Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti

U Narodnim novinama br. 52/2020 objavljen je Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti koji stupa na snagu 7. svibnja 2020., te istim danom prestaje važiti Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (»Narodne novine«, br. 61/11, 128/12, 124/15,  8/16 i 77/2018)

Ovim se Pravilnikom određuju minimalni normativi i standardi u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici koji obavljaju zdravstvenu djelatnost u privatnoj praksi te trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost.

Zdravstvene ustanove, privatne prakse i trgovačka društva koji su započeli s radom prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, moraju uskladiti svoj rad s odredbama Pravilnika, u pogledu radnika u roku od jedne godine, a u pogledu medicinsko-tehničke opreme u roku od tri godine od dana stupanja na snagu Pravilnika.

Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti dostupan je kao PDF OVDJE ili na mrežnim stranicama Narodnih novina OVDJE.