Prvostupnik fizioterapeut

FIZIOTERAPEUT- državljanin RH

 

Izdavanje odobrenja za samostalan rad i upis u Registar fizioterapeuta

Poštovani budući članovi Hrvatske komore fizioterapeuta, ova stranica služi da na njoj pronađete upute za izdavanje odobrenja za samostalan rad i podredno upis u Registar fizioterapeuta Hrvatske Komore fizioterapeuta.

Uputa po koracima za izdavanje dobrenja za samostalan rad i podredno upis u Registar fizioterapeuta:

1. Prikupiti potrebnu dokumentaciju.
2. Popuniti obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za samostalan rad i upis u Registar     fizioterapeuta.
3. Uplatiti naknadu za troškove postupka rješavanja zahtjeva iz točke 2.
4. Poslati dokumentaciju.

1. PRIKUPITI POTREBNU DOKUMENTACIJU

Dokumentacija potrebna za izdavanje odobrenja za samostalan rad i podredno za upis u Registar fizioterapeuta

OBRAZAC – Izjava o poštivanju odredaba Kodeksa fizioterapeutske etike i deontologije

ELEKTRONIČKI ZAPIS O RADNO-PRAVNOM STATUSU možete pronaći na sljedećem linku: https://erps.mirovinsko.hr/ESOWebSite_Private/

Ovaj dokument možete prenijeti na vaše računalo i isprintati kako bi ga mogli popuniti.
Što je “diploma supplement” možete vidjeti OVDJE

2.  POPUNITI OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD I UPIS U REGISTAR FIZIOTERAPEUTA

Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za samostalan rad i upis u Registar fizioterapeuta je službeni dokument neophodan za pokretanje postupka izdavanja odobrenja za samostalan rad i podredno za upis u Registar fizioterapeuta i izdavanja Licence. Obrazac je potrebno u potpunosti čitko popuniti. Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu zahtjeva. Postupak rješavanja zahtjeva za izdavanje Licence fizioterapeuta ne može službeno započeti ukoliko obrazac nije točno i potpuno popunjen.

Ukoliko dođe do promjene podataka o podnositelju zahtjeva, za vrijeme trajanja postupka rješavanja  zahtjeva za izdavanje odobrenja za samostalan rad i upis u Registar fizioterapeuta, podnositelj zahtjeva je dužan o tome pismeno obavijestiti Ured za registraciju i licenciranje.

OBRAZACZahtjev_za_izdavanje odobrenja za samostalan rad i upis_u_Registar_prvostupnika fizioterapeuta

Ovaj dokument možete prenijeti na vaše računalo i isprintati kako bi ga mogli popuniti.

Ukoliko ste do trenutka podnošenja zahtjeva za upis u registar fizioterapeuta pri Komori završili viši stupanj obrazovanja (univ. mag. / mag. physioth.), zahtjev za promjenu akademskog stupnja moguće je podnijeti tek nakon primitka izdane licence za prvostupnika fizioterapeuta.

3.  UPLATITI NAKNADU ZA TROŠKOVE POSTUPKA RJEŠAVANJA ZAHTJEVA

Visina naknade za troškove postupka rješavanja zahtjeva određena je Odlukom Vijeća Komore, te iznosi 66,36 eura (slovima: šezdeset šest eura i trideset šest centi) odnosno 500,00 kuna (po fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kn za euro). U slučaju da je zahtjev odbijen uplaćeni iznos za troškove postupka rješavanja zahtjeva se ne vraća

U nalogu za plaćanje treba navesti slijedeće podatke:

Primatelj: Hrvatska komora fizioterapeuta, Donje Svetice 46c/IV., Zagreb

IBAN: HR62 2402 0061 1005 9408 6

Poziv na broj: OIB podnositelja zahtjeva

Opis plaćanja: troškovi upisa u registar

Uplatitelj: čitko i vidljivo napisati ime, prezime i adresu osobe za koju je uplaćeno

Primjer ispunjene uplatnice:

 

4.    POSLATI DOKUMENTACIJU NA ADRESU UREDA ZA REGISTRACIJU I LICENCIRANJE (obavezno preporučenom poštom)

Hrvatska komora fizioterapeuta
Ured za registraciju i licenciranje
Donje Svetice 46 C/IV., p. p. 254
10000 Zagreb, Hrvatska