BESPLATNA GODIŠNJA ČLANARINA ZA PHYSIOPEDIU – POZIV ZA PRIJAVU

Poštovane kolegice i kolege fizioterapeuti,

Pozivamo vas da se prijavite za besplatnu godišnju članarinu na Physiopediu.

Physiopedia jest najveća svjetska web platforma on-line edukativnih sadržaja specifičnih za fizioterapiju, a koja nudi pristup raznim certificiranim tečajevima, kvizovima, istraživačkim člancima iz područja fizioterapije, raznim testovima, mjerenjima, tehnikama prikazanim putem videa, podcaste, knjige iz fizioterapije  i sl. Inače je godišnja članarina  za Physiopediu za jednu osobu 99 funti (više od 800 kuna), a Hrvatska komora fizioterapeuta je uspjela ispregovarati promotivnu cijenu za svoje članove u razdoblju od 1. ožujka 2020. do 1. ožujka 2021. godine te svojim licenciranim fizioterapeutima osigurala besplatnu godišnju članarinu za Physiopediu u naznačenom periodu. Komora će sadržaje i programe Physiopedie bodovati kroz Pojedinačni zahtjev  za vrednovanje trajnog stručnog usavršavanja licenciranih fizioterapeuta čime će te bodove za licencu moći prikupiti u udobnosti vašeg doma. Ovo je još jedan korak u napretku razvoja trajnog usavršavanja kvalificiranih fizioterapeuta te se naglasak stavlja na stručnost i znanje pojedinca.

Kako bi pristupili besplatnom jednogodišnjem korištenju Physiopedie potrebno je da se prijavite. Prijaviti se možete na način da se ulogirate na svoj Evidencijski list gdje će te na naslovnoj stranici s lijeve strane pronaći link Physiopedia na čiji klik će te dobiti daljnje upute za prijavu.  Nakon što se uspješno prijavite, ured Komore će provjeriti da li ispunjavate uvjete odnosno, da li imate važeću licencu za fizioterapeuta i da nemate nikakvo dugovanje prema Komori. Svi članovi koji zadovoljavaju uvjete važeće licence za samostalni rad fizioterapeuta bez dugovanja prema Komori, ostvariti će pravo na potpuno besplatnu godišnju članarinu za Physiopediu. Godišnja članarina započinje s 1.ožujkom 2020. godine te traje do 1.ožujka 2021. Kada se jednom prijavite za Physiopediu, ne morate to učiniti ponovno, Vaša besplatna članarina je osigurana sve do trenutka isteka godine dana ili do trenutka isčlanjenja iz Komore ako se ono izvrši prije 1.ožujka 2021. godine. Morate uzeti u obzir da će se koristiti vaš e-mail iz Evidencijskog lista i vaše osobno ime za pristupanje na platformu Physiopedie. Physiopedia će Vam putem e-maila dostaviti lozinku za pristup na tu platformu. U slučaju bilo kakvih poteškoća ili neispunjavanja uvjeta u svezi ostvarivanja prava na besplatnu godišnju članarinu za Physiopediu, kontaktirati ćemo Vas putem maila ili telefona iz Evidencijskog lista. 

Prvi krug prijava je otvoren do 30. siječnja 2020., kako bi mogli na vrijeme poslati prvi popis Physiopediji, a za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas na physiopedia.hkf@gmail.com

Članovi fizioterapeuti se mogu  prijavljivati i tijekom cijele godine za Physiopediu s napomenom kako se s odmakom prijave proporcionalno smanjuje vrijeme korištenja besplatne članarine, zaključno do datuma 1.ožujka 2021. godine.