Pojedinačni zahtjev za vrednovanje

OSOBNI PODACI ČLANA HKF

OPĆI DIO

MJESTO ODRŽAVANJA:

STRUČNI DIO

STRUČNO USAVRŠAVANJE

TEČAJ

STRUČNI SASTANAK U ORGANIZACIJI VANJSKOG ORGANIZATORA

STUDIJSKI BORAVAK S MENTOROM

E-LEARNING (ONLINE TEČAJ)

KNJIGA

STRUČNI ČLANAK U ČASOPISU

ČLAN UREDNIŠTVA ČASOPISA

Izjavljujem u svoje osobno ime da su svi podaci navedeni u Zahtjevu za vrednovanjem trajnog usavršavanja točni stiniti što potvrđujem vlastoručnim potpisom.