi www.elsevier.com/locate/jphys.

Najveći međunarodni kongres fizikalne terapije održava se svake četiri godine u organizaciji WCPT. Sljedeći će biti u Singapuru od 1. do 4. svibnja 2015. godine. Organizator, Svjetska organizacija za fizikalnu terapiju, WCPT,  ističe više razloga zbog kojih je dobro sudjelovati. Kongres je prilika za susret sa svjetskim ekspertima, za usvajanje novih načina razmišljanja, kao i za uvid u posljednja istraživanja u fizioterapiji. Kongres fizioterapije sigurno će utjecati na promjenu viđenja u oblikovanju rada u vašim praksama.
 
Puno je i drugih prednosti - primjerice idealno je mjesto za povezivanje profesionalaca, za suradnju s liderima u pojedinim područjima, razmjenu ideja i još mnogo toga.
 
Zašto biti dio globalne zajednice fizikalne terapije pogledajte u promotivnom videu. Ako odlučite aktivno sudjelovati, pripremite sažetke, moći ćete ih poslati od 1. ožujka do 15. kolovoza 2014. godine.
 
Više o kongresu http://www.wcpt.org/congress.
 
 

 


Najveći međunarodni kongres fizikalne terapije održava se svake četiri godine u organizaciji WCPT. Sljedeći će biti u Singapuru od 1. do 4. svibnja 2015. godine. Organizator, Svjetska organizacija za fizikalnu terapiju, WCPT,  ističe više razloga zbog kojih je dobro sudjelovati. Kongres je prilika za susret sa svjetskim ekspertima, za usvajanje novih načina razmišljanja, kao i za uvid u posljednja istraživanja u fizioterapiji. Kongres fizioterapije sigurno će utjecati na promjenu viđenja u oblikovanju rada u vašim praksama.
 
Puno je i drugih prednosti - primjerice idealno je mjesto za povezivanje profesionalaca, za suradnju s liderima u pojedinim područjima, razmjenu ideja i još mnogo toga.
 
Zašto biti dio globalne zajednice fizikalne terapije pogledajte u promotivnom videu. Ako odlučite aktivno sudjelovati, pripremite sažetke, moći ćete ih poslati od 1. ožujka do 15. kolovoza 2014. godine.
 
Više o kongresu http://www.wcpt.org/congress.
 
 

 


Svjetski savez zdravstvenih profesionalaca, World Health Professions Alliance - WHPA, domaćin je dvodnevne konferencije o regulaciji zdravstvenih profesija koja će se održati u Ženevi 17. i 18. svibnja 2014. godine. Konferencija je namijenjena vladinim službenicima i savjetnicima odgovornim za zdravstvenu regulativu, administraciji, savjetnicima profesionalnih zdravstvenih tijela, udruga pacijenata, voditeljima zdravstvenih profesionalaca i pružateljima zdravstvenih usluga.
 
Ključni govornici će predstaviti što smo sve naučili kroz razvoj kompetencija i pružanjem prakse temeljene na dokazime.
 
Ukratko, govorit će se o suočavanju s izazovima djelovanja u javnom interesu kada je riječ o regulaciji zdravstvenih profesija.
 
U slučaju ranijih prijava, do 31. siječnja organizator osigurava 25% nižu naknadu za sudjelovanje.

Svjetski savez zdravstvenih profesionalaca, World Health Professions Alliance - WHPA, domaćin je dvodnevne konferencije o regulaciji zdravstvenih profesija koja će se održati u Ženevi 17. i 18. svibnja 2014. godine. Konferencija je namijenjena vladinim službenicima i savjetnicima odgovornim za zdravstvenu regulativu, administraciji, savjetnicima profesionalnih zdravstvenih tijela, udruga pacijenata, voditeljima zdravstvenih profesionalaca i pružateljima zdravstvenih usluga.
 
Ključni govornici će predstaviti što smo sve naučili kroz razvoj kompetencija i pružanjem prakse temeljene na dokazime.
 
Ukratko, govorit će se o suočavanju s izazovima djelovanja u javnom interesu kada je riječ o regulaciji zdravstvenih profesija.
 
U slučaju ranijih prijava, do 31. siječnja organizator osigurava 25% nižu naknadu za sudjelovanje.
HRVATSKA KOMORA FIZIOTERAPEUTA
Derenčinova 1, p.p. 254, 10000 Zagreb, Hrvatska
 
 
IBAN:HR63 2340 0091 1103 7235 4
Svrha plaćanja ČLANARINA  
Poziv na broj: OIB ustanove
              Članski broj
 
IBAN:HR62
2402 0061 1005 9408 6
Svrha plaćanja: UPISNINA  
Poziv na broj: JMBG (Podnositelja)

Svrha plaćanja: TROŠKOVI POSTUPKA KATEGORIZACIJE (5%)
Poziv na broj: OIB (Ustanove)

Svrha plaćanja: PROVJERA STRUČNOSTI
Poziv na broj: JMBG (Podnositelja)

Svrha plaćanja: MIŠLJENJE
Poziv na broj: JMBG (Odgovorne  osobe
podn. zahtjeva)
 
 
 
 
Svrha plaćanja: KLINIČKE SMJERNICE U FIZIKALNOJ TERAPIJI
 
                                                                       cijena za članove Komore 200,00 kn Poziv na broj - vaš evidencijski /članski broj
                                                                       cijena za nečlanove Komore i ustanove 500,00 kn Poziv na broj - vaš OIB
 
 
 
 
 
 OIB: 48223065486

 

HRVATSKA KOMORA FIZIOTERAPEUTA
Derenčinova 1, p.p. 254, 10000 Zagreb, Hrvatska
 
 
IBAN:HR63 2340 0091 1103 7235 4
Svrha plaćanja ČLANARINA  
Poziv na broj: OIB ustanove
              Članski broj
 
IBAN:HR62
2402 0061 1005 9408 6
Svrha plaćanja: UPISNINA  
Poziv na broj: JMBG (Podnositelja)

Svrha plaćanja: TROŠKOVI POSTUPKA KATEGORIZACIJE (5%)
Poziv na broj: OIB (Ustanove)

Svrha plaćanja: PROVJERA STRUČNOSTI
Poziv na broj: JMBG (Podnositelja)

Svrha plaćanja: MIŠLJENJE
Poziv na broj: JMBG (Odgovorne  osobe
podn. zahtjeva)
 
 
 
 
Svrha plaćanja: KLINIČKE SMJERNICE U FIZIKALNOJ TERAPIJI
 
                                                                       cijena za članove Komore 200,00 kn Poziv na broj - vaš evidencijski /članski broj
                                                                       cijena za nečlanove Komore i ustanove 500,00 kn Poziv na broj - vaš OIB
 
 
 
 
 
 OIB: 48223065486