Tijela Komore

DELEGATI SKUPŠTINE HRVATSKE KOMORE FIZIOTERAPEUTA

I.                     IZBORNA JEDINICA  – I PODRUČNO VIJEĆE

1.    Nikolino Žura       predsjednik I. Područnog  vijeća

2.     Pavica Gorupić    

3.     Ljiljana  Kralj           

4.     Renata Nenadić   

5.     Nedeljka Bodrožić  

6.     Snježana Schuster 

8.     Ivan Balagović

9.     Katarina Ivanković 

10.   Ivan Brtičević 

11.   Brankica Kurtoić 

12.   Mateja Znika 

13.   Zdravko Maček    

14.   Mirjana Grubišić 

15.   Mario Mandić

16.   Mihaela Črgar

17.   Snježana Benko

18.   Mirjana Križnik

19.   Zoran Filipović 

II.                  IZBORNA JEDINICA – II PODRUČNO VIJEĆE

1.       Kološa Ana           predsjednica II. Područnog vijeća

2.       Delfina Malogorski  

3.       Zdenka Kuzmić 

4.       Dragica Rušnjak

5.       Nina Šangut 

6.       Jasmina Horvat 

III.                 IZBORNA JEDINICA – III PODRUČNO VIJEĆE

1.       Ivan Žilić          predsjednik III. Područnog vijeć

3.       Matko  Vuksanić 

4.       Hrvoje Bašić

5.       Jasminka Baturina 

6.       Danijela Babojelić 

7.       Snježana Han 

8.       Adriana  Markanović

9.       Kristina Princip 

10.     Tomislav Gotal

IV.                 IZBORNA JEDINICA – IV PODRUČNO VIJEĆE

1.       Filip Borković       predsjednik IV. Područnog vijeća

2.       Tomila  Popac

3.       Anita Mišković

4.       Sanja Orlović

5.       Mirsad  Džanović 

6.       Siniša Jerković

7.       Branka  Aglić-Čuvić  

8.       Nediljka Škaričić

9.       Anita Šeparović

10.     Nino Kecman

11.     Josip Božiković 

V.                  IZBORNA JEDINICA – V PODRUČNO VIJEĆE

1.       Sanja Tomić      predsjednica V. Područnog vijeća

2.       Tatjana Basanić

3.       Ivana     Župan

4.       Marina Pugel

5.       Denis    Dobravac 

6.       Gordana Poščić

7.       Anita     Gudac

8.       Damir Deković

 STALNA POVJERENSTVA HRVATSKE KOMORE FIZIOTERAPEUTA

POVJERENSTVO ZA EDUKACIJU I TRAJNO USAVRŠAVANJE  

Pavica Gorupić, predsjednica  hkf@hkf.hr 

Snježana Schuster                                                                                   

Nikolino Žura                                                                                        

Suzana Jukić Vlajić

POVJERENSTVO ZA ETIKU I  DEONTOLOGIJU

Tomislav Perica, predsjednik   hkf@hkf.hr

Jasenka Vuraić                    

Suzi Bosnar                                                                                 

Ana Međimorec

Ljiljana Barčot                                                                                                        

POVJERENSTVO ZA STALEŠKA PITANJA

Zoran Filipović, predsjednik hkf@hkf.hr                                                                                 

Marija Hrustić                                                                                               

Dražen Miočević                                                                                              

Jasenka Vuraić 

Katarina Lovrinović                                                                                                   

POVJERENSTVO ZA STRUČNI NADZOR

Iva Lončarić, predsjednica hkf@hkf.hr

Štefica Janković, 

Vesna Katanović 

Danijela Babojelić 

Tomislav Špoljarić                                                 

NADZORNI ODBOR

Tatjana Raspović, predsjednica -email:  hkf@hkf.hr 

Đurđa Beg

Marina Rak

SUD KOMORE

tajnica – e-mail: hkf@hkf.hr

SUD ČASTI – popis sudaca prvostupanjskih vijeća
Janja Marijan Žabek
Jasna Gažić Ferenčina
Tijana Kokić
Sanja Grgurić Hojski
Ana Čurković Dražić
Helena Frigo Bomeštar
Vinko Mioč
Tina Jakupek
Jasna Golubić
Vesna Malenica
Mirna Panjan
Vesna Sremac Šoštar
Sanda Jeromela
Nikola Ribarić
Marija Krajnović
Domagoj Klinžić
Teuta Klinžić Zajec
Lovro Tomičić
Snježana Butković Krnić
Ankica Crnjak
Maja Župančić Ukropina
Marija Nogalo
Daniela Šola
Bojan Bugarin
Ivana Čalić
Martina Maršić
Sanja Mazalin
Ivan Kobaš
Anzulović Ivan
Brtičević Ivan
Čomor Igor
Džanović Mirsad
Ferenac Nikolina
Gluhak Damir
Hofmann Gilbert
Jakimovski Sašo
Janković Štefica
Jurak Ivan
Lončarić Iva
Maček Zdravko
Matejčić Saša
Potočnjak Jasminka

VISOKI SUD ČASTI – popis sudaca drugostupanjskih vijeća
Jadranko Jug
Josip Turkalj
Tatjana Kujundžić Novak
Kamelija Parać
Maja Bilandžić
Marijan Vugić
Tomislav Aralica
Jadranka Travaš
Dragana Vidović
Herceg Branka
Markanović Adriana
Mišković Anita
Ožegović Mirjana
Pleša Tomislav
Todorović Dušan
Vuraić Jasenka

(liste sudaca će se po potrebi odlukom Izvršnog odbora Komore mijenjati i/ili nadopunjavati novim članovima Suda Komore)

 VIJEĆE KOMORE

Mihaela Črgar, predsjednica – e-mail: hkf@hkf.hr

Kata Jurić Abramović,

Sanja Tomić

Nikolino Žura 

Filip Borković 

Ana Kološa 

Ivan Žilić 

STRUČNO VIJEĆE

Mirjana Berković Šubić, predsjednica email: hkf@hkf.hr

Gilbert Hofmann

Tomislav Perica

Anita Mišković

Rosarija Habuš

Iva Lončarić

PREDSJEDNICA KOMORE

Mirjana Grubišić – hkf@hkf.hr

zamjenici predsjednice Anita Mišković i Mirjana Večerić