Pravila privatnosti

Pravila privatnosti


Hrvatske komore fizioterapeuta, Donje Svetice 46c/IV, iz Zagreba, OIB 48223065486 (u daljnjem tekstu: “Komora”) kao odgovorno društvo brine o Vašoj privatnosti i zaštiti Vaših osobnih podataka. U tu svrhu koristimo ova Pravila privatnosti kako bismo Vas informirali o načinima sakupljanja i obrade osobnih podataka.

Korištenje stranice www.hkf.hr


Komora je vlasnik stranice www.hkf.hr te prilikom posjeta istoj ne prikupljamo nikakve podatke i statističke informacije putem naših Internet servera ili „kolačića“.

Naša stranica može sadržavati poveznice na druge internetske stranice kojima Komora ne upravlja i za koje nije odgovorna. Predlažemo da pregledate pravila zaštite osobnih podataka takvih stranica da se upoznate kako se na njima prikupljaju i obrađuju Vaši osobni podaci.

Sigurnost


Komora koristi tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi zaštitila Vaše podatke. Bilo koji osobni podatak koji ste nam stavili na raspolaganje, u prijenosu će biti enkriptiran preko algoritama kako bi maksimalno osigurala sigurnost naše stranice, a kako bi se izbjegla zlouporaba podataka od strane trećih osoba. Naše se sigurnosne mjere kontinuirano unapređuju sukladno tehnološkom razvoju.

Sigurnost

Pravilima zaštite osobnih podataka Hrvatske komore fizioterapeuta (dalje u tekstu HKF) Donje Svetice 46c/IV, Zagreb, OIB: 48223065486, utvrđuju se uvjeti i načini prikupljanja i obrade osobnih podataka od strane HAKOM-a kao voditelja obrade, sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), (dalje u tekstu: Uredba), te sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18).