Upute MIZ-a za provođenje zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući

Stav Ministarstva zdravstva da se pružanje usluga zdravstvene njege i fizikalne terapije ne smije uskratiti ni pacijentima u samoizolaciji ni pozitivnim pacijentima ukoliko je to neodgodivo prema procjeni liječnika koji je uslugu indicirao, naravno uz preporučenu zaštitnu opremu i poštivanje preporučenih mjera zaštite.

U privitku su Upute za pružatelje zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući te izabrane liječnike koji indiciraju navedene usluge, koje su danas dostavljene svim izabranim liječnicima i  svim ugovornim pružateljima zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući .

https://www.hkf.hr/wp-content/uploads/COVID-19-upute-za-provođenje-zdravstvene-njege-i-fizikalne-terpaije-u-ku….pdf