Svjetski dan fizioterapije

Svjetski dan fizioterapije obilježava se 8. rujna svake godine, a prilika je za fizioterapeute iz cijelog svijeta da podignu svijest o ključnom doprinosu svoje profesije u održavanju ljudi mobilno i neovisno a sve kako bi oni dosegli bolju kvalitetu života.

Ovogodišnja tema obilježavanja ovog dana je uloga fizioterapeuta kod oporavka od COVID 19.

Digitalna zdravstvena rješenja, unutar platforme za telemedicinu, savršena su za objektivnu procjenu, propisivanje vježbi i davanje savjeta.

Fizioterapeuti trebaju iskoristiti resurse koje pruža telemedicina kako bi njihovi pacijenti imali osiguranu fizioterapijsku skrb u ovo vrijeme socijalne distance koju nam je nametnuo COVID 19.

#worldptday