Prijava stručnog usavršavanja

Napomena: datoteke koje organizatori/ pojedinci podižu

  1. ne smiju imati predugačak naziv
  2. nedozvoljene znakove – hrvatske znakove
  3. prevelike datoteke
Ako je već bio akreditiran od Komore obavezno navesti Klasu i Uru.broj
(pisani materijal mogu sačinjavati članci ili materijali u elektronskom obliku)
upisuje se za organizatore koji imaju kotizaciju
gradu, ulica, broj, OIB

Napomena:

U obrazac “Prijave stručnog usavršavanja” potrebno je unijeti sve podatke zatražene u obrascu i ovisno o načinu trajnog stručnog usavršavanja uz Prijavu priložiti priloge propisane člankom 8. stavak 4. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja i provjere stručnosti fizioterapeuta, fizioterapeutskih tehničara i masera-kupeljara ( npr. program stručnog skupa sa popisom predavača i tiskani materijal; sažetci predavanja i vježbi i dokaz reference za instruktora/voditelja; sažetak sastanka/predavanja od najmanje 300 riječi sa navedenom literaturom). Navedeni Pravilnik te njegove izmjene i dopune dostupni su na internetskoj stranici Komore “Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja i provjere stručnosti fizioterapeuta, fizioterapeutskih tehničara i masera-kupeljara” (18.12.2018.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti fizioterapeuta, fizioterapeutskih tehničara i masera-kupeljara (od 29. rujna 2021.)

U protivnom po zaprimljenoj Prijavi se neće postupati