Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje

Informacije o radu Hrvatske komore fizioterapeuta su javne osim onih informacija koje su zaštićene  Uredbom o zaštiti osobnih podataka i Pravilnikom o dužnosti čuvanja poslovne i profesionalne tajne

Republika Hrvatska je zakonom prenijela taksativno navedeni dio svojih javnih ovlasti na Komoru kao samostalnu neprofitnu organizaciju.

Hrvatska komora fizioterapeuta se financira isključivo iz članarina svojih članova. O visini članarine odlučuju sami članovi preko svojih predstavnika koji su izabrani na neposrednim tajnim izborima.

Komora se ne financira  iz državnog proračuna, odnosno ne financira se iz javnih sredstava.

Osnivačka prava nad Komorom imaju isključivo njezini članovi.

Sukladno članku 5. Statuta Komore „ U pravnom prometu s trećim osobama Komora istupa samostalno i neograničeno u svoje ime i za svoj račun.  U pravnom prometu s trećim osobama Komora za svoje obveze odgovara svim svojim sredstvima.“

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se pristupom web stranici Hrvatske komore fizioterapeuta www.hkf.hr i podnošenjem zahtjeva Hrvatskoj komori fizioterapeuta, Vijeću Komore na sljedeći način:

pisanim putem na adresu:
Hrvatska komora fizioterapeuta
Donje Svetice 46 C/IV., p.p. 254
10000 Zagreb

putem elektroničke pošte:
hkf@hkf.hr

osobno u pisarnici Hrvatske komore fizioterapeuta radnim danom u uredovno vrijeme za rad sa strankama

Sukladno odluci Skupštine od 7. 09. 2019. Mihaela Črgar, predsjednica Vijeća Komore, imenuje se za službenika za informiranje u Hrvatskoj Komori fizioterapeuta, koja će izvještavati zainteresiranu javnost o radu Komore i davati informacije a Vijeće Komore se ovlašćuje da odlučuje o načinu na koji će javnost dobivati informacije u svakom pojedinom slučaju.