Hrvatska komora fizioterapeuta u diseminaciji rezultata projekta Europske komisije o znanosti o boli – UPPScAle

Slijedeći smjernice o promociji istraživanja u fizioterapiji Europske regije Svjetske organizacije fizioterapeuta (ER World Physiotherapy ; https://www.erwcpt.eu/key-documents-education ), Hrvatska komora fizioterapeuta, ovim putem prati i pomaže u diseminaciji rezultata o odobrenom projektu Europske komisije u kojem su sudjelovali iz partnerskih ustanova i fizioterapeuti iz Hrvatske. Zbog prakse zasnovane na dokazima i razvoju znanosti o boli u području fizioterapije, u svakodnevnom radu fizioterapeuta s visokom zastupljenošću slučajeva kronične boli kao razlogom dolaska fizioterapeutu, korištenje rezultata UPPScAle projekta, održivo će utjecati na unaprjeđenje zdravlja i daljnja istraživanja u praksi.

UPPScAle projekt ima za cilj transdisciplinarno obraditi nastavne programe fizioterapije vezane za znanost o boli, koristiti najbolju praksu i educirati širu javnost o znanosti o boli u pristupu učenju, analizi, razumijevanju i primjeni najbolje prakse posebno za kronična bolna stanja.

Po završetku UPPScAle projekta, postavljen je OER sustav ( Open Education Resource) – javno dostupan sustav za praćenje svih podataka koji se mogu koristiti a proizašli su iz UPPScAle projekta ili čine njegov sastavni dio. OER je bio jedan od ciljeva UPPScAle projekta, kako bi svima u budućnosti rezultati projekta mogli koristiti u svakodnevnom radu, posebice u obrazovnom i zdravstvenom sustavu. Dostupan je za nastavnike i studente, za korištenje u kliničkom okruženju kao i za ostale zainteresirane pojedince kojima bi ovi izvori bili od osobne ili koristi za njihove bližnje koji pate od kronične boli.

Poveznica za korištenje: https://uppscale.eu/