Natječaj za radno mjesto administrativni referent u HKF

Hrvatska komora fizioterapeuta raspisuje natječaj za radno mjesto administrativnog referenta na određeno vrijeme.
Opis poslova: ispomoć radi povećanja opsega poslova u Uredu za licenciranje i registraciju HKF.
Uvjeti: srednja stručna sprema društvenog ili ekonomskog smjera, a na natječaj se mogu javiti fizioterapeuti koji imaju ishodovanu licencu za samostalan rad. Posebni uvjeti su poznavanje engleskog jezika, rad na računalu i izrazite komunikacijske vještine.
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme.
Prijave se zaprimaju do 15. 05. 2019 isključivo na mail adresu: komorafizioterapeuta@gmail.com
Prijava mora sadržavati zamolbu, elektronički prijepis mirovinskog staža s HZMO-a, kopija osobne iskaznice, svjedodžbu/diploma o završenom obrazovanju.
Nepotpune prijave neće se razmatrati.