1. kongres Koordinacije komora u zdravstvu (KOKOZ) te 3. hrvatski kongres medicinskog prava

Poštovane kolegice i kolege,

Pozivamo vas na 1. kongres Koordinacije komora u zdravstvu (KOKOZ) te 3. hrvatski kongres medicinskog prava koji se održava od 22. do 24. ožujka 2019. u Rapcu.

Organizatori:

Hrvatska liječnička komora i Pravni fakultet u Splitu.

Suorganizatori:

Hrvatska komora fizioterapeuta, Hrvatska komora dentalne medicine, Hrvatska ljekarnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora primalja, Hrvatska komora medicinskih biokemičara i Hrvatska komora zdravstvenih radnika.

Na kongresima će se raspravljati o temama vezanim za provedbu novih zakona iz područja zdravstvene zaštite, pravima i obavezama pacijenata u zdravstvenom sustavu, odgovornosti ustanova i zdravstvenih radnika za stručnu pogrešku, o cjeloživotnom obrazovanju zdravstvenih radnika, priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

Kongresi su bodovani od Povjerenstva za edukaciju i trajno usavršavanje HKF-a s 15 bodova za predavače i 10 bodova za slušače.

Program kongresa dostupan je OVDJE

Više obavijesti o kongresima na www.aorta.hr , putem e-pošte na kongres@aorta.hr ili na broj telefona 01/2824 645.