Javni poziv svim zainteresiranim članovima HKF za članstvo i rad u stalnim povjerenstima Hrvatske komore fizioterapeuta

Upućujemo Javni poziv svim zainteresiranim članovima za članstvo i rad u stalnim povjerenstima HKF-ai to za:

1.Povjerenstvo za fizioterapeutsku etiku i deontologiju koje obavlja poslove sukladno članku 39. i 40. Statuta Komore

2. Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje koje obavlja poslove sukladno članku 41. i 42. Statuta Komore

3. Povjerenstvo za stručni nadzor i stručna pitanja koje obavlja poslove sukladno članku 43. i 44. Statuta Komore

4. Povjerenstvo za staleška pitanja koje obavlja poslove sukladno članku 45. i 46. Statuta Komore

U Povjerenstva se bira pet članova, a Povjerenstvo ima predsjednika i zamjenika. Povjerenstvo radi u vijeću od tri člana.

Članom Povjerenstva može postati osoba s najmanje pet godina radnog iskustva u

području struke te važećom licencom HKF u razdoblju od zadnjih pet godina.

Molimo sve zainteresirane članove HKF-a da u Ured Komore ili elektroničkim putem na mail hkf@hkf.hr dostave svoju molbu uz životopis s naznakom naziva Povjerenstva za koje iskazuju interes za članstvo najkasnije do 31. prosinca 2022. godine