Skupština

Poštovani,
radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću objavljuje se prijedlog izmjena i dopuna Statuta Hrvatske komore fizioterapeuta.
Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore fizioterapeuta predložene su s ciljem bolje organizacije rada Komore kako bi se članstvu omogućila što kvalitetnija i brža usluga.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst izmjena i dopuna Statuta Hrvatske komore fizioterapeuta na e-mail adresu: hkf.komora@gmail.com s naznakom „primjedbe na izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore fizioterapeuta“.

Savjetovanje je otvoreno od 23. 09. 2020. do 23. 10. 2020.