Tijela Komore

DELEGATI SKUPŠTINE HRVATSKE KOMORE FIZIOTERAPEUTA

I.                     IZBORNA JEDINICA  – I PODRUČNO VIJEĆE

1. Filipović Zoran – predsjednik I. Područnog vijeća

2. Schuster Snježana

3. Lončarić Kelečić Iva

4. Šaško Ivančica

5. Kurtoić Brankica

6. Jurak Ivan

7. Črgar Mihaela

8. Fučkar Vjekoslav

9. Nenadić Renata

10. Vuzem Biserka

11. Herceg Branka

12. Kralj Ljiljana

13. Miočević Dražen

14. Pavlov Luka

15. Berković Šubić Mirjana

16. Janković Štefica

17. Žura Nikolino

18. Jurić Abramović Kata

19. Rašić Jurićca

20. Grubišić Mirjana

21. Primužić Andrea

22. Anzulović Šime

23. Tomašić Danijel

II.                  IZBORNA JEDINICA – II PODRUČNO VIJEĆE

1. Sabolek Dijana – predsjednica II. Područnog vijeća

2. Potočnjak Jasminka

3. Večerić Mirjana

4. Banić Tomislav

5. Ivanek Ivan

6. Kološa Ana

7. Kuzmić Zdenka

8. Papac Dražen

III.                 IZBORNA JEDINICA – III PODRUČNO VIJEĆE

1. Žilić Ivan – predsjednik

2. Markanović Adriana

3. Unukić Katarina

4. Vuksanić Matko

5. Babojelić Danijela

6. Karačić Mihaela

7. Vurdelja Boris

8. Jozić Miran

9. Vončina Marijan

10. Bortot Alica

11. Bašić Hrvoje

12. Kuric Stevo

13. Medved Romina

IV.                 IZBORNA JEDINICA – IV PODRUČNO VIJEĆE

 1. Borković Filip – predsjednik
 2. Škaričić Nediljka
 3. Mišković Anita
 4. Baić Marina
 5. Orlović Sanja
 6. Bućan Ante
 7. Popac Tomila
 8. Božiković  Josip
 9. Jerković  Siniša
 10. Jelavić Jasna
 11. Džanović Mirsad
 12. Šeparović  Anita

V.                  IZBORNA JEDINICA – V PODRUČNO VIJEĆE

 1. Tomić Sanja – predsjednica
 2. Deković  Damir
 3. Dobravac Denis
 4. Polonijo Marin
 5. Hofmann Gilbert
 6. Gudac Anita
 7. Gosić Elvir
 8. Jovanović Župan Ivana
 9. Bilović Dubravka

 STALNA POVJERENSTVA HRVATSKE KOMORE FIZIOTERAPEUTA

I.  POVJERENSTVO ZA EDUKACIJU I TRAJNO USAVRŠAVANJE

doc. dr. sc. Snježana Schuster, mag. physioth., predsjednica – e mail: hkf@hkf.hr

1.  dr. sc. Mirela Vučković

2.  Nikolino Žura, mag. physioth.

3.  Jasminka Potočnjak, mag. physioth.

4.  Iva Lončarić Kelečić, mag. physioth.

II.  POVJERENSTVO ZA STRUČNI NADZOR I STRUČNA PITANJA

Sanja Tomić, mag. physioth,. Predsjednica – email: hkf@hkf.hr

1.  Kata Jurić Abramović, mag. physioth.

2.  Martina Rilović Đurašin, mag. physioth.

3.  Mirjana Ožegović, bacc. physioth.

4.  Jasenka Vuraić, bacc. physioth.

III.  POVJERENSTVO ZA STALEŠKA PITANJA

Zoran Filipović, bacc. physioth., predsjednik – email: hkf@hkf.hr

1.  Ivančica Šaško, mag. physioth.

2.  Anita Gudac, mag. physioth.

3.  Dražen Miočević, bacc. physioth.

4.  Melita Seder, bacc. physioth.

IV.  POVJERENSTVO ZA FIZIOTERAPEUTSKU ETIKU I DEONTOLOGIJU

Tomislav Perica, mag. physioth., predsjednik – email: hkf@hkf.hr

1.  Mirsad Džanović, bacc. physioth.

2.  Elvir Gosić, mag. physioth.

3.  Ana Međimorec, dipl. physioth.

4.  Ane Brailo Vargek, bacc. physioth.

NADZORNI ODBOR

Tatjana Raspović, bacc. physioth., predsjednica -email:  hkf@hkf.hr 

Đurđa Beg, bacc. physioth.

Jasenka Vuraić, bacc. physioth.

SUD KOMORE

tajnica – e-mail: hkf@hkf.hr

SUD ČASTI – popis sudaca prvostupanjskih vijeća
Janja Marijan Žabek
Jasna Gažić Ferenčina
Tijana Kokić
Sanja Grgurić Hojski
Ana Čurković Dražić
Helena Frigo Bomeštar
Vinko Mioč
Tina Jakupek
Jasna Golubić
Vesna Malenica
Mirna Panjan
Vesna Sremac Šoštar
Sanda Jeromela
Nikola Ribarić
Marija Krajnović
Domagoj Klinžić
Teuta Klinžić Zajec
Lovro Tomičić
Snježana Butković Krnić
Ankica Crnjak
Maja Župančić Ukropina
Marija Nogalo
Daniela Šola
Bojan Bugarin
Ivana Čalić
Martina Maršić
Sanja Mazalin
Ivan Kobaš
Anzulović Ivan
Brtičević Ivan
Čomor Igor
Džanović Mirsad
Ferenac Nikolina
Gluhak Damir
Hofmann Gilbert
Jakimovski Sašo
Janković Štefica
Jurak Ivan
Lončarić Iva
Maček Zdravko
Matejčić Saša
Potočnjak Jasminka

VISOKI SUD ČASTI – popis sudaca drugostupanjskih vijeća
Jadranko Jug
Josip Turkalj
Tatjana Kujundžić Novak
Kamelija Parać
Maja Bilandžić
Marijan Vugić
Tomislav Aralica
Jadranka Travaš
Dragana Vidović
Herceg Branka
Markanović Adriana
Mišković Anita
Ožegović Mirjana
Pleša Tomislav
Todorović Dušan
Vuraić Jasenka

(liste sudaca će se po potrebi odlukom Izvršnog odbora Komore mijenjati i/ili nadopunjavati novim članovima Suda Komore)

 VIJEĆE KOMORE

Mihaela Črgar, bacc. physioth.,  predsjednica -email:  hkf@hkf.hr

Zoran Filipović, mag. physioth.

Dijana Sabolek, bacc. physioth.

Ivan Žilić, mag. physioth.

Filip Borković, bacc. physioth.

Sanja Tomić, mag. physioth.

Kata Jurić Abramović, mag. physioth.

STRUČNO VIJEĆE

dr. sc. Mirjana Berković Šubić, predsjednica email: hkf@hkf.hr

Gilbert Hofmann, mag. physioth.

Tomislav Perica, mag. physioth.

Anita Mišković, mag. physioth.

Rosarija Habuš, bacc. physioth.

Iva Lončarić Kelečić, mag. physioth.

PREDSJEDNICA KOMORE

Mirjana Grubišić,  mag. physioth. – hkf@hkf.hr

zamjenici predsjednice Anita Mišković, mag. physioth. i Mirjana Večerić, mag. physioth.