Obnavljanje licence

POSTUPAK OBNAVLJANJA LICENCE

UPUTE ZA OBNAVLJANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCA) 

Kako biste obnovili licencu, potrebno je popuniti obrazac Zahtjeva za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad (vidi ispod) . Ukoliko ste ispunili potrebne uvjete, dakle imate dovoljan broj bodova i uplatili ste članarinu, dovoljno je samo popuniti i potpisati isti obrazac te ga poslati zajedno s popunjenim i potpisanim obrascem Izjava o poštivanju Kodeksa fizioterapeutske etike i deontologije poštom na adresu:  Hrvatska komora fizioterapeuta, Donje Svetice 46C/IV., 10000 Zagreb, p.p. 254.

U tom slučaju ne popunjavate dio obrasca na kojem piše „Zahtjevu prilažem/ne prilažem dodatne dokaze o ispunjavanju uvjeta:“, popunjavate samo dio s općim podacima  (Ime i prezime, Evidencijski broj, OIB, Ustanova zaposlenja, Klasa, Ur.broj). Klasa i Urudžbeni broj nalaze se na Vašem Odobrenju za samostalan rad (licenci).

Broj bodova i uplata članarine možete provjeriti preko vašeg osobnog Evidencijskog lista na web stranici Komore.

Ukoliko ste promijenili prezime, uz Zahtjev za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad pošaljite i Zahtjev za promjenu i nadopunu podataka te presliku dokaza o promjeni prezimena (npr. vjenčani list).

Troškovi postupka obnavljanja licence se ne naplaćuju.

Zahtjevi za obnavljanje licence šalju se mjesec dana prije isteka Licence.

OBRASCI:

  1. Zahtjev za obnavljanje odobrenja za samostalan rad – Licence
  2. Izjava o poštivanju kodeksa

POSLATI DOKUMENTACIJU NA ADRESU UREDA ZA REGISTRACIJU I LICENCIRANJE (obavezno preporučenom poštom)

Hrvatska komora fizioterapeuta

Hrvatska komora fizioterapeuta
Ured za registraciju i licenciranje
10000 Zagreb
p. p. 254