„KAKO SE POZICIONIRATI U STRUCI SA SVRHOM ZAŠTITE PROFESIJE“

STRUČNO SAVJETOVANJE
Stručno savjetovanje „Kako se pozicionirati u struci sa svrhom zaštite profesije“ namijenjeno prvostupnicima fizioterapeutima i studentima fizioterapije će se održati u Osijeku na Medicinskom fakultetu u videokonferencijskoj dvorani, 17. ožujka 2018., subota. Prijave se vrše isključivo putem maila hrvat.komora.fizioterapeuta@gmail.com do četvrtka 15. 03. 2018., do 12 sati.