HKF pomaže fizioterapeutima čiji su domovi oštećeni u potresu

Komora poziva sve svoje članove čiji su domovi uništeni ili oštećeni potresom da prijave štetu Komori jer će im Komora, kao što je to učinila i u slučaju zagrebačkog potresa, osigurati financijsku pomoć.

Mnogi fizioterapeuti iz naše domovine kao i iz drugih zemalja su se javili Hrvatskoj komori fizioterapeuta da žele pomoći fizioterapeutima iz područja zahvaćenim potresom te je stoga  Izvršni odbor HKF-a na telefonskoj sjednici donio odluku da otvori posebni namjenski žiro račun za donacije u ove svrhe te će isti biti objavljen na web stranici Komore kao i na facebooku.

Prijave šteta su zatvorene.

Ambulanta fizikalne terapije u Petrinji je totalno razrušena i dobila je crvenu oznaku objekta i do daljnjega svi pacijenti se preusmjeravaju u Opću bolnicu grad Siska. Ambulanta fizikalne terapije u Općoj bolnici grada Siska je također 2/3 objekta pod crvenom oznakom ali fizioterapeuti žurno rade na tome da ostatak od 1/3 objekta stave u funkciju do ponedjeljka kako bi fizikalna terapija bila dostupna svim pacijentima kojima je indicirana. Lječilište Topusko je nastavilo sa radom pružanja fizikalne terapije mada u jako teškim uvjetima.

Ovim putem izražavamo duboku zahvalnost svim fizioterapeutima na području pogođenim potresom na njihovoj požrtvovnosti i predanosti u ovim teškim uvjetima. Posebnu zahvalnost dajemo kolegici Renati Nenadić, glavnom fizioterapeutu i delegatu Skupštine HKF-a, koja je danas organizirala izvlačenje fizioterapijske aparature i opreme iz razrušene ambulante u Petrinji, kako bi se spasilo što se dade spasiti od iste opreme.

Fizioterapeuti su se uz ostalo zdravstveno osoblje i ovaj put pokazali kao čvrst temelj zdravstvenog sustava i stoga im veliko Hvala, poručuje Mirjana Grubišić, predsjednica Hrvatske komore fizioterapeuta.