Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije

Hrvatska komora fizioterapeuta je nadležno tijelo za poslove priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za magistre fizioterapije, diplomirane fizioterapeute, prvostupnike fizioterapeute, fizioterapeutske tehničare i masere, a sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 82/2013 od 30.06.2013.)

Kriterije za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija možete pronaći OVDJE

Prikupljenu dokumentaciju za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija POŠALJITE ISKLJUČIVO POŠTOM na adresu:

HRVATSKA KOMORA FIZIOTERAPEUTA
DONJE SVETICE 46C/IV., p.p. 254
10000 ZAGREB

Prema Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, u daljnjem tekstu: Zakon) propisan je način priznavanja inozemne stručne kvalifikacije, te za stručne kvalifikacije iz fizioterapeutske djelatnosti primjenjuje se Opći postupak priznavanja u Glavi VIII Zakona i to za:

1. Priznavanje inozemne stručne kvalifikacije stečene unutar država članica Europske unije (EU), država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) i Švicarske Konfederacije – u daljnjem tekstu koristi se pojam – „država članica“.

2. Priznavanje inozemne stručne kvalifikacije stečene izvan država članica koristi se pojam tzv. treće zemlje).

Mjerila za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija definirana su Pravilnikom o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 89/2013 od 10.07.2013.).
Obrazac za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije možete pronaći OVDJE.

Za detaljnije upute za pokretanje postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija kliknite OVDJE.