Kontakt

Donje Svetice 46c/IV
10000 Zagreb
Hrvatska

Tel. +385 91 6192558

e-mail: hkf@hkf.hr

OIB: 48223065486

Redovno vrijeme:

 • ponedjeljkom od 12:00-20:00 sati,
 • od utorka do petka od 09:00-17:00 sati

Uredovno vrijeme za rad sa strankama i telefonskim upitima:

 • ponedjeljkom u vremenu od 14:00-17:00 sati,
 • od utorka do četvrtka u vremenu od 09:00-12:00 sati

Molimo cijenjene članove Hrvatske komore fizioterapeuta i ostale stranke da se pridržavaju uredovnog radnog vremena.

 

UPLATE ČLANARINA SE UPLAĆUJU ISKLJUČIVO NA RAČUN KOD          

Privredne banke d.d. IBAN: HR63 2340 0091 1103 7235 4                SWIFT: PBZGHR2X                                                                                                                                              Svrha plaćanja: ČLANARINA          Poziv na broj: OIB (Podnositelja)-članski broj        

UPLATE duga za ČLANARINU za prethodno licencno razdoblje  PRILIKOM OBNAVLJANJE LICENCE
 Svrha plaćanja: dug za ČLANARINU           Poziv na broj: OIB (Podnositelja)-9999

 

NAKNADE I TROŠKOVI POSTUPAKA NAVEDENI ISPOD SE UPLAĆUJU ISKLJUČIVO NA
Erste&Steiermarkische Bank d.d.
 IBAN: HR62 2402 0061 1005 9408 6             SWIFT: ESBCHR22          

prema svrsi uplate naznačeno ispod   :                      

 1. Svrha plaćanja: UPISNINA
  Poziv na broj: OIB (Podnositelja)-1111
 2. Svrha plaćanja: DUPLIKATI LICENCA/ ČLANSKA ISKAZNICA KOD GUBITKA ILI PROMJENE PODATAKA                                                                                                            Poziv na broj: OIB (Podnositelja)-2222
 3. Svrha plaćanja: ISPIT PROVJERE OSPOSOBLJENOSTI                                                                                                                                                                                          Poziv na broj: OIB (Podnositelja)-3333
 1. Svrha plaćanja: POTVRDA O KOMPETENCIJAMA/GOOD STANDING/i sve ostale potvrde u svrhu za rad u inozemstvu                                                                                   Poziv na broj: OIB (Podnositelja)-4444
 2. Svrha plaćanja: TROŠKOVI PRIZNAVANJA INOZEMNE STRUČNE KVALIFIKACIJE                                                                                                                                                Poziv na broj: OIB (Podnositelja)-5555
 3. Svrha plaćanja: Zbornik radova Fizio kongres Hrvatske                                                                                                                                                                                      Poziv na broj: OIB (Podnositelja) – 6666
 4. Svrha plaćanja: DAVANJE MIŠLJENJA ZA OSNIVANJE/PROŠIRENJE DJELATNOSTI PRIVATNE PRAKSE ILI TRGOVAČKOG DRUŠTVA                                                                Poziv na broj: OIB (Ustanove ili Podnositelja)-7777
 5. Svrha plaćanja: TROŠKOVI POSTUPKA KATEGORIZACIJE (5%)                                                                                                                                                                                    Poziv na broj: OIB (Ustanove)-8888
 6. Svrha plaćanja: OVJERA CJENIKA                                                                                                                                                                                                                        Poziv na broj: OIB (Ustanove)-0099