Kontakt

Derenčinova 1, p.p. 254
10000 Zagreb
Hrvatska

Tel. +385 1 553 1411

Fax. +385 1 558 1237

e-mail: hkf@hkf.hr

OIB: 48223065486

Uredovno vrijeme za rad sa strankama i telefonskim upitima:

  • ponedjeljkom u vremenu od 14:00-17:00 sati,
  • od utorka do četvrtka u vremenu od 09:00-12:00 sati

Molimo cijenjene članove Hrvatske komore fizioterapeuta i ostale stranke da se pridržavaju uredovnog radnog vremena.

 

Uplate članarina se isključivo uplaćuju na račun kod
Privredne banke d.d.
IBAN: HR63 2340 0091 1103 7235 4
SWIFT: PBZGHR2X

Naknade i troškovi postupaka se uplaćuju isključivo na
Erste&Steiermarkische Bank d.d.
IBAN: HR62 2402 0061 1005 9408 6
SWIFT: ESBCHR22

 

Članarina se isključivo uplaćuje kod Privredne banke Zagreb na

IBAN: HR63 2340 0091 1103 7235 4

Svrha plaćanja: ČLANARINA
Poziv na broj: OIB (Ustanove)
ČLANSKI BROJ

Sve ostale uplate za troškove postupka se uplaćuju kod Erste banke na:

IBAN: HR62 2402 0061 1005 9408 6 

 

Svrha plaćanja: UPISNINA
Poziv na broj: OIB ili JMBG (Podnositelja)

 

Svrha plaćanja: DUPLIKATI LICENCA/ ČLANSKA ISKAZNICA KOD GUBITKA ILI PROMJENE PODATAKA

Poziv na broj: OIB ili JMBG (Podnositelja)

 

Svrha plaćanja: ISPIT PROVJERE OSPOSOBLJENOSTI

Poziv na broj: OIB ili JMBG (Podnositelja)

 

Svrha plaćanja: POTVRDA O KOMPETENCIJAMA

Poziv na broj: ČLANSKI BROJ

 

Svrha plaćanja: GOOD STANDING

Poziv na broj: ČLANSKI BROJ

 

Svrha plaćanja: TROŠKOVI PRIZNAVANJA INOZEMNE STRUČNE KVALIFIKACIJE

Poziv na broj: OIB (Podnositelja)

 

Svrha plaćanja: Zbornik radova Fizio kongres Hrvatske

Poziv na broj: članski broj – 9 (Podnositelja)

 

Svrha plaćanja: DAVANJE MIŠLJENJA ZA OSNIVANJE/PROŠIRENJE DJELATNOSTI PRIVATNE PRAKSE ILI TRGOVAČKOG DRUŠTVA

Poziv na broj: OIB (Ustanove)

 

Svrha plaćanja: TROŠKOVI POSTUPKA KATEGORIZACIJE (5%)

Poziv na broj: OIB (Ustanove)

 

Svrha plaćanja: OVJERA CJENIKA

Poziv na broj: OIB (Ustanove)