SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Poštovani,
radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću objavljuje se prijedlog izmjena i dopuna Statuta Hrvatske komore fizioterapeuta.
Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore fizioterapeuta predložene su s ciljem bolje organizacije rada Komore kako bi se članstvu omogućila što kvalitetnija i brža usluga.