Akti Komore

Pravilnik-o-načinu-oglašavanja-djelatnosti-fizikalne-terapije

STATUT

IZMJENE I DOPUNE STATUTA HKFA 21.11.2016

SUGLASNOST NA IZMJENE I DOPUNE STATUTA- 14.07.2017. (2)

Pročišćeni tekst Statuta Hrvatske komore fizioterapeuta 14.07.2017.

SUGLASNOST NA IZMJENE I DOPUNE STATUTA- 14.07.2017.

Statut Komore 21.10.2012.

PRAVILNICI

 

Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti

Izmjene i dopune Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licenca) od 11.2.2023. do 22.03.2023.

Pročišćeni tekst Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja i provjere stručnosti 2023

Ispravak Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja i provjere stručnosti fizioterapeuta, fizioterapeutskih tehničara i masera kupeljara

Mišljenje za obavljanje pripravničkog staža – Ministarstvo rada

Pročišćeni tekst Poslovnika o radu područnih vijeća

Pravilnik o izboru Tijela Komore

Pravilnik o postupku provjere stručnosti

Pravilnik o izboru i opozivu delegata Skupštine Komore

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru i opozivu delegata Skupštine HKF

Pročišćeni tekst Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju Odobrenja za samostalan rad 2022

Pravilnik_o_izmjeni_Pravilnika_o_izboru_i_opozivu_delegata_Skupštine_HKF 2022

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima i odgovornostima fizioteraputa HKF 2022

Izmjene Kodeksa fizioterapeutske etike i deontologije HKF 2022

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad 2022

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad – 14.7.2022.

Izmjene i dopune Pravilnika o disciplinskom postupku

Izmjene Poslovnika Skupštine 2022

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja i provjere stručnosti fizioterapeuta, fizioterapeutskih tehničara i masera-kupeljara 29.09.2021.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad 29.09.2021.

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad – 26.02.2021

Kodeks fizioterapeutske etike

Pravilnik o disciplinskom postupku

Pravilnik o Registrima Hrvatske komore fizioterapeuta

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o Registrima Hrvatske komore fizioterapeuta

Pravilnik_o_izdavanju_obnavljanju_i_oduzimanju_Odobrenja_za_samostalan_rad-_Licenca_rujan_2015

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad 03.04.2020.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju,obnavljanju i oduzimanju licence-rujan 2015.

Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licenca) – 19.09.2012.

Izmjene i dopune Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za sam. rad. 2017.

Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licenca)

Izmjene i dopune Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti 2015.

Odluka o izmjeni Pravilnika o izboru tijela Komore

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o izboru tijela HKF 23.09.2017.

Pravilnik o dužnosti čuvanja poslovne i profesionalne tajne

Pravilnik o izboru i opozivu delegata Skupštine

Pravilnik o izboru Tijela Komore

Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad – licenca

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru delegata 23.09.2017

Pravilnik o izmjeni pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti 23.09.2017.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru i opozivu delegata Skupštine HKF

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore fizioterapeuta

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o izboru i opozivu delegata Skupštine 2017

Pravilnik o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva koje obavljaju djelatnost fizikalne terapije

Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti

Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti- Izmjene i dopune

Pravilnik o stručnom nadzoru

Presuda Visokog upravnog suda Usoz-39/2022-15

Pravilnik o sadržaju i vođenju fizioterapeutskog kartona 28.10.2022.

ODLUKE

STANDARDI U FIZIOTERAPIJSKOJ PRAKSI