Obnavljanje licence

POSTUPAK OBNAVLJANJA LICENCE

UPUTE ZA OBNAVLJANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD – ( u daljnjem tekstu LICENCA) 

Kako biste obnovili licencu, potrebno je popuniti obrazac  Zahtjeva za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad (vidi ispod) . Ukoliko ste ispunili potrebne uvjete, dakle imate dovoljan broj bodova i uplatili ste članarinu, dovoljno je samo popuniti i potpisati isti obrazac te ga poslati zajedno s popunjenim i potpisanim obrascem Izjava o poštivanju Kodeksa fizioterapeutske etike i deontologije poštom na adresu:  Hrvatska komora fizioterapeuta, Donje Svetice 46C/IV., 10000 Zagreb, p.p. 254.

U tom slučaju ne popunjavate dio obrasca na kojem piše „Zahtjevu prilažem/ne prilažem dodatne dokaze o ispunjavanju uvjeta:“, popunjavate samo dio s općim podacima  (Ime i prezime, Evidencijski broj, OIB, Ustanova zaposlenja, Klasa, Ur.broj). Klasa i Urudžbeni broj nalaze se na Vašem Odobrenju za samostalan rad, na gornjoj lijevoj strani.

Broj bodova i uplata članarine možete provjeriti preko vašeg osobnog Evidencijskog lista na web stranici Komore.

Ukoliko ste promijenili prezime, adresu stanovanja ili mjesto zaposlenja, uz Zahtjev za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad pošaljite i Zahtjev za promjenu i nadopunu podataka (i original ili ovjerenu presliku Vjenčanog lista ako ste promijenili prezime).

Troškovi postupka obnavljanja licence se ne naplaćuju.

Zahtjevi za obnavljanje licence  šalju se  mjesec dana prije isteka Licence.

Novi Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (Licenca)

OBRASCI:

  1. Zahtjev za obnavljanje odobrenja za samostalan rad – Licence
  2. Izjava o poštivanju kodeksa

POSLATI DOKUMENTACIJU NA ADRESU UREDA ZA REGISTRACIJU I LICENCIRANJE (obavezno preporučenom poštom)

Hrvatska komora fizioterapeuta

Hrvatska komora fizioterapeuta
Ured za registraciju i licenciranje
p. p. 254

10000 Zagreb, Hrvatska