1. kongres Koordinacije komora u zdravstvu (KOKOZ)

Hrvatska liječnička komora i Pravni fakultet u Splitu organiziraju 1. kongres Koordinacije komora u zdravstvu (KOKOZ) te 3. hrvatski kongres medicinskog prava koji će se održati od 22. do 24. ožujka 2019. u Rapcu. Na kongresima će se raspravljati o temama vezanim za provedbu novih zakona iz područja zdravstvene zaštite, pravima i obavezama pacijenata u zdravstvenom sustavu, odgovornosti ustanova i liječnika za stručnu pogrešku, o cjeloživotnom obrazovanju zdravstvenih radnika.

Bit će riječi i o proceduri priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, primjeni GDPR-a te o pravnoj zaštiti liječnika i djelatnika u zdravstvu. Jedna od tema bit će posvećena i stručnoj raspravi o razlikama između medicinske komplikacije i pogreške.

Uz organizatora Pravni fakultet u Splitu i HLK, suorganizatori kongresa su Hrvatska komora dentalne medicine, Hrvatska ljekarnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora primalja, Hrvatska komora fizioterapeuta, Hrvatska komora medicinskih biokemičara i Hrvatska komora zdravstvenih radnika.

Oko 20-ak domaćih i inozemnih stručnjaka iz područja medicine i prava održat će predavanja nakon kojih su predviđene rasprave. Na skupu se očekuje oko 200 sudionika iz Hrvatske i inozemstva.

Kongresi će biti bodovani sukladno pravilniku Hrvatske komore fizioterapeuta.

Više obavijesti o kongresima na www.aorta.hr , putem e-pošte na kongres@aorta.hr ili na broj telefona 01/2824 645.