Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije

Hrvatska komora fizioterapeuta je nadležno tijelo za poslove priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za magistre fizioterapije, diplomirane fizioterapeute, prvostupnike fizioterapeute, fizioterapeutske tehničare i masere, a sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 , 125/19).

Kriterije za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija možete pronaći OVDJE

 

Sve podatke vezano za postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije možete pronaći na linkovima niže:

Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija uputa

 

Prikupljenu dokumentaciju za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija možete dostaviti OSOBNO ili poslati POŠTOM na adresu:

HRVATSKA KOMORA FIZIOTERAPEUTA
DONJE SVETICE 46C/IV., p.p. 254
10000 ZAGREB

Sukladno čl. 37. st. 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09), kad se osoba po zahtjevu koje je pokrenut postupak nalazi u inozemstvu, a nema u Republici Hrvatskoj osobu ovlaštenu za zastupanje, obvezna je odrediti OPUNOMOĆENIKA ZA PRIMANJE PISMENA s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Ako tako ne postupi, zahtjev će se odbaciti rješenjem. U slučaju da se podnositelj zahtjeva nalazi u inozemstvu, u obvezi je dostaviti punomoć ovjerenu od javnog bilježnika zajedno sa ostalom dokumentacijom.

 

Prema Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19, u daljnjem tekstu: Zakon) propisan je način priznavanja inozemne stručne kvalifikacije, te za stručne kvalifikacije iz fizioterapeutske djelatnosti primjenjuje se Opći postupak priznavanja u Glavi VIII Zakona i to za:

1. Priznavanje inozemne stručne kvalifikacije stečene unutar država članica Europske unije (EU), država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) i Švicarske Konfederacije – u daljnjem tekstu koristi se pojam – „država članica“.

2. Priznavanje inozemne stručne kvalifikacije stečene izvan država članica koristi se pojam tzv. treće zemlje).

Mjerila za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija definirana su Pravilnikom o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 89/2013 od 10.07.2013.).
Obrazac za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije možete pronaći ovdje Zahtjev-za-priznavanje-inozemne-stručne-kvalifikacije

Za detaljnije upute za pokretanje postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija kliknite Upute_za_pokretanje_postupka_priznavanja_inozemnih_stručnih_kvalifikacija