Prijava stručnog usavršavanja

Ako je već bio akreditiran od Komore obavezno navesti Klasu i Uru.broj
(pisani materijal mogu sačinjavati članci ili materijali u elektronskom obliku)
upisuje se za organizatore koji imaju kotizaciju
gradu, ulica, broj, OIB