2. Kongres KoKoZ-a i 4. Hrvatski kongres medicinskog prava

Od 4. prosinca 2020. pa sve do 4. ožujka 2021. članovi Hrvatske komore fizioterapeuta  i ostalih komora suorganizatora kongresa, moći će besplatno pristupiti virtualnom 2. Kongresu KoKoZ-a i 4. Hrvatskom kongresu medicinskog prava. Fizioterapeutima  će za sudjelovanje biti dodijeljeno 10 bodova, a predavačima 15 bodova, sukladno Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti

Na virtualnom kongresu u ime Hrvatske komore fizioterapeuta predstavljene su dvije važne teme za fizioterapeute koje se trebaju riješiti u doglednoj budućnosti i to „Problem uspostavljanja fizikalne terapije u primarnoj i sekundarnoj zaštiti sukladno ZZZ-u – kome je u interesu blokirati fizioterapeuta da radi sukladno pravilima struke?“ a koju predstavlja Mirjana Grubišić, predsjednica Komore te druga važna tema „Kršenje temeljnih prava pacijenata u fizikalnoj terapiji u RH- tko je za to odgovoran“ a koju predstavlja Iva Lončarić, predsjednica Povjerenstva za stručni nadzor i stručna pitanja-HKF-a

Organizatori ovih online kongresa su Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu i Hrvatska liječnička komora.

Suorganizatori su Hrvatska komora fizioterapeuta, Hrvatska komora dentalne medicine, Hrvatska komora medicinskih biokemičara, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora primalja, Hrvatska ljekarnička komora i Hrvatska psihološka komora.

Kongres je besplatan za sve članove navedenih komora.

Program Kongresa možete vidjeti OVDJE

Registracija i pristup:  https://academia.digitalnasoba.com/Register/kimp