Poljska komora fizioterapeuta – domaćin okruglog stola – Fizioterapija u EU

Poljska komora fizioterapeuta je organizirala okrugli stol na kojem su sudjelovali predstavnici 12 zemalja europske regije. Teme o kojima se je raspravljalo su: Regulacijski principi europskog fizioterapijskog sektora, direktan pristup u fizioterapiji, migracije i mobilnost unutar europskog fizioterapijskog sektora, dinamičke promjene u fizioterapijskim uslugama u Europi, dobra praksa suradnje fizioterapeuta s ostalim suradnicima kao što je radni terapeut, logoped i sl.

Na poziv predsjednika Poljske komore fizioterapeuta gos. Maciej Krawczyka, sudjelovala je u radu i Mirjana Grubišić, predsjednica Hrvatske komore fizioterapeuta.

„Razmjene iskustava i dobre prakse može služiti samo za dobrobit naših pacijenta. Fizioterapijska profesija je jedna od najdinamičnijih profesija u razvoju novih znanstvenih tehnika koje će pomoći stanovništvu Europe da brže rješavaju svoje funkcionalne probleme i na taj način imaju bolju kvalitetu života“, rekla je Mirjana Grubišić