Tijela Komore

DELEGATI SKUPŠTINE HRVATSKE KOMORE FIZIOTERAPEUTA

I.                     IZBORNA JEDINICA  – I PODRUČNO VIJEĆE

1.    Nikolino Žura       predsjednik I. Područnog  vijeća

2.     Pavica Gorupić    

3.     Ljiljana  Kralj           

4.     Renata Nenadić   

5.     Nedeljka Bodrožić  

6.     Snježana Schuster 

8.     Ivan Balagović

9.     Katarina Ivanković 

10.   Ivan Brtičević 

11.   Brankica Kurtoić 

12.   Mateja Znika 

13.   Zdravko Maček    

14.   Mirjana Grubišić 

15.   Mario Mandić

16.   Mihaela Črgar

17.   Snježana Benko

18.   Mirjana Križnik

19.   Zoran Filipović 

II.                  IZBORNA JEDINICA – II PODRUČNO VIJEĆE

1.       Kološa Ana           predsjednica II. Područnog vijeća

2.       Delfina Malogorski  

3.       Zdenka Kuzmić 

4.       Dragica Rušnjak

5.       Nina Šangut 

6.       Jasmina Horvat 

III.                 IZBORNA JEDINICA – III PODRUČNO VIJEĆE

1.       Ivan Žilić          predsjednik III. Područnog vijeć

3.       Matko  Vuksanić 

4.       Hrvoje Bašić

5.       Jasminka Baturina 

6.       Danijela Babojelić 

7.       Snježana Han 

8.       Adriana  Markanović

9.       Kristina Princip 

10.     Tomislav Gotal

IV.                 IZBORNA JEDINICA – IV PODRUČNO VIJEĆE

1.       Filip Borković       predsjednik IV. Područnog vijeća

2.       Tomila  Popac

3.       Anita Mišković

4.       Sanja Orlović

5.       Mirsad  Džanović 

6.       Siniša Jerković

7.       Branka  Aglić-Čuvić  

8.       Nediljka Škaričić

9.       Anita Šeparović

10.     Nino Kecman

11.     Josip Božiković 

V.                  IZBORNA JEDINICA – V PODRUČNO VIJEĆE

1.       Damir    Deković      predsjednik V. Područnog vijeća

2.       Tatjana Basanić

3.       Ivana     Župan

4.       Marina Pugel

5.       Denis    Dobravac 

6.       Gordana Poščić

7.       Anita     Gudac

8.       Sanja     Tomić

 STALNA POVJERENSTVA HRVATSKE KOMORE FIZIOTERAPEUTA

POVJERENSTVO ZA EDUKACIJU I TRAJNO USAVRŠAVANJE  

Pavica Gorupić, predsjednica  hkf@hkf.hr 

Snježana Schuster                                                                                   

Iva Šklempe Kokić                                                                                     

Nikolino Žura                                                                                        

Suzana Jukić Vlajić

POVJERENSTVO ZA ETIKU I  DEONTOLOGIJU

Tomislav Perica, predsjednik   hkf@hkf.hr

Jasenka Vuraić                    

Suzi Bosnar                                                                                 

Ana Međimorec

Ljiljana Barčot                                                                                                        

POVJERENSTVO ZA STALEŠKA PITANJA

Zoran Filipović, predsjednik hkf@hkf.hr                                                                                 

Marija Hrustić                                                                                               

Dražen Miočević                                                                                              

Jasenka Vuraić 

Katarina Lovrinović                                                                                                   

POVJERENSTVO ZA STRUČNI NADZOR

Iva Lončarić, predsjednica hkf@hkf.hr

Štefica Janković, 

Vesna Katanović 

Danijela Babojelić 

Tomislav Špoljarić                                                 

NADZORNI ODBOR

Tatjana Raspović, predsjednica -email:  hkf@hkf.hr 

Katica Dominković

Marina Rak

SUD ČASTI KOMORE

Darija Fumić, tajnica – e-mail: hkf@hkf.hr

 VIJEĆE KOMORE

Mihaela Črgar, predsjednica – e-mail: mihacrgar@gmail.com

Kata Jurić Abramović,

Damir Deković 

Nikolino Žura 

Filip Borković 

Ana Kološa 

Ivan Žilić 

STRUČNO VIJEĆE

Mirjana Berković Šubić, predsjednica email: hkf@hkf.hr

Gilbert Hofmann

Tomislav Perica

Anita Mišković

Rosarija Habuš

Iva Šklempe Kokić

Iva Lončarić

PREDSJEDNICA KOMORE

Mirjana Grubišić – hkf@hkf.hr

zamjenici predsjednice Pavica Gorupić i Zoran Filipović