Fizioterapija priznata znanstvena grana

Fizioterapiji je priznat status znanstvene grane unutar znanstvenog područja biomedicine i zdravstva.

Nakon dugogodišnjeg istraživačkog rada fizioterapeuta u znanstvenoj disciplini Fizioterapija, konačno je, Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj prihvatilo i predložilo ministru nadležnom za znanost i visoko obrazovanje uvrštavanje Fizioterapije kao znanstvene grane u Pravilnik o znanstvenim i interdisciplinarnim područjima, poljima i granama te umjetničkom području, poljima i granama. Pravilnik je objavljen 5. siječnja 2024. u Narodnim novinama i isti dan stupio na snagu. Fizioterapija je svrstana u Područje biomedicine i zdravstva pod Poljem 3. 02. Kliničke medicinske znanosti i dodijeljena joj je znanstvena Grana: 3.02.32 fizioterapija.

Pravilnik možete pronaći na linku https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_01_3_69.html

Znanstveno vrednovane metode i tehnike u fizioterapiji

Fizioterapeuti su ključan čimbenik zdravstvenog sustava u timu s ostalim zdravstvenim radnicima, čiji rad u promociji zdravlja, prevenciji i liječenju bolesti čini neizostavni dio sveobuhvatne zdravstvene skrbi za pacijente.

Fizioterapeuti u Hrvatskoj kao i u članicama EU i svijetu intenzivno istražuju i neprekidno usavršavaju metode procjene i intervencije u fizioterapiji te preispituju dokaze o djelotvornosti postupaka koje primjenjuju te prate objavljene znanstvene i stručne članke i uspoređuju rezultate provedenih kliničkih istraživanja. Oni fizioterapeuti koji se bave znanošću u fizioterapiji kreiraju istraživanja kojima ispituju djelotvornost i sigurnost fizioterapijskih postupaka u fizioterapiji.

Daljnji razvoj fizioterapije

“Iznimno smo ponosni da je fizioterapiji potvrđen status znanstvene grane jer ona to i jest već godinama. Razvoj fizioterapije pretpostavlja da fizioterapeuti budu kliničari, edukatori i znanstvenici, te je fizioterapija u Hrvatskoj ispunila sve preduvjete da bude definirana kao znanstvena grana i time dodatno unaprijedi stručni i znanstveni rad svih fizioterapeuta kao i razvoj fizioterapije u budućnosti a sve na dobrobit pacijenta/korisnika usluga fizioterapije” – ističe Mirjana Grubišić mag. physioth., predsjednica Hrvatske komore fizioterapeuta.