Fizioterapeutski tehničar

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR – državljanin RH

Izdavanje odobrenja za samostalan rad i upis u Registar fizioterapeutskih tehničara

Poštovani budući članovi Hrvatske komore fizioterapeuta, ova stranica služi da na njoj pronađete upute za izdavanje odobrenja za samostalan rad i podredno za upis u Registar fizioterapeutskih tehničara Hrvatske Komore fizioterapeuta.
Uputa po koracima za upis u Registar fizioterapeutskih tehničara:

1. Prikupiti potrebnu dokumentaciju.
2. Popuniti obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za samostalan rad i upis u Registar fizioterapeutskih tehničara
3.Uplatiti naknadu za troškove postupka rješavanja zahtjeva iz točke 2.
4. Poslati dokumentaciju.

1. PRIKUPITI POTREBNU DOKUMENTACIJU

Dokumentacija potrebna za izdavanje odobrenja za samostalan rad i upis u Registar fizioterapeutskih tehničara

OBRAZACIzjava o poštivanju odredaba Kodeksa fizioterapeutske etike i deontologije

Ovaj dokument možete prenijeti na vaše računalo i isprintati kako bi ga mogli popuniti.

ELEKTRONIČKI ZAPIS O RADNO-PRAVNOM STATUSU možete pronaći na sljedećem linku: https://erps.mirovinsko.hr/ESOWebSite_Private/

2. POPUNITI OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS U REGISTAR FIZIOTERAPEUTSKIH TEHNIČARA

Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za samostalan rad i upis u Registar fizioterapeutskih tehničara je službeni dokument neophodan za pokretanje postupka izdavanja odobrenaj za samostalan rad i podredno za upis u Registar fizioterapeutskih tehničara i izdavanje Licence. Obrazac je potrebno u potpunosti čitko popuniti. Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu zahtjeva. Postupak rješavanja zahtjeva za izdavanje licence za fizioterapeutskog tehničara ne može službeno započeti ukoliko obrazac nije točno i potpuno popunjen.

Ukoliko dođe do promjene podataka o podnositelju zahtjeva, za vrijeme trajanja postupka rješavanja zahtjeva za izdavanje odobrenja za samostalan rad i upis u Registar fizioterapeutskih tehničara, podnositelj zahtjeva je dužan o tome pismeno obavijestiti Ured za registraciju i licenciranje.

OBRAZAC – Zahtjev_za_izdavanje odobrenja za samostalan rad i upis_u_Registar_fizioterapeutskih_tehnicara

Ovaj dokument možete prenijeti na vaše računalo i isprintati kako bi ga mogli popuniti.

3. UPLATITI NAKNADU ZA TROŠKOVE POSTUPKA RJEŠAVANJA ZAHTJEVA

Visina naknade za troškove postupka rješavanja zahtjeva određena je Odlukom Vijeća Komore, te iznosi 66,36 eura (slovima: šezdeset šest eura i trideset šest centi) odnosno 500,00 kuna (po fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kn za euro). U slučaju da je zahtjev odbijen uplaćeni iznos za troškove postupka rješavanja zahtjeva se ne vraća.

U nalogu za plaćanje treba navesti slijedeće podatke:

Primatelj: Hrvatska komora fizioterapeuta, Donje Svetice 46C/IV., p.p. 254, Zagreb

IBAN: HR62 2402 0061 1005 9408 6

Poziv na broj: OIB podnositelja zahtjeva

Opis plaćanja: troškovi upisa u registar

Uplatitelj: čitko i vidljivo napisati ime, prezime i adresu osobe za koju je uplaćeno

Primjer ispunjene uplatnice:

 

4.    POSLATI DOKUMENTACIJU NA ADRESU UREDA ZA REGISTRACIJU I LICENCIRANJE (obavezno preporučenom poštom)

Hrvatska komora fizioterapeuta
Ured za registraciju i licenciranje
p. p. 254
10000 Zagreb, Hrvatska