Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o načinu oglašavanja djelatnosti fizikalne terapije

Hrvatska komora fizioterapeuta provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o načinu oglašavanja djelatnosti fizikalne terapije. Molimo Vas da Vaše primjedbe i prijedloge dostavite na e-mail adresu hkf.komora@gmail.com zaključno sa 31.12.2019. godine.

https://www.hkf.hr/wp-content/uploads/Prijedlog-Pravilnika-o-na%C4%8Dinu-ogla%C5%A1avanja-djelatnosti-fizikalne-terapije.doc