Postupak izdavanja potvrda za rad u inozemstvu

Hrvatska komora fizioterapeuta izdaje EU potvrdu fizičkim osobama koje obavljaju reguliranu profesiju sukladno Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj.

Na snagu je stupio novi Pravilnik o izdavanju EU potvrde („Narodne novine“ broj 123/15) koji je donio ministar nadležan za rad u suradnji s ministrom nadležnim za obrazovanje i znanost.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_123_2341.html

Prikupljenu dokumentaciju za izdavanje potvrda za rad u inozemstvu pošaljite putem pošte na adresu:

HRVATSKA KOMORA FIZIOTERAPEUTA
DONJE SVETICE 46 C/IV., p.p. 254
10000 ZAGREB

ili elektronskim putem na e-mail adresu: hkf@hkf.hr

Objavljujemo obrazac zahtjeva za izdavanje EU potvrde i što će sadržavati EU potvrda za fizičke osobe, a sve sukladno navedenom Pravilniku.

Nastavno na navedeni propis (Pravilnik) i propisane obrasce, molimo da ubuduće prilikom dostavljanja zahtjeva za izdavanje EU potvrde isti dostavljate putem objavljenog obrasca zahtjeva za izdavanje, zajedno s prilozima propisanim Pravilnikom

Zahtjev za izdavanje EU potvrde podnosi se Hrvatskoj komori fizioterapeuta na adresu Donje Svetice 46 C/IV., p.p. 254, 10000 Zagreb. Nakon zaprimljenog zahtjeva Komora će izdati potvrdu u roku od 15 dana od dana podnesenog urednog zahtjeva.

Za izdavanje EU potvrde ne naplaćuje se naknada.

OBRASCI:

Obrazac 1. EU potvrda za fizičku osobu – ispunjava nadležno tijelo
Obrazac 2. Zahtjev za izdavanje EU potvrde  – ispunjava podnositelj zahtjeva

Zahtjev za izdavanje potvrde o kompetencijama – OBRAZAC_ZAHTJEV_ZA_POTVRDU_O_KOMPETENCIJAMA-4

Zahtjev za izdavanje potvrde o sukladnosti diplome sukladno čl. 11. 2005/36/EU Direktive – ZAHTJEV-ZA-IZDAVANJE-POTVRDE-O-SUKLADNOSTI-OBRAZOVANJA-1-1

Zahtjev za izdavanje potvrde za GOOD STANDING – ZAHTJEV-ZA-IZDAVANJE-POTVRDE-GOOD-STANDING-4

Zahtjev za izdavanje potvrde o trenutnom profesionalnom statusu – ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O TRENUTNOM PROFESIONALNOM STATUSU