Riječ predsjednice

Poštovane kolegice i kolege,

Bilo je situacija kada su neki od nas bijesno reagirali spočitavajući udrugama fizioterapeuta da nemaju snagu da promijene nešto na bolje u statusu naše profesije. Ne moram čak ni spominjati druge jer sam i ja osobno već nekoliko puta bila ljuta i na rubu da iz sebe istresem sav svoj bijes.
No u tome me je uvijek sprečavao moj dobar odgoj.
Ali postojao je i još jedan razlog zbog kojeg sam se brzo smirivala, a to je bio zajednički interes svih nas, a to je autonomija naše profesije.
Globalni zdravstveni prioriteti se mijenjaju i fizioterapeut će imati sve veću odgovornost u sustavu zdravstvene skrbi.
Upravo smo svjedoci u promjenama shvaćanja naše Vlade, zdravstvenih tijela, zdravstvenih komora, drugih zanimanja i nevladinih organizacija o poimanju fizikalne terapije i njezine sve veće uloge u sustavu zdravstvene skrbi, ali i u promociji i prevenciji zdravlja….
Ovo se očituje u sve većem sudjelovanju Hrvatske komore fizioterapeuta u razvijanju partnerstva sa brojnim vladinim institucijama, Hrvatskom liječničkom komorom kao i svim ostalim Komorama u zdravstvu, zdravstvenim ustanovama, nevladinim organizacijama u projektima vezanih uz prevenciju zdravlja, reformu zdravstvene politike, u projektima vezanim za istraživanje,  uz reformu obrazovanja itd.
Promjene poimanja u shvaćanju fizikalne terapije očituje se i na globalnom planu brojnim pozivima koje Svjetska organizacija za fizikalnu terapiju (WCPT) prima od svjetskih zdravstvenih događanja. Također i djelovanje europske regije (ER-WCPT-a) koja razvija partnerstvo s brojnim nevladinim i vladinim organizacijama među kojima je najznačajnije partnerstvo s Europskom komisijom, govori nam da smo ravnopravno prihvaćeni u sudjelovanju rješavanja kako zdravstvene politike tako i obrazovanja.
WHO kao i WCPT prepoznaje da sve zdravstvene profesije i njihove reprezentativne organizacije moraju raditi zajedno u rješavanju svjetskih zdravstvenih problema.
Naravno, reći će te, ovo baš ne potvrđuje pravilo da mnogi naši članovi nemaju svakodnevnu borbu da dokazuju svoj status oči u oči sa našim zdravstvenim sustavom koji njima dozvoljava tek malu neovisnost i autonomiju.
No, i ovdje vrijedi rečenica „Život je borba, a bez kritičkih razgovora nema napretka“.
Ono što Hrvatska komora fizioterapeuta u ovom trenutku znači za svoje članstvo je upravo to da pomaže njima da održe tu svoju liniju rada i pridržavaju se Deklaracije o pravu pacijenta/klijenta u fizioterapiji i na taj način utemelje svoje vrijednosti.
Jedan od ključnih prioriteta HKF-a je upravo utemeljiti smjernice za praksu, obrazovanje i istraživanje, a koje će pružiti članovima veći utjecaj da postignu promjene.
Neke od inicijativa su i pokrenute i nadamo se da će biti nešto od tih težnji i ostvareno u skoroj budućnosti.
Htjela bih posebno naglasiti HKF-ov kontinuirani rad na praksi baziranoj na dokazima, EBP, koji je od vitalne važnosti za svakog od nas.
Ovo je sjajan primjer onoga što se može postići daleko više u partnerstvu nego sami.
Vođenjem našeg članstva na taj način, Komori  nije cilj samo pomoći individualnim praktičarima da postignu bolje rezultate za njihove pacijente, nego osigurati da fizikalna terapija bude ravnopravna sa drugim zdravstvenim djelatnostima u radu kako na nacionalnoj tako  i međunarodnoj razini.
Postojanje takve pozicije snaga može nama učiniti lakši put da se utemelji ravnopravno i otvoreno partnerstvo s drugim zdravstvenim profesijama a koja može biti samo dobra vijest i korist za naše pacijente.
Ja vjerujem da je sad baš pravo vrijeme za nas da istražimo što Komora radi, koje ciljeve bi mi htjeli doseći u predstojećoj eri razvoja sve veće zdravstvene odgovornosti i kako mi predlažemo doseći te ciljeve.
Planovi su predloženi i prezentirani a neki od ključnih su:
1. Primjena zakonske regulacije u fizioterapeutskoj praksi i nadgledanje stečenih ovlasti, deregulacije i profesionalnih prava
2. Razvoj nastavnih programa prema Bachelor, Master i PhD stupnju na sveučilišnoj razini
3. Razvoj na dokazima temeljene prakse (Evidence Based Practice)
4. Razvoj novih područja prakse
5. Postavljanje standarda u praksi koji su prihvaćeni na europskoj razini
Ja vjerujem da je ovo dinamičan, realan i ostvariv cilj.

Prilike za razvoj profesije i podizanje standarda u praksi i edukaciji su tu i mi ih samo trebamo prigrliti.
Vaša
Mirjana Grubišić, predsjednica Hrvatske komore fizioterapeuta