Obavijest vezano za obavljanje specijaliziranog udomiteljstva za djecu kao zanimanja.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dostavlja obavijest vezano za obavljanje specijaliziranog udomiteljstva za djecu kao zanimanja. Naime zakonom je propisano da će specijalizirani udomitelj morati imati visoku stručnu spremu te će brinuti o samo jednom djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi koja ima učestale, trajne i intenzivne probleme u ponašanju, teške ili višestruke teškoće u razvoju ili je teško bolesna. Više o tome u prilogu OVDJE