PROMOTIVNI MATERIJALI ZA SVJETSKI DAN FIZIKALNE TERAPIJE

Svjetski dan fizikalne terapije svake se godine obilježava 8. rujna i nosi određenu poruku kojom se želi proširiti svijest o važnoj ulozi fizikalne terapije i fizioterapeutske profesije.

Svjetska organizacija za fizikalnu terapiju (www.wcpt.org) ove je godine naglasak stavila na fizikalnu terapiju i mentalno zdravlje, odnosno ulogu fizioterapeuta u poboljšanju mentalnog zdravlja pacijenata. Čak 1 od 4 osobe tijekom života iskusi neku vrstu poteškoća mentalnog zdravlja, a u borbi protiv razvoja bolesti važnu ulogu imaju i fizioterapeuti. Primjerene aktivnosti u fizikalnoj terapiji štite od pojave depresije, prevenira razvoj problema mentalnog zdravlja i unapređuje kvalitetu života.

Kako bi se prigodno obilježio Svjetski dan fizikalne terapije, za vas su pripremljeni promotivni materijali – letci, infografike, posteri i razglednica sa zanimljivim statističkim podacima i činjenicama o ulozi fizioterapije u poboljšanju mentalnog zdravlja. Sve promotivne materijale možete preuzeti i dijeliti pacijentima.

POSTERE o ulozi fizikalne terapije u poboljšanju mentalnog zdravlja možete preuzeti :

INFOGRAFIKE o ulozi fizikalne terapije u poboljšanju mentalnog zdravlja možete preuzeti :