Preporuka fizioterapeutima u ambulantnoj fizikalnoj terapiji i kod korisnika u kući – koristite e-zdravlje / tele-zdravlje

Šaljemo još jedan apel ukoliko se niste organizirali do sada a glede novonastale pandemijske situacije s virusom Covid-19.

Molimo vas da u narednih 30 dana odgodite sve svoje pacijente koji nisu hitni. Hitnost se procjenjuje tako da fizioterapeut po svojoj vlastitoj stručnoj prosudbi utvrdi da li će odgodom fizikalne terapije ugroziti život pacijenta.

Preporučamo:

  • educirati pacijenta i/ili njegovu obitelj kako da nastave raditi sami odgovarajuće vježbe za sekundarnu prevenciju, kako nebi nastale kontrakture ili slične posljedice za pacijenta.
  • omogućiti pacijentu da u određeno vrijeme budete dostupni putem telefona, skypa ili sličnih modela komunikacije na daljinu koji se popularno danas zovu  e-zdravlje / tele-zdravlje te da taj period koji je pacijent imao uz fizioterapeuta nadomjestite na ovaj način.

Kako je WHO izjavio da je Europa sada epicentar virusa Covid-19, svjesni smo koliko je kolegama širom Hrvatske teško i osobno i profesionalno.

Kao zdravstveni radnici izloženi smo većem riziku od šire javnosti i cijenimo doprinos koji svi daju. Također shvaćamo da su ovo izazovna vremena. Ovaj virus COVID-19 postavio je zahtjeve cijelom zdravstvenom sustavu o kojima do sada nikada nismo ni sanjali. 

Stoga je najmanje što možemo učiniti napraviti odgodu pacijenta koji nisu hitni i/ili koristiti e-zdravlje / tele-zdravlje u fizikalnoj terapiji