Pojedinačni zahtjev za vrednovanje

Napomena: datoteke koje organizatori/ pojedinci podižu

  1. ne smiju imati predugačak naziv
  2. nedozvoljene znakove – hrvatske znakove
  3. prevelike datoteke

NAPOMENA: Podnositelj zahtjeva dužan je prilikom podnošenja zahtjeva učitati (uploadati) dokaz o uplati naknade troškova postupka vrednovanja pojedinačnog zahtjeva u iznosu od 13,27 eura (100,00 kuna – fiksni tečaj konverzije 7,53450) na žiro račun Komore:  IBAN: HR62 2402 0061 1005 9408 6,  Poziv na broj: OIB podnositelja zahtjeva

OSOBNI PODACI ČLANA HKF

OPĆI DIO

Program tečaja, Sažetke predavanja i/ili vježbi i/ili demonstracija, Preslika potvrdnice Ustanove, Program stručnog skupa

MJESTO ODRŽAVANJA:

STRUČNI DIO

STRUČNO USAVRŠAVANJE

TEČAJ

STRUČNI SASTANAK U ORGANIZACIJI VANJSKOG ORGANIZATORA

STUDIJSKI BORAVAK S MENTOROM

E-LEARNING (ONLINE TEČAJ)

KNJIGA

STRUČNI ČLANAK U ČASOPISU

ČLAN UREDNIŠTVA ČASOPISA

Izjavljujem u svoje osobno ime da su svi podaci navedeni u Zahtjevu za vrednovanjem trajnog usavršavanja točni stiniti što potvrđujem vlastoručnim potpisom.

NAPOMENA:

U obrazac “Pojedinačni zahtjev za vrednovanje” potrebno je unijeti sve podatke zatražene u obrascu i ovisno o načinu trajnog stručnog usavršavanja uz Zahtjev priložiti priloge koji su za pojedinačne zahtjeve propisani člankom 8. stavak 4. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja i provjere stručnosti fizioterapeuta, fizioterapeutskih tehničara i masera-kupeljara ( npr. program stručnog skupa/preslik sadržaja tiskanih materijala i preslik potvrdnice organizatora o sudjelovanju na stručnom skupu, a za aktivne sudionike skupa i preslik tiskanog sadržaja rada; program tečaja sa sadržajem i satnicom i preslik potvrdnice organizatora o sudjelovanju na tečaju; preslik primjerka potvrdnice organizatora o sudjelovanju i dokaz o sadržaju edukacije uz podatke o predavaču). Navedeni Pravilnik te njegove izmjene i dopune dostupni su na internetskoj stranici Komore “Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja i provjere stručnosti fizioterapeuta, fizioterapeutskih tehničara i masera-kupeljara” (18.12.2018.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti fizioterapeuta, fizioterapeutskih tehničara i masera-kupeljara (od 29. rujna 2021.)

U protivnom po zaprimljenom Zahtjevu se neće postupati.